Filter

   

Publications
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Persicaria polystacha (Meissner) H. Gross, 1913 - rdesno mnohoklasé. (Persicaria polystachia.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 139 - 140
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Agrostemma githago L., 1753 - koukol polní. (Agrostemma githago L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 38 - 38
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Amaranthus blitum L., 1753 - laskavec hrubozel. (Amaranthus blitum L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 43 - 44
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Aster lanceolatus Willd., 1803 - hvězdnice kopinatá. (Aster lanceolatus Willd., 1803.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 55 - 56
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Aster novi-gelgii L., 1753 - hvězdnice novobelgická. (Aster novi-gelgii L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 56 - 56
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Bidens frondosa L., 1753 - dvouzubec černoplodý. (Bidens frondosa L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 61 - 61
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Calystegia pulchra Brummitt et Heywood, 1960 - opletník sličný. (Calystegia pulchra Brummitt et Heywood, 1960.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 66 - 67
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium album L., 1753 - merlík bílý. (Chenopodium album L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 105 - 106
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium pumilio R. Br., 1810 - merlík trpasličí. (Chenopodium pumilio R. Br., 1810.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 107 - 107
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium strictum Roth, 1821 - merlík tuhý. (Chenopodium strictum Roth, 1821.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 107 - 108
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium vulvaria L., 1753 - merlík smrdutý. (Chenopodium vulvaria L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 108 - 109
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Mimulus guttatus DC., 1813 - kejklířka skvrnitá. (Mimulus guttatus DC., 1813.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 130 - 131
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Panicum capillare L. subsp. capillare, 1753 - proso vláskovité pravé. (Panicum capillare.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 136 - 136
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Setaria faberi F. Hermann, 1910 - bér ohnutý. (Setaria raberi.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 176 - 176
Mandák B.& Sádlo. J 2006: Chenopodium botrys L., 1753 - merlík hroznový. (Chenopodium botrys L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 106 - 106
Mandakova T. & Munzbergova Z 2006: Distribution and ecology of cytotypes of the Aster amellus aggregates in the Czech Republic. Annals of Botany 98, 845 - 856
Maršálek B., Bláha L., Babica P., Adamovský O., Kohoutek J., Bláhová L., Maršálková E., Sukačová K. & Feldmannová M. 2006: The system for complex monitoring of toxic cyanobacteria in the czech Republic reservoirs. In: BooK of abstract, Reservoir Limnology And Water Quality, ISBN 80-86188-23-X, 109 - 112
Maršálek B., Drábková M., Maršálková E., Feldmannová M. & Jančula D. 2006: Omezení masového rozvoje plantkonních sinic: sumarizace metod. (Reduction of planktonic cynobacterial blooms: summarization of methods.) Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 114 - 131
Maršálek B. & Feldmannová M. 2006: Techniky pro ošetření sedimentů v nádržích. (Methods of sediments treatment in reservoirs.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 139 - 143
Maršálek B. & Gregor J. 2006: Přehled metod pro kvantifikaci biomasy planktonních cyanobakterií (sinic). (Overview of methods for the determination of planktonic cyanobacteria.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (eds.) Cyanobakterie 2006 - biologie, toxikologie, management, 80 - 85