Filter

   

Publications
Křivánek M., Brožová J. & Brejšková L. 2005: Invazní druhy. (Invasive species.) Brožová J., Staňková J., Vačkář D. (eds.) Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, MŽP Praha, 18 - 22
Křivánek M. & Hédl R. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 2.2 Invazní a expanzní rostliny. (.) In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 60 - 64
Kubínová L., Janáček J., Albrechtová J. & Karen P. 2005: Stereological and digital methods for estimating geometrical characteristics of biological structures using confocal microscopy. In: V Evangelista et al. (eds.), From Cells to Proteins: Imaging Nature across Dimensions, 271 - 321
Kvíderová, J. & Henley, W.J. 2005: The effect of ampicillin plus streptomycin on growth and photosynthesis of two halotolerant algae. Journal of Applied Phycology 17, 301 - 307
Kyncl T. 2005: Dendrochronologické datování dřeva nalezeného při archeologickém výzkumu v Českém Dubu. (.) Archeologie ve středních Čechách 9, 715 - 718
Kyncl T. 2005: Dendrochronologické datování dřeva z věže hradu Týřova. (Dendrochronological dating of wood from tower of Tyrov castle.) Průzkumy památek 12, 89 - 90
Lanta V. & Hazuková I. 2005: Growth response of downy birch (Betula pubescens) to moisture treatment at an cut-over peat bog in the Šumava Mts., Czech Republic. Annales Botanici Fennici 42, 247 - 256
Liška J. 2005: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVIII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XVIII.) Bryonora 36, 43 - 44
Liška J. 2005: Katalog lišejníků - korekce a doplňky. (Catalogue of lichens of the Czech Republic - corrections and additions.) Bryonora 35, 1 - 5
Liška J. 2005: Zajímavé lichenologické nálezy II. (Interesting records of lichens, II.) Bryonora 36, 25 - 26
Lososová Z. & Šumberová K. 2005: Sveřep stoklasa – starobylý plevel obilných polí. (Bromus secalinus – an ancient weed of cereal fields.) Živa 53, 155 - 156
Lukavský J. 2005: Mikroskopické organismy obývající vodu. (Microscopic organisms inhabitated water.) In: kol.aut., Živel voda, Praha, 82 - 95
Mahelka V., Suda J., Jarolímová V., Trávníček P. & Krahulec F. 2005: Genome size discriminates between closely related taxa Elytrigia repens and E. intermedia (Poaceae: Triticeae) and their hybrid. Folia Geobotanica 40, 367 - 384
Mandák B., Bímová K., Plačková I., Mahelka V. & Chrtek J. 2005: Loss of genetic variation in geographically marginal populations of Atriplex tatarica (Chenopodiaceae). Annals of Botany 96, 901 - 912
Mandák B., Bímová K., Pyšek P., Štěpánek J. & Plačková I. 2005: Isoenzyme diversity in Reynoutria taxa: escape from sterility by hybridization. Plant Systematics and Evolution 253, 219 - 230
Mandák B. & Pyšek P. 2005: How does seed heteromorphism influence the life history stages of Atriplex sagittata (Chenopodiaceae)? Flora 200, 516 - 526
Marhold K., Jongepierová I., Krahulcová A. & Kučera J. 2005: Morphological and karyological differentiation of Gymnadenia densiflora and G. conopsea in the Czech Republic and Slovakia. Preslia 77, 159 - 176
Maršálek B., Bláha L., Bláhová L. & Babica, P. 2005: Czech Republic: management and regulation of Cyanobacteria and cyanotoxins. In: Chorus I. (ed) Current approaches to cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries. WaBoLu – Hefte 02-05, Federal Environmental Agency (Umweltbundesamt), Dessau, Germany 02, 37 - 39
Moravcová L., Perglová I., Pyšek P., Jarošík V. & Pergl J. 2005: Effects of fruit position on fruit mass and seed germination in the alien species Heracleum mantegazzianum (Apiaceae) and the implications for its invasion. Acta Oecologica 28, 1 - 10
Mráz P., Chrtek J. jun., Fehrer J. & Plačková I. 2005: Rare recent natural hybridization in Hieracium s.str. – evidence from morphology, allozymes and chloroplast DNA. Plant Systematics and Evolution 255, 177 - 192