Filter

   

Publications
Dostálek J., Weber M. & Frantík T. 2005: Růst dřevin. (Growth of woody plants.) In: Dostálek J., Weber M., Matula S., Petruš J., Koželuhová K., Frantík T. & Možný M. (2005): Výsadby dřevin v zemědělské krajině: případová studie v nivě řeky Valová. – Acta Pruhoniciana, Průhonice 80, 21 - 30
Dostál P. 2005: Effect of three mound-building ant species on the formation of soil seed bank in mountain grassland. Flora 200, 148 - 158
Dostál P. 2005: Is the population turnover of patchy-distributed annuals determined by dormancy dynamics or dispersal processes? Ecography 28, 745 - 756
Dostál P., Březnová M., Kozlíčková V., Herben T. & Kovář P. 2005: Ant-induced soil modification and its effect on plant below-ground biomass. Pedobiologia 49, 127 - 137
Enkhtuya B., Pöschl M. & Vosatka M. 2005: Native grass facilitates mycorrhizal colonisation and P uptake of tree seedlings in two anthropogenic substrates. Water, Air and Soil Pollution 166, 217 - 236
Fabšičová M. 2005: Demografie odnoží trsnaté trávy Deschampsia cespitosa v alpinské populaci. SEKOS Bratislava-Nitra 8
Fabšičová M., Sedláková I., Holub P., Tůma I., Chytrý M. & Záhora J. 2005: Dynamika dusíku a expanze ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) na vřesovištích v Národním parku Podyjí. (NITROGEN DYNAMICS AND EXPANSION OF ARRHENATHERUM ELATIUS.) In: Pivničková M. (ed.), 2003: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VyV 610/10/00 \\\\\\\\, 92 - 100
Fabšičová M., Sedláková I., Holub P. Tůma I. & Záhora J. 2005: Populační ekologie ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a dynamika dusíku v suchých vřesovištích NP Podyjí. SEKOS Bratislava-Nitra 8
Fehrer J., Šimek R., Krahulcová A., Krahulec F., Chrtek J., Bräutigam E. & Bräutigam S. 2005: Evolution, hybridisation, and clonal distribution of apo- and amphimictic species of Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae, Lactuceae) in a Central European mountain range. In: Bakker F. T., Chatrou L. W., Gravendeel B., Pelser P. B. (eds): Plant species-level systematics: new perspectives on pattern & process. Regnum Vegetabile 143, Koeltz, Königstein 143, 175 - 201
Fiala K. 2005: Stanovení sezónních změn v růstu kořenů a jejich roční produkce. (Determination of seasonal changes in root growth and their annual production.) Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 40, Materiály 20, 13 - 24
Fiala K., Tůma I., Holub P. & Jandák J. 2005: The role of Calamagrostis communities in preventing soil acidification and base cation losses in a deforested mountain area affected by acid deposition. Plant and Soil 268, 35 - 49
Franklová H. & Kolbek J. 2005: Mechorosty Přírodních rezervací Na Babě a Brdatka v CHKO a BR Křivoklátsko. (Bryophytes of the Nature Reserves Na Babě and Brdatka in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Central Bohemia).) Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, 151 - 158
Gojda M. & Sádlo J. 2005: Geobotanical reconstruction of the settlement area. In: Kuna M., Profantová N. et al. , The onset of the Early Middle ages in Bohemia. Archaeological research at a large settlement sie of he Prague-type in Roztoky. ARÚP AVČR, Praha, 94 - 100
Gregor J., Geriš R., Maršálek B., Heteša J. & Marvan P. 2005: In situ quantification of phytoplankton in reservoirs using a submersible spectrofluorometer. Hydrobiologia 548, 141 - 151
Gregor J. & Maršálek B. 2005: A simple in vivo fluorescence method for the selective detection and quantification of freshwater cyanobacteria and eukaryothic algae. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 33, 142 - 148
Gregor J., Šípková H. & Maršálek B. 2005: Detekce cyanobakterií v surové vodě pomocí in vivo fluorescence. (.) In: Vodárenská biologie 2005, 2.-3. února 2005, Praha, Česká Republika, 196 str., 43 - 47
Gryndler M. , Hršelová H., Sudová R., Gryndlerová H., Řezáčová V. & Merhautová V. 2005: Hyphal growth and mycorrhiza formation by the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus claroideum BEG 23 is stimulated by humic substances. Mycorrhiza 15, 483 - 488
Guttová A. & Palice Z. 2005: Lišajníky národného parku Muránska planina III - Cigánka. (Lichens of the National Park Muránska planina III - Cigánka.) Reussia, Supplement 1/2004, 11 - 47
Hájek M. 2005: Vascular plants. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Olomouc, Palacký University, 175 - 186
Hájek M., Hájková P. & Apostolova I. 2005: Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records. Phytologia Balcanica, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria. 11 (2), 173 - 184