Filter

   

Publications
Komárek J. & Komárková J. 2004: Taxonomic review of the cyanoprokaryotic genera Planktothrix and Planktothricoides. Czech Phycology 4, 1 - 18
Komárek J., Ventura S., Turicchia S., Komárková J., Mascalchi C., Soldati E. & Rejmánková E. 2004: Cyanobacterial diversity in alkaline marshes of Northern Belize (Central America). In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 46 - 46
Košťálová V. & Krahulec F. 2004: Distribution of mixed Hieracium bauhini – H. pilosella populations and hybridization within these populations. Thaiszia – J. Bot., 14, Suppl. 1: 7-8.
Koukol O., Gryndler M., Novák F. & Vosátka M. 2004: Effect of Chalara longipes on decomposition of humic acids from Picea abies needle litter. Folia Microbiologica 49, 574 - 578
Kovářová M. & Frantík T. 2004: Decomposition of organic matter on different substrates – laboratory study. In: Kovář P. (ed.) Natural recovery of human-made deposits in landscape, Academia,Praha, 153 - 175
Kovář P., Štěpánek J. & Kirschner J. 2004: Clonal diversity of Calamagrostis epigejos (L.) Roth in relation to type of industrial substrate and successional stage. In: Kovář P. (ed.) Natural recovery in human-made deposits in landscape, Academia, Praha, 285 - 293
Krahulcová A., Papoušková S. & Krahulec F. 2004: Reproduction mode in the allpolyploid facultatively apomictic hawkweed Hieracium rubrum (Asteraceae, H. subgen. Pilosella). Hereditas 141: 19-30.
Krahulec F., Bräutigam S., Chrtek J., Fehrer J., Krahulcová A., Procházka F. & Shchuhwerk F. 2004: The Hieracium subgenus Pilosella in the Šumava Mountain (SW part of the Czech Republic). Thaiszia – J. Bot, 9 - 10
Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S., Plačková I. & Chrtek J. jun. 2004: The Sudetic group of Hieracium subgen. Pilosella from the Krkonoše Mts: A synthetic view. Preslia 76, 223 - 243
Křivánek M. 2004: Bunias orientalis : vliv záplav na jeho šíření do lučních společenstev ve východních Čechách. (.)
Křivánek M. 2004: Možnosti predikce invaze dřevin. (The possibilities in prediction of invasive behavior in woody species.) Neuhöferová,P. (ed.) Introdukované dřeviny a jejich produkční a ekologický význam. [Introduced tree species and their production and ecological importance]. Sborník příspěvků z konferenc, 101 - 109
Křivánek M. 2004: Rostlinné invaze: pět otázek a pět odpovědí. (Plant invasions: Five questions and five answers.) Ochrana přírody, AOPK ČR 59, 10 - 12
Křivánek M. 2004: Zhodnocení činnosti jednotlivých organizací a státní správy v ČR v oblasti rostlinných invazí. (Evaluation of activities of public administration in the CR in plant invasion problematics.) Ochrana přírody 59, 146 - 149
Křivánek M., Brožová J., Brejšková L. 2004: Invazní druhy. (Invasive species.) Brožová J. (ed.) Biologická rozmanitost v České republice, MŽP Praha, 11 - 13
Křivánek M., Sádlo J. Bímová K. 2004: Odstraňování invazních druhů rostlin. (Management of alien invasive plant species.) Háková A. (ed.) Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000, Planeta XII/8, MŽP ČR Praha 12, 23 - 27
Křivánek P. 2004: Nepůvodní dřeviny v lesích ČR a jejich potenciální nebezpečnost.
Kubát K. & Kaplan Z. 2004: Leontodon L. – máchelka (pampeliška, pupavík). (Leontodon in the Czech Republic.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 714 - 719
Kvíderová J. 2004: Adaptation of algae to extreme environments. In: Doctoral Thesis, University of Southern Bohemia, Faculty of Biological Sciences, České Budějovice, 1 - 109
Kvíderová J. 2004: The ecological characteristics of Stichococcus (Chlorophyta) strains isolated from polar and temperate regions. COBRA Partner review meeting
Kyncl T. 2004: Datování dřeva z hradu Rýzmburka. Archeologické rozhledy 61, 214 - 217