Filter

   

Publications
Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 2. Přirozený areál. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 33 - 33
Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 2.2 Metody využívající existující vymezení. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 37 - 38
Hédl R. 2005: Co popisuje fytocenologie? (What is described by phytosociology?) Zprávy České botanické společnosti 40, 1 - 14
Hédl R. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 1. Obecné vlastnosti sledování. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 52 - 58
Hédl R. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 2.1 Cévnaté rostliny. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 58 - 60
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 1. Úvod. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 87 - 87
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 2. Obecné postupy. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 88 - 92
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 3. Skupiny biotopů a sledované parametry. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 93 - 105
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4. Postup sledování. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 106 - 108
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4.5 Formulář 4s: Suchozemské biotopy, trvalá plocha. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 115 - 118
Hédl R. 2005: F. Zhodnocení a doporučení. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 157 - 159
Hédl R. 2005: Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Stav ke konci roku 2005. (Methods of monitoring of sites of European importance in the Czech Republic.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 180
Hédl R. 2005: Přílohy: Formuláře, seznamy. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 1 - 9
Hédl R. 2005: Sledování změn vegetace. (Vegetation change monitoring.) In: Vačkář D. (ed.) Ukazatele změn biodiverzity. Academia, Praha, 171 - 194
Hédl R., Hejzlar J., Matěna J., Zahrádková S. & Brabec K. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4.9 Formulář 7: Vlastnosti vody, trvalá plocha. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 126 - 129
Hédl R. & Chytrý M. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4.3 Formulář 2: Cévnaté rostliny, monitorovací segment. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 112 - 113
Hédl R. & Křivánek M. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4.4 Formulář 3: Významné taxony rostlin, monitorovací segment. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 113 - 115
Hédl R., Petřík P. & Boublík K. 2005: Acidifikace lesních půd Jeseníků, metodologické a stanovištní vlivy. (Acidification of the Jeseníky Mts., methodological and site factors.) - In: Rohošková M. (ed.), Pedologické dny 2004, ČZU, Praha, 40 - 42
Hédl R. & Rejšek K. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 2.4 Zpracování půdních vzorků. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 69 - 69
Hejzlar J., Matěna J., Zahrádková S., Brabec K. & Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4.2 Formulář 1v: Vodní biotopy, monitorovací segment. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 109 - 112