Filter

   

Publications
Rejmánková E., Komárek J. & Komárková J. 2004: Cyanobacteria – a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America). Diversity and Distributions 10, 189 - 199
Rosenbaumová R. & Krahulec F. 2004: Residual sexuality as a factor influencing genetic structure within the agamic complex of Hieracium subgenus Pilosella.
Rybníček K. & Rybníčková E. 2004: Proměny vegetace niv v dolní části povodí Moravy v posledních 25000 letech. (Changes of vegetation in the floodplains of the lower Morava river basin in the last 25000 years.) Bull. Slov. Spoločn., Bratislava, 15 - 20
Rybníček K., Rybníčková E. 2004: Pollen analyses of sediments from the summit of the Praděd range in the Hrubý Jeseník Mts (Eastern Sudetes). Preslia, Praha 76, 331 - 347
Rydlová J. & Vosátka M. 2004: Structure, dynamics, and restoration of plant communities: do arbuscular mycorrhizae matter? Island Press, 189 - 229
Sádlo 2004: Přírodní podmínky okolí Čelákovic: krajina, vegetace, člověk. Špaček J (ed.), 100 let městského muzea v Čelákovicích 1, 57 - 111
Sádlo J. 2004: Barunčino znovunabyté panenství. Vesmír 83, 461 - 467
Sádlo J. 2004: Česká barokní krajina: co to vlastně je? 1. Kulturněantropologická východiska odpovědi. Dějiny a současnost 26, 29 - 33
Sádlo J. 2004: Česká barokní krajina: co to vlastně je? 2. Jevy, procesy, interpretace. Dějiny a současnost 26, 45 - 49
Sádlo J. 2004: Krajina pražského east endu. Vesmír 83, 525 - 533
Sádlo J. 2004: Neolit skončil, zapomeňte. Vesmír 83, 398 - 403
Sádlo J. 2004: Slovo úvodem. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 3 - 5
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Jak je to u nás doma? Vesmír 83, 80 - 85
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Sklízíme, co jsme zaseli? Vesmír 83, 35 - 40
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 3. S vlky výt: alternativy boje s invazními rostlinami. Vesmír 83, 140 - 145
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 4. Zelení cizinci přicházejí: hříčky, hry a dramata. Vesmír 83, 200 - 206
Sant\\\'Anna C.L., Azevedo M.T.P., Senna P.A.C., Komárek J. & Komárková J. 2004: Planktic Cyanobacteria from São Paulo State, Brazil: Chroococcales. Revista Brasileira Botanica 27, 213 - 227
Skálová H. 2004: Jak rostliny mění světelné podmínky ve svém okolí. (Changes in radiation conditions in plant neighbourhood.) Živa 5, 201 - 203
Skálová H. 2004: Jak rostliny reagují na změny světelných podmínek ve svém okolí. (Plant response to changes in radiation environement.) Živa 6, 251 - 253
Slavík B. & Štěpánková J. [eds.] 2004: Květena České republiky 7. (Flora of the Czech Republic.) Academia, Praha 7, 1 - 767