Filter

   

Publications
Horáková V., Kubešová S. & Šumberová K. 2005: Mechorosty rybníků a sádek v Českobudějovické pánvi. (Bryophytes of fishpond bottoms and storage ponds in the Českobudějovická pánev basin (Czech Republic).) Bryonora 35, 9 - 17
Horsák M. et Hájek M. 2005: Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Western Carpathian rich fens. Journal of Conchology 38, 683 - 700
Horsák M. & Hájková P. 2005: The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Vyd. 1. Olomouc, Palackého Univerzita, 63 - 68
Hrázský Z., Boucníková E. & Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 2.1 Metody zpracování primárních dat. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 33 - 37
Hrázský Z., Boucníková E. & Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 3. Kontrola vrstvy mapování biotopů. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 39 - 39
Hrivnák R., Otahelová H., Kochjarová J., Blanár D. & Husák Š. 2005: Plant communities of the class Charetea fragilis Fukarek ex Krausch 1964 in Slovakia: new information on their distribution and ecology. Thaiszia-Journal of Botany, Košice 15, 117 - 128
Hroudová Z., Zákravský P., Wójcicki J.J., Marhold K. & Jarolímová V. 2005: The genus Bolboschoenus (Cyperaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 50, 117 - 137
Hrouzek P., Kopecký J., Salát J., Maršálek B. & Lukešová A. 2005: Cytotoxic effect of soil cyanobacterial extracts to mammal cell lines YAC-1 and WEHI. Czech Phycology 5, 79 - 90
Hrouzek P., Ventura S., Lukešová A., Mugnai M.A., Turicchia S. & Komárek J. 2005: Diversity of soil Nostoc strains: phylogenetic and phenotypic variability. Archiv für Hydrobiologie/Algological Studies 117, 251 - 264
Hůla P., Petřík P., Černá K. & Boublík K. 2005: Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch. (Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch.) In: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F., Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV, Zprávy České Botanické Společnosti 40, 40 - 40
Husák Š. 2005: Vyšší vodní a mokřadní rostliny. (Vyšší vodní a mokřadní rostliny.) In.: kol. aut., Živel voda, Praha, 96 - 103
Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K., Doležal P., Ekrt L., Hofhanzlová E., Lepší M., Lippl L., Štech M., Švarc J. & Žíla V. 2005: Floristický materiál ke květeně Dačicka. (Floristic contribution from the region around the town of Dačice.) Acta rerum naturalium 1, 17 - 44
Chrtek J. & Plačková I. 2005: Genetic variation in Hieracium alpinum (Asteraceae) in the Krkonoše Mts (West Sudeten Mts, Czech Republic). Biologia 60, 387 - 391
Chytrý M., Pyšek P., Tichý L., Knollová I. & Danihelka J. 2005: Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia 77, 339 - 354
Janeček Š. 2005: Ecological study of Molinia caerulea, a dominant species of wet meadows. PhD Thesis,University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Biological Sciences., 1 - 83
Janeček Š. & Lepš J. 2005: Effect of litter, leaf cover and cover of basal internodes of the dominant species Molinia caerulea on seedling recruitment and established vegetation. Acta Oecologica 28, 141 - 147
Jankovská V. 2005: Palaeoecology of original lake biotopes in Czech Republic. In: Sborn. Abstr. (II.Polska Konf. Paleobot. czwartorzedu, 11 - 12
Jankovská V. 2005: Zajímavosti z pyloanalytických výzkumů archeologických objektů. (Pollen analyses of archeological objects - interesting cases.) In:Hašek V., Nekuda R. et Ruttkay M. (ed.): Ve službách archeologie VI. (In service to archeology VI.).-Muz. et vlastivěd. společn. Brno, Geodrill Brno, Arch. úst. SAV Nitra., 235 - 238
Janoušková M., Pavlíková Dl, Macek T. & Vosátka M. 2005: Arbuscular mycorrhiza decreases cadmium phytoextraction by transgenic tobacco with inserted metallothionein. Plant and Soil 272, 29 - 40
Janoušková M., Pavlíková D., Macek T. & Vosátka M. 2005: Influence of arbuscular mycorrhiza on the growth and cadmium uptake of tobacco with inserted metallothionein gene. Applied Soil Ecology 29, 209 - 214