Filter

   

Publications
Krahulec F., Bräutigam S., Chrtek J., Fehrer J., Krahulcová A., Procházka F. & Shchuhwerk F. 2004: The Hieracium subgenus Pilosella in the Šumava Mountain (SW part of the Czech Republic). Thaiszia – J. Bot, 9 - 10
Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S., Plačková I. & Chrtek J. jun. 2004: The Sudetic group of Hieracium subgen. Pilosella from the Krkonoše Mts: A synthetic view. Preslia 76, 223 - 243
Křivánek M. 2004: Bunias orientalis : vliv záplav na jeho šíření do lučních společenstev ve východních Čechách. (.)
Křivánek M. 2004: Možnosti predikce invaze dřevin. (The possibilities in prediction of invasive behavior in woody species.) Neuhöferová,P. (ed.) Introdukované dřeviny a jejich produkční a ekologický význam. [Introduced tree species and their production and ecological importance]. Sborník příspěvků z konferenc, 101 - 109
Křivánek M. 2004: Rostlinné invaze: pět otázek a pět odpovědí. (Plant invasions: Five questions and five answers.) Ochrana přírody, AOPK ČR 59, 10 - 12
Křivánek M. 2004: Zhodnocení činnosti jednotlivých organizací a státní správy v ČR v oblasti rostlinných invazí. (Evaluation of activities of public administration in the CR in plant invasion problematics.) Ochrana přírody 59, 146 - 149
Křivánek M., Brožová J., Brejšková L. 2004: Invazní druhy. (Invasive species.) Brožová J. (ed.) Biologická rozmanitost v České republice, MŽP Praha, 11 - 13
Křivánek M., Sádlo J. Bímová K. 2004: Odstraňování invazních druhů rostlin. (Management of alien invasive plant species.) Háková A. (ed.) Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000, Planeta XII/8, MŽP ČR Praha 12, 23 - 27
Křivánek P. 2004: Nepůvodní dřeviny v lesích ČR a jejich potenciální nebezpečnost.
Kubát K. & Kaplan Z. 2004: Leontodon L. – máchelka (pampeliška, pupavík). (Leontodon in the Czech Republic.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 714 - 719
Kvíderová J. 2004: Adaptation of algae to extreme environments. In: Doctoral Thesis, University of Southern Bohemia, Faculty of Biological Sciences, České Budějovice, 1 - 109
Kvíderová J. 2004: The ecological characteristics of Stichococcus (Chlorophyta) strains isolated from polar and temperate regions. COBRA Partner review meeting
Kyncl T. 2004: Datování dřeva z hradu Rýzmburka. Archeologické rozhledy 61, 214 - 217
Kyncl T. & Šabatová L. 2004: Dendrochronologické datování dřeva ze zříceniny hradu Nový Hrádek. (Dendrochronological dating of wood from Novy Hradek castel.) Průzkumy památek 11, 114 - 118
Kyncl T. & Wild J. 2004: Použití letokruhové analýzy pro datování velkoplošného odumírání kleče v Krkonoších. (Using of the tree−ring analysis for dating of large scale dieback of dwarf pine (Pinus.) In: Štursa J., Mazurski K. R., Palucki A. & Potocka J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf. Listopad 2003, Szklarska Poręba. Opera Corcontica 41, 434 - 440
Lanta V, Doležal J. & Šamata J. 2004: Vegetation patterns in a cut-away peatland in relation to abiotic and biotic factors: a case study from the Šumava Mts., Czech Republic. Suo - mires and peat 55, 33 - 43
Lisá L., Jankovská V., Zapletalová D. 2004: Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně. (New exposures of Quaternary sediments in the area of Staré Brno.) Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2003, 7 - 9
Liška J. 2004: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XVII.) Bryonora 34, 38 - 41
Liška J. & Soldán Z. 2004: Alien vascular plants recorded from the Barentsburg and Pyramiden settlements, Svalbard. Preslia 76, 279 - 290
Lososová Z., Chytrý M., Cimalová Š., Kropáč Z., Otýpková Z., Pyšek P. & Tichý L. 2004: Weed vegetation of arable land in Central Europe: gradients in diversity and species composition. Journal of Vegetation Science 15, 415 - 422