Filter

   

Publications
Komárek J. & Anagnostidis K. 2005: Cyanoprokaryota. 2 teil. Oscillatoriales. In:Büdel B., Krienitz L., Gärtner G. & Schagerl M. (eds) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 19/2. Elsevier-Spektrum, Heidelberg, 1 - 759
Komárek J. & Golubic S. 2005: Proposal for unified nomenclatural rules for Cyanobacteria vs. Cyanophytes: “Cyano-Guide”. In: Hoffmann L., Nomenclature of Cyanophyta/Cyanobacteria: roundtable on the unification of the nomenclature under the Botanical and Bacteriological Codes, Archiv für Hydrobiologie/Algological Studies 117, 17 - 18
Komárek J. & Hauer T. 2005: The on-line database of cyanobacterial genera. In: Quintana A.N. & Onis E.S. (eds.): Program and abstracts book of TSC/05 Internat. Workshop, 26 - 26
Komárek J., Komárková J., Ventura S. & Turicchia S. 2005: Comparison of phenotype and molecular diversity of cyanobacteria from alkaline marshes in Belize, Central America. Phycologia 44, 55 - 56
Komárek J., Ventura S., Turicchia S., Komárková J., Mascalchi C. & Soldati E. 2005: Cyanobacterial diversity in alkaline marshes of northern Belize (Central America). Archiv für Hydrobiologie/Algological Studies 117, 265 - 278
Komárková J., Komárek J. & Rejmánková E. 2005: Cyanobacterial mats, an dangered assemblages from alkaline marshes. In: Quintana A.N. & Onis E.S. (eds.): Program and abstracts book of TSC/05 Internat. Workshop, 27 - 27
Kopp R., Mareš J., Kubíček Z. & Babica P. 2005: The influence of toxic cyanobacterial water blooms on the hematological indicators of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.). Oceanological and Hydrobiological Studies 34(3), 85 - 92
Koutecky P. & Prach K. 2005: Recovery of alluvial meadows after an extreme summer flood: a case study. Ecohydrology and Hydrobiology 5, 32 - 38
Krahulec F. 2005: Checklist für die Alliaceae. Carinthia II 115, 517 - 519
Krahulec F., Kaplan Z. & Novák J. 2005: Tragopogon porrifolius x T. pratensis: the present state of an old hybrid population in Central Bohemia, the Czech Republic. Preslia 77, 297 - 306
Krinke L., Moravcová L., Pyšek P., Jarošík V., Pergl J. & Perglová I. 2005: Seed bank of an invasive alien, Heracleum mantegazzianum, and its seasonal dynamics. Seed Science Research 15, 239 - 248
Kristiansen K., Cilieborg M., Drábková L., Jørgensen T., Petersen G. & Seberg O. 2005: DNA taxonomy - the riddle of Oxychloe (Juncaceae). Systematic Botany 30, 284 - 289
Křivánek M. 2005: Invazní druhy vyšších rostlin v CHKO Český ráj a dopad jejich šíření na biologickou rozmanitost. (Invasive Alien Plant Species in Protected Lanscape Area of the Český ráj and Their Impact.) Z Českého ráje a Podkrkonoší – suplementum 11/2005 11, 169 - 176
Křivánek M., Brožová J. & Brejšková L. 2005: Invazní druhy. (Invasive species.) Brožová J., Staňková J., Vačkář D. (eds.) Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, MŽP Praha, 18 - 22
Křivánek M. & Hédl R. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 2.2 Invazní a expanzní rostliny. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 60 - 64
Kubínová L., Janáček J., Albrechtová J. & Karen P. 2005: Stereological and digital methods for estimating geometrical characteristics of biological structures using confocal microscopy. In: V Evangelista et al. (eds.), From Cells to Proteins: Imaging Nature across Dimensions, 271 - 321
Kuneš P., Jankovská V., Svobodová H., Lučeničová B., Chytrý M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Havlová M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Roleček J., Šmarda P. & Valachovič M. 2005: Modern pollen spectra versus vegetation diversity along a continental gradient in the Western Sayan Mts., Southern Siberia. In:Filipova M. et Hicks S. (eds.): Pollen monitoring programme. - Volume of Abstracts, 30 - 30
Kvíderová, J. & Henley, W.J. 2005: The effect of ampicillin plus streptomycin on growth and photosynthesis of two halotolerant algae. Journal of Applied Phycology 17, 301 - 307
Kvíderová J. & Lukavský J 2005: Ecological characteristics of Stichococcus (Chlorophyta) strains isolated from polar and temperate regions. Algological Studies/Archiv fur Hydrobiologie 118, 127 - 140
Kvíderová J. & Lukavský J. 2005: The comparison of ecological characteristics of Stichococcus (Chlorophyta) strains isolated from polar and temperate regions. Algological Studies/Archiv fur Hydrobiologie 118, 127 - 140