Filter

   

Publications
Petřík P. & Fanta J. 2018: Lesy a jejich přínos pro krajinu. (Forests and its role for landscape.) Farmář 24, 68 - 69
Petřík P., Fanta J., Janík T. & Stachura J. 2018: Jak se do lesa volá... (As you sow...) Středisko společných činností AV ČR, 1 - 78
Pipek P. 2018: Když smrt zachraňuje aneb Jak dosáhnout 2050 bez 1080? (When death is beneficial or How to achieve 2050 without 1080?) Vesmír 97, 458 - 461
Pipek P. 2018: Myši za milion. (Million dollar mouse.) Vesmír 97, 264 - 264
Pipek P. 2018: Novozélandská hudba z dovozu. Živa 66, 131 - 133
Pipek P. 2018: Ti „sičáci“! Invaze nepůvodních jelenů v Čechách a Evropě. (Those bastards. Invasion of non-native deer in Czechia and in Europe.) Živa 66, 280 - 281
Pipek P., Petrusková T., Petrusek A., Diblíková L., Eaton M. A. & Pyšek P. 2018: Dialects of an invasive songbird are preserved in its invaded but not native source range. Ecography 41, 245 - 254
Płachno B. J., Stpiczyńska M., Adamec L., Miranda V. F. O. & Świątek P. 2018: Nectar trichome structure of aquatic bladderworts from the section Utricularia (Lentibulariaceae) with observation of flower visitors and pollinators. Protoplasma 255, 1053 - 1064
Plachtová P., Medříková Z., Zbořil R., Tuček J., Varma R. S. & Maršálek B. 2018: Iron and Iron Oxide Nanoparticles Synthesized with Green Tea Extract: Differences in Ecotoxicological Profile and Ability To Degrade Malachite Green. ACS Sustainable Chemistry and Engeneering 6, 8679 - 8687
Pokorná A., Kočár P., Novák J., Šálková T., Žáčková P., Komárková V., Vaněček Z. & Sádlo J. 2018: Ancient and Early Medieval man-made habitats in the Czech Republic: colonization history nad vegetationn changes. Preslia 90, 171 - 193
Põlme S., Bahram M., Jacquemyn H., Kennedy P., Kohout P., Moora M., Oja J., Öpik M., Pecoraro L. & Tedersoo L. 2018: Host preference and network properties in biotrophic plant-fungal associations. New Phytologist 217, 1230 - 1239
Poniewozik M. & Juráň, J. 2018: Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. Plant Ecology and Evolution 151, 18 - 34
Potůčková A., Hájková P., Žáčková P., Petr L., Matys Grygar T. & Weiser M. 2018: Spatiotemporal heterogeneity of the palaeoecological record in a large temperate palaeolake, Šúr, southwest Slovakia: Comparison of pollen, macrofossil and geochemical data. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 489, 52 - 63
Prach J. & Kopecký M. 2018: Landscape-scale vegetation homogenization in Central European sub-montane forests over the past 50 years. Applied Vegetation Science 21, 373 - 384
Prach K. 2018: Antropogenní stanoviště – Úvod. (Human-made habitats - Introduction.) In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 163 - 168
Prach K. 2018: Obnova ekosystémů na orné půdě spontánní sukcesí. (Ecological restoration on former arable land using spontaneous succession.) In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 193 - 196
Prach K., Vítovcová K., Řehounková K. & Tichý L. 2018: Co obecného zatím vyplynulo z porovnání sukcesních sérií na antropogenních stanovištích v České republice? (Main conclusions emerging from comparisons of large numbers of successional series in human-made habitats in the Czech Republic.) Zprávy České botanické společnosti 53, 321 - 326
Prančl J., Koutecký P., Trávníček P., Jarolímová V., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. 2018: Cytotype variation, cryptic diversity and hybridization in Ranunculus sect. Batrachium revealed by flow cytometry and chromosome numbers. Preslia 90, 195 - 223
Preite V., Oplaat C., Biere A., Kirschner J., van der Putten W. H. & Verhoeven K. J. F. 2018: Increased transgenerational epigenetic variation, but not predictable epigenetic variants, after environmental exposure in two apomictic dandelion lineages. Ecology and Evolution 8, 3047 - 3059
Pushkareva E., Pessi I. S., Namsaraev Z., Mano M. J., Elster J. & Wilmotte A. 2018: Cyanobacteria inhabiting biological soil crusts of a polar desert: Sør Rondane Mountains, Antarctica. Systematic and Applied Microbiology 41, 363 - 373