Filter

   

Publications
Bělohlávková R. 2004: Poznámka 2 (rod Helenium). (Note 2 (genus Helenium).) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha. 7, 315 - 316
Bělohlávková R. 2004: Poznámka 2 (rod Venidium). (Note 2 (genus Venidium).) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha. 7, 465 - 465
Bělohlávková R. 2004: Poznámka 3 (rod Gazania). (Note 3 (genus Gazania).) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha. 7, 465 - 465
Bělohlávková R. 2004: Rudbeckia L. - třapatka. (Rudbeckia L.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha. 7, 316 - 320
Bělohlávková R. 2004: Tagetes L. - aksamitník (afrikán). (Tagetes L.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha. 7, 314 - 315
Bělohlávková R. 2004: Tussilago L. - podběl. (Tussilago L.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha. 7, 293 - 294
Bělohlávková R. 2004: Zinnia L. - ostálka. (Zinnia L.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha. 7, 320 - 322
Beneš J. & Prach K. 2004: Geobotanická indikace v archeologii. In. Kuna J. et al. : Nedestruktivní archeologie, 297 - 303
Bielczyk U., Lackovičová A., Farkas E.E., Lökos L., Liška J., Breuss O. & Kondratyuk S.Ya. 2004: Checklist of lichens of the Western Carpathians. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 1 - 181
Bílek O., Kolbek J., Neuhäuslová Z., Petřík P., Wild J & Černý T. 2004: Návrh metodiky inventarizace rostlinných společenstev v národních přírodních rezervacích ČR. AOPK ČR 2004, 122 - 147
Bímová K., Mandák B. & Kašparová I. 2004: How does Reynoutria invasion fit the various theories of invasibility. Journal of Vegetation Science 15, 495 - 504
Bláha L. 2004: Histopathology of carp (Cyprinus carpio L.) larvae exposed to cyanobacteria extract. Acta Veterinaria Brno 73, 253 - 258
Bláha L. 2004: Outcomes of repeated exposure of the carp (Cyprinus carpio L.) to cyanobacteria extract. Acta Veterinaria Brno 73, 259 - 265
Bláha L., Babica P. & Maršálek B. 2004: Metody detekce a kvantifikace cyanotoxinů. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 61 - 69
Bláha L., Maršálek B. & Babica P. 2004: Mechanismy toxicity cyanotoxinů a jejich vliv na zdraví obyvatel a vodní ekosystémy. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 44 - 53
Bláha L., Sabater S., Babica P., Vilalta E. & Maršálek B. 2004: Geosmin occurence in riverine cyanobacterial mats: is it causing a significant health hazard? Water Science and Technology 49, 307 - 312
Blažková D. 2004: Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. (Vegetation of the exposed parts of Berounka river beds one year after the 2002 flood.) Muzeum a současnost, řada přírodovědná 19, 31 - 42
Blažková D. & Černý R. 2004: Vegetace luk. (Meadows vegetation.) In: Papáček M.(ed.) Biota Novohradských hor, 66 - 72
Boublík K. 2004: Lesní porosty. (Forest stands.) In: Papáček M. [ed.], Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy, Jihočeská univerzita, České Budějovice., 251 - 253
Boublík K. 2004: Spergula morisonii Boreau – kolenec Morisonův. (Spergula morisonii Boreau.) Sborník Jihočeského muzea, Přírodní Vědy 44, 78 - 78