Filter

   

Publications
Křivánek M. 2004: Rostlinné invaze: pět otázek a pět odpovědí. (Plant invasions: Five questions and five answers.) Ochrana přírody, AOPK ČR 59, 10 - 12
Křivánek M. 2004: Zhodnocení činnosti jednotlivých organizací a státní správy v ČR v oblasti rostlinných invazí. (Evaluation of activities of public administration in the CR in plant invasion problematics.) Ochrana přírody 59, 146 - 149
Křivánek M., Brožová J., Brejšková L. 2004: Invazní druhy. (Invasive species.) Brožová J. (ed.) Biologická rozmanitost v České republice, MŽP Praha, 11 - 13
Křivánek M., Sádlo J. Bímová K. 2004: Odstraňování invazních druhů rostlin. (Management of alien invasive plant species.) Háková A. (ed.) Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000, Planeta XII/8, MŽP ČR Praha 12, 23 - 27
Křivánek P. 2004: Nepůvodní dřeviny v lesích ČR a jejich potenciální nebezpečnost.
Kvíderová J. 2004: The ecological characteristics of Stichococcus (Chlorophyta) strains isolated from polar and temperate regions. COBRA Partner review meeting
Kyncl T. & Šabatová L. 2004: Dendrochronologické datování dřeva ze zříceniny hradu Nový Hrádek. (Dendrochronological dating of wood from Novy Hradek castel.) Průzkumy památek 11, 114 - 118
Kyncl T. & Wild J. 2004: Použití letokruhové analýzy pro datování velkoplošného odumírání kleče v Krkonoších. (Using of the tree−ring analysis for dating of large scale dieback of dwarf pine (Pinus.) In: Štursa J., Mazurski K. R., Palucki A. & Potocka J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf. Listopad 2003, Szklarska Poręba. Opera Corcontica 41, 434 - 440
Liška J. 2004: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XVII.) Bryonora 34, 38 - 41
Liška J. & Soldán Z. 2004: Alien vascular plants recorded from the Barentsburg and Pyramiden settlements, Svalbard. Preslia 76, 279 - 290
Lososová Z., Chytrý M., Cimalová Š., Kropáč Z., Otýpková Z., Pyšek P. & Tichý L. 2004: Weed vegetation of arable land in Central Europe: gradients in diversity and species composition. Journal of Vegetation Science 15, 415 - 422
Lukavský, J. 2004: Řasy Černého jezera na Šumavě. Mánek, J. ed. Aktuality šumavského výzkumu II., 116 - 120
Lukavský J., Bauer J., Kaštovská K., Lederer F. & Šmilauer P. 2004: Phytobentos of streams in the Bohemian/Bavarian Forest underdifferent human impacts. Silva Gabreta 10, 45 - 78
Lukavský J., Furnadjieva S. & Ditrtt F. 2004: Toxicita potenciálních polutantů (TCE, Hg) v povodí D. Orlice. - Sborník Konf. Orlicko-Kladsko 23.-24.9.2004, p.79-84, Jablonné n.N. (.) Sborník Konf. Orlicko-Kladsko 23.-24.9.2004, p.79-84, Jablonné n.N., 79 - 84
Lukavský, J., Furnadjieva, S. et Dittrt, F. 2004: Toxicita potenciálních polutantů (TCE, Hg) v povodí D.Orlice. Sborník Konf. Orlicko-Kladsko 23.-24.9.2004, 79 - 84
Lumbsch H. T., Schmitt I., Palice Z., Wiklund E., Ekman S. & Wedin M. 2004: Supraordinal phylogenetic relationships of Lecanoromycetes based on a Bayesian analysis of combined nuclear and mitochondrial sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 31, 822 - 832
Mahelka V. & Krahulec F. 2004: Možná rizika pěstování GM pšenice ve vztahu k planým populacím zástupců rodu Elytrigia. In: Ovesná J. et Kučera L. (eds.), Otázky biologické bezpečnosti, GMO a mezinárodní závazky ČR. VÚRV Praha,
Mandák B. & Holmanová Š. 2004: The effect of fruit age on seed germinability of a heterocarpic species, Atriplex sagittata. Plant Biology 6, 715 - 720
Mandák B., Pyšek P. & Bímová K. 2004: History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents. Preslia 76, 15 - 64
Marhold K., Hroudová Z., Ducháček M. & Zákravský P. 2004: The Bolboschoenus maritimus group (Cyperaceae) in Central Europe, including B. laticarpus, spec. nova. – Phyton - Ann. Rei. Bot., Horn, Austria. Phyton - Annales Rei Botanicae 44, 1 - 21