Filter

   

Publications
Škabrada J. & Kyncl T. 2004: Datování gotických krovů na Starém Městě v Praze. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2003, 198 - 222
Šmíd R., Klimeš D., Dušek L., Jarkovský J., Maršálek B., Bláha L., Hofman J., Čupr P. & Holoubek I. 2004: Datatest (verze 2.0). Výukový interaktivní systém pro ekotoxikologické testy a jeho aplikace. EB 4/ Ekomonitor, 189 - 192
Špindelerová Z., Martinková M. & Jankovská V. 2004: Otázka výsadeb kleče (Pinus mugo TURRA) v Orlických horách. (Question of outplanting mountain pine - Pinus mugo TURRA- in Orlické hory Mts.) In: Venkovská krajina. Sborn. z Mezinár.Konf. 14-16.5.2004, Slavičín, Hostětín, 2.roč., I.vyd., ZO ČSOP Veronica (Brno), 198 - 203
Špindlerová Z., Martinková M., Tichá S. & Jankovská V. 2004: Problems of outplanting Pinus mugo TURRA in the Orlické hory Mts. In: Ammer Ch., Weber M., Mosandl R. (ed.): Regeneration mountain forests. Series of Conference Proceedings No. 1. - 12-16.9.2004, Kloster Seeon, Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan., 107 - 107
Špindlerová Z., Martinková M., Tichá S. & Jankovská V. 2004: Problém výsadeb kleče (Pinus mugo TURRA) v Orlických horách. (Problems of outplanting mountain pine - Pinus mugo TURRA - in Orlické hory Mts.) In:Remeš J., Podrázský V. (ed.): Dřeviny a lesní půdy-biologická meliorace a její využití. Sborn.Konf.22.3.2004, Kostelec nad Černými lesy, ČZU, Praha., 102 - 111
Šťastná P. 2004: The germination and survival ability of the seedlings, species Picea abies L. and Fagus sylvatica L. in mountain temperate forest on the Massif Veľký Gápeľ, Low Tatra Mountains, Slovakia. Conference Proceedings Geography and Ecolo. Conference Proceedings Geography and Ecology of the Altai, Biysk, Russia, 107 - 113
Štěpánková J. 2004: 15. Aposeris Cass. - razilka. (15. Aposeris Cass.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 706 - 708
Štěpánková J. 2004: 16. Hypochaeris L. - prasetník. (16. Hypochaeris L. - Cat´s-ears.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 708 - 713
Štěpánková J. 2004: 5. Antennaria Gaertner - kociánek. (5. Antennaria Gaertner -Mountain Everlasting.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 87 - 90
Štěpánková J. 2004: 50. Bidens L. - dvouzubec. (50. Bidens L. - Bur-marigolds.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 336 - 345
Štěpánková J. 2004: 61. Carduus - bodlák. (61. Carduus - Thistles.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 377 - 385
Šumberová K. 2004: Androsace maxima L. (Androsace maxima L.) in: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (eds.), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae III., Zprávy České botanické společnosti 39, 67 - 67
Šumberová K., Lososová Z. & Šmarda P. 2004: Nové nálezy Veronica scardica na jižní Moravě. (New finds of Veronica scardica in South Moravia.) Zprávy České Botanické Společnosti 39, 161 - 166
Šumberová K., Netík J. & Prorok R. 2004: Nivní louky na Břeclavsku – rostlinstvo a historie obhospodařování. (Floodplain meadows in Břeclav district – the vegetation and management history.) In: Hrib M. & Kordiovský E. (eds.) Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 149 - 162
Šumberová K., Tzonev R. & Vladimirov V. 2004: Discovery of a new adventive species for the flora of Bulgaria – Bidens frondosa L. (Asteraceae). Phytologia Balcanica 10, 179 - 181
Treml V., Jankovská V., Engel Z. et Křížek M. 2004: Paleogeografický vývoj Labského dolu v Krkonoších. (.) In: Engel Z., Křížek M. et Vilémek V. (eds.): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004. - Sborn. prací z mezinárodního semináře (26-28.4.2004, Pec pod Sněžkou), Geomorfologický sborník 3, Praha 3, 78 - 80
Tůma I. 2004: Effect of pollution and climate impact on growth of Calamagrostis arundinacea based on field transplantation. Verhandlungen der Gesellschaft fur Okologie, Proceedings of the GfO 34, 223 - 223
Tůma I., Holub P. & Fiala K. 2004: Konkurenční schopnost a odběr dusíku populacemi tří druhů trav v heterogenním půdním prostředí. (Nitrogen uptake and competitive ability of populations of three grass species in heterogeneous soil environment.) In: Eliáš P. (ed.) Populačná biológia rastlín VIII/2004, SEKOS, Vydavatelstvo Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, 75 - 82
Tůma I., Holub P., & Fiala K. 2004: Ztráty dusíku a konkurenční schopnost Festuca ovina, Arrhenatherum elatius a Calamagrostis epigejos při různé dostupnosti živin. (Nitrogen losses and competitive ability of Festuca ovina, Arrhenatherum elatius and Calamagrostis epigejos at the different nutrient supply.) In: Eliáš P. (ed.) Populačná biológia rostlin VIII, SEKOS, Vydavatělstvo Technickej univerzity vo Zvoleně, Zvolen 8/2004, 83 - 90
Tzonev R. & Šumberová K. 2004: New data about the chorology of some little known adventive species on the banks of the Danube River in Bulgaria. Phytologia Balcanica 10, 207 - 209