Filter

   

Publications
Krahulec F. 2003: Schlüssel für die Allium--Arten in Österreich und Südtirol. Neilreichia, 195 - 207
Křivánek M. 2003: Současné poznatky o chování invazních druhů vyšších rostlin a prognóza pro lesní hospodářství.
Lang G., Rybníček K., Rybníčková E. 2003: Spätglaziale und holozäne Vegetationsgeschichte Europas. In:Bohn U.,Gollub G., Hettwer Ch., Nëuhäuslová Z.,Schlüter H., Weber H. (eds.):Karte der natürlichen Vegetation of Europe, Massstab 1:250000. Erläuterungstext. Bundesant für Naturschutz, Bonn., 87 - 104
Lederer F & Lukavský J. 2003: Řasy Šumavy. Šumava, příroda, historie, život. Nakl.Baset Praha, 185 - 190
Liška J. 2003: Lišejníky. (.) Baset, Praha, 195 - 204
Liška J. 2003: Odpověď na každou otázku. (.) Vesmír 82, 209 - 209
Mandák B. 2003: Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymma. (.) Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, 145 - 168
Mandak B, Pysek P, Lysak M, Suda J, Krahulcova A & Bimova K 2003: Variation in DNA-ploidy levels of Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany 92 (2), 265 - 272
Matějková I., van Diggelen R. & Prach K. 2003: An attempt to restore a Czech species-rich mountain grassland through grazing. Appl. Veget. Sci. 6, 161 - 168
Novák J. & Prach K. 2003: Vegetation succession in basalt quarries: pattern over a landscape scale. Appl. Veget. Sci. 6, 111 - 116
Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Peksa O., Uhlík P. & Svoboda D. 2003: Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v Hajnici V Zadním lese. (.) Bryonora 32, 7 - 17
Panova N.K., Jankovska V., Korona O.M. and Zinovev E.V. 2003: The Holocene Dynamics of Vegetation and Ecological Conditions in the Polar Urals. Russian Journal of Ecology 34/4, 219 - 230
Pecháčková S., Albrechtová M., Hadincová V., Krahulec F. & Herben T. 2003: Horizontal and vertical distribution of root absorption zones of four common grass species in a mountain grassland. New Phytologist 161, 303 - 312
Petřík P. 2003: [Recenze knihy:] Preston C. D., Pearman D. A. & Dines T. D. (eds.) (2002): New Atlas of the British and Irish Flora. – An Atlas of the Vascular Plants of Britain, Ireland, the Isle of Man and the Channel Islands. Oxford University Press, Oxford, 910 str. (.) Preslia 75, 379 - 380
Pokorný P. & Sádlo J. 2003: Vegetace Křivoklátska ve světle historicko-ekologických dat. (Vegetation of Křivoklátsko region in the light of Palaeoecological data.) Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 327 - 333
Prach K. 2003: Spontaneous vegetation succession in central European man-made habitats: what information can be used in restoration practice? Appl. Veget. Sci. 6, 125 - 129
Prach K. & Pyšek P. 2003: Jaké vlastnosti podmiňují expanzívní chování autochtonních druhů? Zprávy České botanické společnosti 38/Materiály 19, 27 - 36
Pyšek A. & Pyšek P. 2003: Poznámky k ruderální vegetaci vesnic Českého středohoří. Severočeskou přírodou 35, 19 - 30
Pyšek A., Pyšek P. & Hájek M. 2003: Výskyt apofytů na skládkách v České republice. Zprávy České botanické společnosti 38/Materiály 19, 49 - 66
Pyšek P. 2003: How reliable are data on alien species in Flora Europaea? Flora 198, 499 - 507