Filter

   

Publications
Lanta V. & Hazuková I. 2005: Growth response of downy birch (Betula pubescens) to moisture treatment at an cut-over peat bog in the Šumava Mts., Czech Republic. Annales Botanici Fennici 42, 247 - 256
Lepší M., Lepší P., Štech M., Hans V., Chán V. & Boublík K. 2005: Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.–7. 7. 2001). (Results of the floristic summer school of the Czech Botanical Society in České Budějovice (1-7 July 2001).) Zprávy České botanické společnosti 40, Příloha 2005/2, 71 - 135
Liška J. 2005: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVIII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XVIII.) Bryonora 36, 43 - 44
Liška J. 2005: Ivan septagenarian (RNDr. Ivan Pišút, DrSc. *13.3.1935). (Ivan Pišút - 70 years.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 27, 230 - 230
Liška J. 2005: Katalog lišejníků - korekce a doplňky. (Catalogue of lichens of the Czech Republic - corrections and additions.) Bryonora 35, 1 - 5
Liška J. 2005: Zajímavé lichenologické nálezy II. (Interesting records of lichens, II.) Bryonora 36, 25 - 26
Lososová Z. & Šumberová K. 2005: Sveřep stoklasa – starobylý plevel obilných polí. (Bromus secalinus – an ancient weed of cereal fields.) Živa 53, 155 - 156
Lukavský J. 2005: Mikroskopické organismy obývající vodu. (Microscopic organisms inhabitated water.) In: kol.aut., Živel voda, Praha, 82 - 95
Mahelka V., Suda J., Jarolímová V., Trávníček P. & Krahulec F. 2005: Genome size discriminates between closely related taxa Elytrigia repens and E. intermedia (Poaceae: Triticeae) and their hybrid. Folia Geobotanica 40, 367 - 384
Mandák B., Bímová K., Plačková I., Mahelka V. & Chrtek J. 2005: Loss of genetic variation in geographically marginal populations of Atriplex tatarica (Chenopodiaceae). Annals of Botany 96, 901 - 912
Mandák B., Bímová K., Pyšek P., Štěpánek J. & Plačková I. 2005: Isoenzyme diversity in Reynoutria taxa: escape from sterility by hybridization. Plant Systematics and Evolution 253, 219 - 230
Mandák B. & Pyšek P. 2005: How does seed heteromorphism influence the life history stages of Atriplex sagittata (Chenopodiaceae)? Flora 200, 516 - 526
Marhold K., Jongepierová I., Krahulcová A. & Kučera J. 2005: Morphological and karyological differentiation of Gymnadenia densiflora and G. conopsea in the Czech Republic and Slovakia. Preslia 77, 159 - 176
Maršálek B., Bláha L., Bláhová L. & Babica, P. 2005: Czech Republic: management and regulation of Cyanobacteria and cyanotoxins. In: Chorus I. (ed) Current approaches to cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries. WaBoLu – Hefte 02-05, Federal Environmental Agency (Umweltbundesamt), Dessau, Germany 02, 37 - 39
Martínková J., Sosnová M., Kociánová A. & Klimešová J. 2005: Jak poranění ovlivňuje produkci semen u krátkověkých druhů schopných odnožovat z kořenů. (Effect of injury on seed production of short-lived root-sprouting species.) In: Klimešová J., Šmilauerová M. & Jakrlová J. (eds.) Podzemní orgány rostlin. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 40, Materiály 20, 87 - 101
Mihulka S., Storch D. 2005: Tajemný cyklus biodiverzity. (.) Vesmír, 443 - 443
Moravcová L., Perglová I., Pyšek P., Jarošík V. & Pergl J. 2005: Effects of fruit position on fruit mass and seed germination in the alien species Heracleum mantegazzianum (Apiaceae) and the implications for its invasion. Acta Oecologica 28, 1 - 10
Mráz P., Chrtek J. jun., Fehrer J. & Plačková I. 2005: Rare recent natural hybridization in Hieracium s.str. – evidence from morphology, allozymes and chloroplast DNA. Plant Systematics and Evolution 255, 177 - 192
Müllerová J., Pyšek P., Jarošík V. & Pergl J. 2005: Aerial photographs as a tool for assessing the regional dynamics of the invasive plant species Heracleum mantegazzianum. Journal of Applied Ecology 42, 1042 - 1053
Münzbergová Z. 2005: Determinants of species rarity: population growth rates of species sharing the same habitat. American Journal of Botany 92, 1987 - 1994