Filter

   

Publications
Neuhaslová Z. 2006: Ottova Encyklopedie Česká republika 5. Ottovo nakladatelství, 1 - 5
Neuhaslová Z. 2006: Vrška T. et al., Dynamika vývoje pralesovitých rezarvací v České republice I. Českomoravská vrchovina - Polom, Žákova hora. Preslia 78/1, 66 - 66
Neuhauslová Z. 2006: Prodrome des végétations de France. 41/2, 239 - 239
Nežerková-Hejcmanová P., Hejcman M., Camara A.A., Antonínová M., Pavlů V., Černý T. & Ba A.T. 2006: Analysis of the herbaceous undergrowth of the woody savanna in the Fathala reserve, Delta du Saloum National park (Senegal). Belgian Journal of Botany 138, 119 - 128
Novák F., Koukol O., Hrabal R., Bartošová I. & Kalčík J. 2006: Determination of P-org species in fungus Xerocomus badius by 31P NMR spectroscopy. Chemické Listy 100, 596 - 597
Oliveira R.S., Castro P.M.L., Dodd J.C. & Vosátka M. 2006: Different native arbuscular mycorrhizal fungi influence the coexistence of two plant species in a highly alcaline anthropogenic sediment. Plant and Soil 287, 209 - 221
Opravilová, V. & Hájek, M. 2006: The variation of testacean assemblages (Rhizopoda) along the complete base-richness gradient in fens: a case study from the Western Carpathians. Acta Protozoologica 45, 191 - 204
O. Urban, I. Tůma, P. Holub & M.V. Marek 2006: Photosynthesis and growth response of Calamagrostis arundinacea and C. villosa to enhanced UV-B radiation. Photosynthetica 44, 215 - 220
Palice Z. 2006: Nová lichenologická literatura XV. (New lichenological literature, XV.) Bryonora 37, 56 - 64
Palíková M., Mareš J., Kopp R., Babica P., Kráčmar S. & Navrátil S. 2006: Spektrum mastných kyselin a aminokyselin v mase ryb vystavených působení vodního květu sinic. (Fatty acid and amino acid spectrum in muscles of fish exposed to the action of water bloom of cyanobacteria.) IN: Zborník prednášok a posterov – Hygiena Alimentorum XXVII (ISBN 80-7148-055-X) 27, 137 - 140
Pašková V., Hilscherová K., Babica P., Pikula J. & Skočovská B. 2006: Efekty expozice sinicové biomasy u křepelky japonské (Coturnix coturnix japonica). (Effects of exposure to cyanobacterial biomass on Japanese quail.) In: Zborník recenzovaných príspevkov – Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava (ISBN 80-88870-58-5), 242 - 244
Pašková V., Hilscherová K., Feldmannová M. & Bláha L. 2006: Toxic effects and oxidative stress in higher plants exposed to polycycylic aromatic hydrocarbons and their N-heterocyclic derivatives. Environmental Toxicology and Chemistry 25, 3238 - 3245
Pavlova V., Babica P., Todorova D., Bratanova Z. & Maršálek B. 2006: Contamination of some reservoirs and lakes in Republic of Bulgaria by microcystins. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 34, 437 - 441
Peckert T. & Chrtek J. 2006: Mating interactions between coexisting diploid, triploid and tetraploid cytotypes of Hieracium echioides (Asteraceae). Folia Geobotanica 41, 323 - 334
Pecháčková S. & Nesvadbová J. 2006: Neobvyklá sbírka v Západočeském muzeu v Plzni. (.) Živa, 152 et XLIX - 152 et L
Pergl J., Perglová I., Pyšek P. & Dietz H. 2006: Population age structure and reproductive behavior of Heracleum mantegazzianum (Apiaceae) in its native and invaded distribution ranges. American Journal of Botany 93, 1018 - 1028
Perglová I., Pergl J. & Pyšek P. 2006: Flowering phenology and reproductive effort of the invasive alien plant Heracleum mantegazzianum. Preslia 78, 265 - 285
Petřík P. 2006: Beech forest monitoring – a case study employing 30-year-old floristic data. In: Book of Abstracts, 5th workshop of IAVS group for ecoinformatics Vegetation databases and monitoring 2006, 23 - 23
Petřík P. 2006: Co mají společného ohrožené a nezvěstné rostliny Ještědského hřbetu? (What are the common features of endangered and extinct species of the Ještědský hřbet Range?) Severočeskou Přírodou 38, 61 - 67
Petřík P. 2006: Setkání k problematice stavu a ochrany lesů v České republice. (Meeting on status and protection of Czech forests.) Lesnická práce 9, 461 - 461