Filter

   

Publications
Münzbergová Z. 2004: Effect of spatial scale on factors limiting species distributions in dry grassland fragments. Journal of Ecology 92, 854 - 867
Münzbergová Z. & Herben. T. 2004: Identification of suitable unoccupied habitats in metapopulation studies using co-occurrence of species. Oikos 105, 408 - 414
Navrátil J. & Navrátilová J. 2004: Krajina Příbrazského rašeliniště v destinačním managementu cestovního ruchu. (.) Venkovská krajina, Sborník příspěvků z konference Slavičín, Veronica, Brno, 115 - 119
Navrátilová J. 2004: Klasifikace a rozšíření rašelinných borů v ČR. (Classification and distribution of Pine mire forests in the Czech Republic.) Česko-slovenská studentská vědecká konference, Sborník abstraktů, Masarykova univerzita v Brně, 55 - 55
Navrátilová J. 2004: The diversity of mire vegetation and seasonal variation in water chemistry at fishpond edges in the Třeboň Basin (Czech Republic). Book of Abstracts 7th Intecol International wetlands conference. Utrecht, NL, 218 - 218
Navrátilová J. & Navrátil J. 2004: Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. (The main types of non-forest mire vegetation in Trebon basin.) Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích Přírodní Vědy 45, 47 - 58
Navrátilová J. & Navrátil J. 2004: Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí. (Mire vegetation of the borderland between Třeboň and Jindřichův Hradec regions (northern part of South Bohemia).) Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích Přírodní Vědy 44, 45 - 58
Palice Z. 2004: Nová lichenologická literatura XIII. Bryonora 33, 50 - 56
Palice Z. & Printzen C. 2004: Genetic variability in tropical and temperate populations of Trapeliopsis glaucolepidea: Evidence against long-range dispersal in a lichen with disjunct distribution. Mycotaxon 90, 43 - 54
Palice Z. & Soldán Z. 2004: Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins of Chvaletice and Bukovina. Palice Z. & Z. Soldán. 2004. Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins ofIn: Kovář P. (ed.) Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape (Biotic Interactions and Ore/Ash-Slag Artificial Ecosystems). Academia, Prague., 200 - 221
Pečinka A. & Dočkalová Z. 2004: Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. (Contribution to the flora of sand - pits in the Silesian upland.) Časopis Slezského zemského muzea, série A 1/53, 75 - 86
Pečinka A. & Dočkalová Z. 2004: Poznámky k rozšíření některých kriticky a silně ohrožených rostlin květeny České republiky. (Notes on the distribution of some critically and strong threatened taxa of flora of the Czech republic.) Zprávy České Botanické Společnosti 3/39, 411 - 420
Pecháčková S. 2004: Fytogeografie. (.) In: Příroda Plzeňského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, 103 - 109
Pecháčková S., Křenová Z. & Chocholoušková Z. 2004: Flora a vegetace. (.) In: Příroda Plzeňského kraje: 111-135, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, 111 - 135
Peksa O., Svoboda D., Palice Z., Dětinský R. & Zahradníková M. 2004: Lišejníky. (Lichens.) In: Papáček M. (ed.) Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 100 - 104
Peksa O., Svoboda D., Palice Z., Dětinský R. & Zahradníková M. 2004: Tabulka přehledu lišejníků nalezených v Novohradských horách. (Table overview of lichens found in the Novohradské hory Mts.) In: Papáček M. (ed.) Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích., 293 - 297
Petřík P. 2004: BioHab v Praze. (BioHab in Prague.) Bulletin CZ IALE 5, 10 - 11
Petřík P. & Boublík K. 2004: Sources of variation in botanical grid mapping. Novit. Bot. Univ. Carol., Praha 17, 17 - 23
Poulíčková A., Hájková P., Křenková P. & Hájek M. 2004: Distribution of diatoms and bryophytes on linear transects through spring fens. Nova Hedwigia 78, 411 - 424
Prach K. & Pyšek P. 2004: Jaké vlastnosti podporují expanzní chování autochtonních druhů? In: Pyšek P., Kubát K., Prach K. (eds.) 2003. Expanzívní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny. Zprávy ČBS 19, 27 - 36