Filter

   

Publications
Hájková P. & Hájek M. 2005: Diversity of Calthion wet meadows in the western part of flysch Carpathians: regional classification based on national formal definitions. Thaiszia - Journal of Botany 15, 85 - 116
Halda J. P., Palice Z. & Peksa O. 2005: Tři pozoruhodné nálezy lišejníků z podhůří Orlických hor. (Three noteworthy finds of lichens from the premountains of Orlické hory Mts.z podhůří Orlických hor.) Orlické hory a Podorlicko 13, 281 - 283
Härtel H. 2005: Beziehungen und Unterschiede in der Flora der Sandsteingebiete des Böhmischen Kreidebeckens. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 13, 49 - 54
Härtel H. & Marková I. 2005: Phytogeographic importance of sandstone landscapes. Ferrantia 44, 97 - 99
Havelka J., Husák Š. & Starý P. 2005: Mšice na červeném dubu. (Aphids on Red Oak.) Lesnická práce Praha 9, 272 - 273
Havelka J., Husák Š. & Starý P. 2005: Nová invazní exotická mšice v České republice. (A New Invasive Exotic Greenfly in the Czech Republic.) Živa 53, 174 - 175
Hédl R. 2005: A. Úvodní část, 1.2 Základní okruhy sledování. (1.2 Basic observation features.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 6 - 8
Hédl R. 2005: A. Úvodní část, 2. Statistický design. (.), 8 - 8
Hédl R. 2005: A. Úvodní část, 2.1 Velikostní struktura segmentů VMB. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 9 - 24
Hédl R. 2005: A. Úvodní část, 2.2 Stratifikovaný výběr ploch. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 25 - 27
Hédl R. 2005: A. Úvodní část, 2.3 Vlastnosti monitorovacích ploch. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 27 - 28
Hédl R. 2005: A. Úvodní část, 2.4 Časování sledování. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 28 - 29
Hédl R. 2005: Botanical data as sources for assessment of long-term environmental changes. In: Agnoletti M. Armiero M., Barca S. & Corona G. (eds) History and Sustainability, Third International Conference of the European Society for Environmental History. Florence, Italy., 73 - 78
Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 1. Úvod. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 32 - 32
Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 2. Přirozený areál. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 33 - 33
Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 2.2 Metody využívající existující vymezení. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 37 - 38
Hédl R. 2005: Co popisuje fytocenologie? (What is described by phytosociology?) Zprávy České botanické společnosti 40, 1 - 14
Hédl R. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 1. Obecné vlastnosti sledování. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 52 - 58
Hédl R. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 2.1 Cévnaté rostliny. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 58 - 60
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 1. Úvod. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 87 - 87