Filter

   

Publications
Chrtek J. jun., Mráz P. & Severa M. 2004: Chromosome numbers in selected species of Hieracium s.str. (Hieracium subgen. Hieracium. Preslia 76, 119 - 139
Chrtek J., Tonková M., Plačková I., Mráz P. & Marhold K. 2004: The Hieracium nigrescens group in the Sudeten Mountains and the Western Carpathians. Thaiszia - J. Bot. 14, Suppl. 1, 5 - 6
Janeček Š. 2004: Za přírodou Kamerunu I. Živa 1, 42 - 44
Janeček Š. 2004: Za přírodou Kamerunu II. Živa 2, 89 - 92
Janeček Š., Janečková P. & Lepš J., 2004: Influence of soil heterogeneity and competition on growth features of three meadow species. Flora 199, 3 - 11
Jankovská V. 2004: Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina. (Giant Mountains in Postglacial - vegetation and landscape paleoekologie.) In: Štursa J., Mazurski K.R., Palucki A. & Potocka J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. - Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad 2003, Sklarska Poreba- Opera Corcontica. 41, 111 - 123
Jankovská V. 2004: Lesy České a Slovenské republiky v tisícileté minulosti. (Forest of Czech and Slovak Republics in the past thousands years.) In: Polehla P. (ed.): Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborn. příspěvků z mezinár. konf. 15.-.16.10.2004 - Geobiocenologické spisy MZLU v Brně, 67 - 72
Jankovská V. 2004: Paleoekologická výpověď sedimentů profilu Labský důl. (.) In: Engel Z., Křížek M. et Vilémek V. (eds.): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004. - Sborn. prací z mezinár. semináře 26.-28.4.2004, Pec p.Sněžkou, Geomorfologický sborník, 29 - 30
Jankovská V. 2004: Plešné jezero-archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky). (Plešné Lake-archives of information about Holocene and Late Pleistocene character of vegetation, landscape and lake biotope (first results).) In: Dvořák L. et Šustr P. (eds.): Aktuality Šumavského výzkumu II., Sborník z konference, Srní 4.-7.října 2004, 139 - 145
Jarolímová V. 2004: Influence of toxic substrates of the abandoned sedimentation basins on chromosome apparatus of vascular plants. In: Kovář P. (ed) Natural Recovery of Human-Made Deposits in Lanscape (Biotic Interactions and Ore/Ash-Slag Artificial Ecosystems). Academia, Praha, 77 - 82
Jeník J. 2004: In memoriam Lenka Papáčková-Soukupová: *4.5.1954, † 3.6.2005. (.) Silva Gabreta 11, 135 - 138
J. Kirschner, L. Rejdali M. & Drábková L. 2004: A new Juncus of the sect. Tenageia from Marocco. Preslia 76 (4), 371 - 376
Jonášová M. & Prach K. 2004: Central-European mountain spruce (Picea abies (L.) Karst) forest: regeneration of tree species after a bark beetle outbreak. Ecological Engineering 23, 15 - 27
Jongepierová I. Jongepier J.W. & Klimeš L. 2004: Restoring grasslands on arable land: an example of a fast spontaneous succession without weed-dominated stages. Preslia 76, 361 - 369
Kaplan Z. 2004: Arnica L. – prha. (Arnica in the Czech Republic.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 310 - 313
Kaplan Z. 2004: Homogyne Cass. – podbělice. (Homogyne in the Czech Republic.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 284 - 285
Kaplan Z. 2004: Telekia Baumg. – kolotočník. (Telekia in the Czech Republic.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 85 - 86
Kaplan Z. 2004: Tragopogon L. – kozí brada. (Tragopogon in the Czech Republic.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 733 - 743
Kaplan Z. 2004: Xeranthemum L. – suchokvět. (Xeranthemum in the Czech Republic.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 361 - 362
Kaplan Z. & Fehrer J. 2004: Evidence for the hybrid origin of Potamogeton ×cooperi (Potamogetonaceae): traditional morphology-based taxonomy and molecular techniques in concert. Folia Geobotanica 39, 431 - 453