Filter

   

Publications
Kolbek J. 2006: Lee Yong No, Alpine flowers of Korea. (Alpinské květiny Koreje.) Zprávy České Botanické Společnosti 41, 257 - 258
Kolbek J. 2006: Přírodní poměry a přehled hlavních vegetačních typů Českého středohoří. (Natural characteristics and survey of main vegetation types of České středohoří Mts.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 28, 13 - 24
Kolbek J. 2006: Slovo úvodem. (Introduction.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 28, 3 - 4
Kolbek J. & Boublík K. 2006: Rostlinná společenstva s Helictotrichon desertorum v České republice. (Plant communities with Helictotrichon desertorum in the Czech Republic.) Severočeskou Přírodou 38, 1 - 10
Kolbek J. & Černý T. 2006: Fytocenologická charakteristika nelesní polopřirozené vegetace okolí Budče. (Phytosociological characteristics of non-forest seminatural vegetation from the Budeč environs.) Štorchová H., Dobeš V., Krinke L. & Štorch P. (eds) Budeč 1100 let. II. Příroda-krajina-člověk,Občanské sdružení Budeč, Budeč, 64 - 87
Kolbek J., Petřík P., Bílek O., Boublík K., Černý T. & Vítková M. 2006: Long-term monitoring in Central European forests – a case study focused on impact of deer. In: Book of Abstracts, 1st European Congress of Conservation Biology 2006, 127 - 127
Kolbek J. & Valachovič M. 2006: Xerotermní vegetace středoevropského prostoru. Změny ve vegetaci. (Xerothermic vegetation of the Central Europe. Changes in vegetation.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 28, 1 - 152
Komárek J. 2006: Cyanobacterial taxonomy: current problems and prospects for the integration of traditional and molecular approaches. Algae 21(4), 349 - 375
Komárek J. 2006: Planktothrix a Aphanizomenon – příklad tradičních cyanobakteriálních rodů s rozdílnou genotypovou diverzitou. (Planktothrix and Aphanizomenon - examle of traditional planktic genera with different infrageneric diversity.) In:Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (ed.) Cyanobakterie 2006 - biologie, toxikologie a management., 1 - 11
Komárek J. & Joosten T. 2006: Cyanophytes determination course. 1 CD Room, ed. RIZA Lelystad, 379 MB, 1 - 132
Komárek J. & Komárková J. 2006: Diversity of Aphanizomenon-like cyanobacteria. Czech Phycology 6, 1 - 32
Komárek J., Taton A., Sulek J., Wilmotte A., Kaštovská K. & Elster J. 2006: Ultrastructure and taxonomic position of two species of the cyanobacterial genus Schizothrix. Cryptogamie Algologie 27, 53 - 62
Kořínkoá D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Silene latifolia subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet, 1982 - silenka širolistá bílá. (Silene latifolia.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 177 - 178
Kořínková D. 2006: Allium sativum L.,1753 - česnek kuchyňský. (Allium sativum L.,1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 41 - 42
Kořínková D. 2006: Avena fatua L., 1753 - oves hluchý. (Avena fatua L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 59 - 60
Kořínková D. 2006: Avena sativa L. group Sativa, 1753 - oves setý. (Avena sativa L. group Sativa, 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 60 - 60
Kořínková D. 2006: Cucumis sativus L., 1753 - okurka setá. (Cucumis sativus L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 79 - 79
Kořínková D. 2006: Flóra a vegetace lučních a rašelinných společenstev Černostudničního hřebene (Jižní hranice Jizerských hor). (Flora and vegetation of meadows and peatbogs of the Černostudniční hřeben (the southern margin of the Jizerské hory Mts.).) Opera corcontica 43, 137 - 156
Kořínková D. 2006: Fragaria x magna Thuill. - jahodník ananasový. (Fragaria x magna Thuill.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 93 - 93
Kořínková D. 2006: Glycine max (L.) Merrill, 1753 - sója luštinatá. (Glycine max (L.) Merrill, 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 99 - 99