Filter

   

Publications
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Mimulus guttatus DC., 1813 - kejklířka skvrnitá. (Mimulus guttatus DC., 1813.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 130 - 131
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Panicum capillare L. subsp. capillare, 1753 - proso vláskovité pravé. (Panicum capillare.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 136 - 136
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Setaria faberi F. Hermann, 1910 - bér ohnutý. (Setaria raberi.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 176 - 176
Mandák B.& Sádlo. J 2006: Chenopodium botrys L., 1753 - merlík hroznový. (Chenopodium botrys L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 106 - 106
Mandakova T. & Munzbergova Z 2006: Distribution and ecology of cytotypes of the Aster amellus aggregates in the Czech Republic. Annals of Botany 98, 845 - 856
Maršálek B., Bláha L., Babica P., Adamovský O., Kohoutek J., Bláhová L., Maršálková E., Sukačová K. & Feldmannová M. 2006: The system for complex monitoring of toxic cyanobacteria in the czech Republic reservoirs. In: BooK of abstract, Reservoir Limnology And Water Quality, ISBN 80-86188-23-X, 109 - 112
Maršálek B., Drábková M., Maršálková E., Feldmannová M. & Jančula D. 2006: Omezení masového rozvoje plantkonních sinic: sumarizace metod. (Reduction of planktonic cynobacterial blooms: summarization of methods.) Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 114 - 131
Maršálek B. & Feldmannová M. 2006: Techniky pro ošetření sedimentů v nádržích. (Methods of sediments treatment in reservoirs.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 139 - 143
Maršálek B. & Gregor J. 2006: Přehled metod pro kvantifikaci biomasy planktonních cyanobakterií (sinic). (Overview of methods for the determination of planktonic cyanobacteria.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (eds.) Cyanobakterie 2006 - biologie, toxikologie, management, 80 - 85
Maršálek B., Hořanská L., Maršálková E. & Feldmanová M. 2006: Metody hodnocení účinnosti korekčních zásahů pro omezení masového rozvoje planktoních sinic. (Methods of evaluation cyanobacterial water bloom management.) In: Maršálek B., Feldmanová M., Maršálková E. (Eds.) Cyanobakterie 2006, Brno, Česká republika, 96 - 98
Maršálek B., Jedličková B., Feldmannová M., Jančula D., Maršálková E. & Drábková M. 2006: Databáze metod, technik a prostředků pro omezení masového rozvoje planktonních sinic. (Database of methods, techniques and compouns for reduction of cyanobacterial blooms.) Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 165 - 167
Maršálek B., Maršálková E. & Feldmannová M. 2006: Plánování korekčních zásahů pro omezení masového rozvoje planktonních sinic,. (Planning of legal interference to cyanobacterial blooms.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 161 - 164
Maršálek B., Maršálková E. & Feldmannová M. 2006: Základní principy omezení masového rozvoje cyanobakterií. (Basic methods for reduction of cyanobacterial water blooms.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 111 - 113
Maršálková E. & Maršálek B. 2006: Technologie pro odstraňování cyanotoxinů ve vodárenských procesech. (Technolofies for cyanotoxin removal in drinking water.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 105 - 108
Martínková J., Klimešová J. & Mihulka S. 2006: Vegetative regeneration of biennial Oenothera species after disturbance: field observations and experiment. Flora 201, 287 - 297
Mertanová S., Smatanová J. et al. 2006: Zoznam taxónov zaznamenaných na Floristickom kurze Pruské 2003. (List of taxa recorded during the Floristic course Pruské 2003.) Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 28, 31 - 102
Mihulka S., Pyšek P., Martínková J. & Jarošík V. 2006: Invasiveness of Oenothera congeners alien to Europe: Jack of all trades, master of invasion? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 8, 83 - 96
Mildén M., Münzbergová Z., Herben T. & Ehrlén J. 2006: Metapopulation dynamics of a perennial plant, Succisa pratensis, in an agricultural landscape. Ecological Modelling 199, 464 - 475
Moravcová A., Nedbalová L., Lukavský J. & Rauch O. 2006: Diatom species composition in mountain streams under impact of anthropogenic pollution (Bohemian Forest, Giant Mountains). In: Ács É., Kiss K.T., Padisák J. & Szabó K.É. (eds.): 6th International Symposium Use of algae for Monitoring Rivers. Hungarian Algological Society., 95 - 95
Moravcová L., Pyšek P., Pergl J., Perglová I. & Jarošík V. 2006: Seasonal pattern of germination and seed longevity in the invasive species Heracleum mantegazzianum. Preslia 78, 287 - 301