Filter

   

Publications
Navrátilová J. & Navrátil J. 2004: Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí. (Mire vegetation of the borderland between Třeboň and Jindřichův Hradec regions (northern part of South Bohemia).) Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích Přírodní Vědy 44, 45 - 58
Palice Z. 2004: Nová lichenologická literatura XIII. Bryonora 33, 50 - 56
Palice Z. & Printzen C. 2004: Genetic variability in tropical and temperate populations of Trapeliopsis glaucolepidea: Evidence against long-range dispersal in a lichen with disjunct distribution. Mycotaxon 90, 43 - 54
Palice Z. & Soldán Z. 2004: Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins of Chvaletice and Bukovina. Palice Z. & Z. Soldán. 2004. Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins ofIn: Kovář P. (ed.) Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape (Biotic Interactions and Ore/Ash-Slag Artificial Ecosystems). Academia, Prague., 200 - 221
Pečinka A. & Dočkalová Z. 2004: Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. (Contribution to the flora of sand - pits in the Silesian upland.) Časopis Slezského zemského muzea, série A 1/53, 75 - 86
Pečinka A. & Dočkalová Z. 2004: Poznámky k rozšíření některých kriticky a silně ohrožených rostlin květeny České republiky. (Notes on the distribution of some critically and strong threatened taxa of flora of the Czech republic.) Zprávy České Botanické Společnosti 3/39, 411 - 420
Pecháčková S. 2004: Fytogeografie. (.) In: Příroda Plzeňského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, 103 - 109
Pecháčková S., Křenová Z. & Chocholoušková Z. 2004: Flora a vegetace. (.) In: Příroda Plzeňského kraje: 111-135, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, 111 - 135
Peksa O., Svoboda D., Palice Z., Dětinský R. & Zahradníková M. 2004: Lišejníky. (Lichens.) In: Papáček M. (ed.) Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 100 - 104
Peksa O., Svoboda D., Palice Z., Dětinský R. & Zahradníková M. 2004: Tabulka přehledu lišejníků nalezených v Novohradských horách. (Table overview of lichens found in the Novohradské hory Mts.) In: Papáček M. (ed.) Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích., 293 - 297
Petřík P. 2004: BioHab v Praze. (BioHab in Prague.) Bulletin CZ IALE 5, 10 - 11
Petřík P. & Boublík K. 2004: Sources of variation in botanical grid mapping. Novit. Bot. Univ. Carol., Praha 17, 17 - 23
Poulíčková A., Hájková P., Křenková P. & Hájek M. 2004: Distribution of diatoms and bryophytes on linear transects through spring fens. Nova Hedwigia 78, 411 - 424
Prach K. & Pyšek P. 2004: Jaké vlastnosti podporují expanzní chování autochtonních druhů? In: Pyšek P., Kubát K., Prach K. (eds.) 2003. Expanzívní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny. Zprávy ČBS 19, 27 - 36
Prausová R., Husák Š., Kaplan Z., Adamec L. & Rybka V. 2004: Řešení záchrany poslední populace rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice. (.) Ochrana přírody 59, 82 - 86
Pyšek P., Davis M. A., Daehler C. C. & Thompson K. 2004: Plant invasions and vegetation succession: closing the gap. Bulletin of the Ecological Society of America 85, 105 - 109
Pyšek P., Chocholoušková Z., Pyšek A., Jarošík V., Chytrý M. & Tichý L. 2004: Trends in species diversity and composition of urban vegetation over three decades. Journal of Vegetation Science 15, 781 - 788
Pyšek P. & Kaplan Z. (eds.) 2004: Botanické studie věnované památce Emila Hadače / Botanical studies dedicated to the memory of Emil Hadač. Preslia 76, 193 - 290
Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G. & Kirschner J. 2004: Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon 53, 131 - 143
Pyšek P., Richardson D. M. & Williamson M. 2004: Predicting and explaining plant invasions through analysis of source area floras: some critical considerations. Diversity and Distributions 10, 179 - 187