Filter

   

Publications
Rozkošný M., Heteša J. & Marvan P. 2006: Sledování mokřadů v oblasti dolního Podyjí v rámci projektu Morava. (Monitoring of wetlands in lower Dyje catchment area.) Vodní hospodářství 56, 10 - 12
Rybníčková E. & Rybníček K. 2006: Pollen and macroscopic analyses of sediments from two lakes in the High Tatra mountains, Slovakia. Vegetation History and Archaeobotany 15, 345 - 356
Řehounková K. & Prach K. 2006: Spontaneous vegetation succession in disused gravel-sand pits: role of local site and landscape factors. Journal of Vegetation Science 17, 583 - 590
Říha P. & Mihulka S. 2006: Jak se dělá tělo Hox, Knox, genové duplikace a rozmanitost života. (How is the body made? Hox, knox, gene duplications and diversity of life.) Vesmír 2006/10, 606 - 612
Sádlo J. 2006: Skalnaté enklávy v masivu Stožce a historická dynamika bezlesí na Šumavě. (Rocky gaps in Stožec Mt. and the histiorical dynamics of open land in the Bohemian Forest (South Bohemia).) In: Kučera T. et Navrátilová J. (eds.): Biotopy a jejich vegetační inretpretace v ČR. Česká botanická společnost, Praha., 61 - 76
Sádlo J. 2006: Složitá cesta z Libušína na Budeč a zpátky čili Trvale udržitelná suburbie. (Sustainable suburbs.) Štorchová H., Dobeš V., Krinke L. & Štorch P. (eds) Budeč 1100 let. II. Příroda-krajina-člověk,Občanské sdružení Budeč, Budeč, 184 - 203
Sádlo J. 2006: Stepní otázka a historická interpretace nelesní vegetace suchých biotopů v České republice. (Vegetation of dry habitats and the Holocene history of open land in the Czech Republic.) Bull.Slov.Bot.Spoločn., Suppl.č.2(14) 14, 117 - 126
Sádlo J. 2006: Agrostis gigantea Roth 1788 - psineček obrovský. (Agrostis gigantea Roth 1778.) In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 38 - 39
Sádlo J. 2006: Anethum graveolens L. 1753 - kopr vonný. (Anethum graveolens L. 1753.) In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 47 - 47
Sádlo J. 2006: Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C. Presl 1819 - ovsík vyvýšený. (Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C. Presl 1819.) In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 51 - 51
Sádlo J. 2006: Bromus tectorum L. 1753 - sveřep střešní. (Bromus tectorum L. 1753.) In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 64 - 64
Sádlo J. 2006: Eragrostis minor Host. 1809 - milička menší. (Eragrostis minor Host. 1809.) In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 90 - 91
Sádlo J. 2006: Prunus armeniaca L. 1753 - meruňka obecná. (Prunus armeniaca L. 1753.) In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 148 - 148
Sádlo J. & Kolbek J. 2006: Severokorejská kulturní krajina I. Rostliny, krajinné jevy a typy hospodaření. (North Korean cultural landscape I.) Živa 54, 22 - 24
Sádlo J. & Kolbek J. 2006: Severokorejská kulturní krajina II: Struktury a vztahy v krajině. (The cultural landscape of North Korea II: Patterns and relations in the landscape.) Živa 54, 70 - 72
Salava, J., Chodová, D., Kočová, M., Krahulec, F. 2006: First Report on Large Crabgrass Resistant to Atrazine in the Czech Republic. In: XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin Praha 2006, p. 587-591. ČZU Praha., 587 - 591
Samec P., Boublík K. & Rejšek K. 2006: Climate change in problems of the submontane to subalpine altitudinal zones conditions variability. Meteorologický časopis 9, 3 - 11
Skočovská B., Adamovský O., Pašková V., Hilscherová K., Babica P., Maršálek B. & Pikula J. 2006: Toxicita vodních květů sinic pro ptáky - experimentální model na křepelkách. (Toxicity of cyanobacterial blooms for birds - experimental model with Japanese quail.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 51 - 53
Slavíková-Bayerová Š. 2006: New and interesting records of Lepraria (Stereocaulaceae, Ascomycota) from the Czech Republic. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, Mycotaxon Ltd., Ithaca., 97 - 107
Slavíková-Bayerová Š. & Orange A. 2006: Three new species of Lepraria (Ascomycota, Stereocaulaceae) containing fatty acids and atranorin. Lichenologist 38, 503 - 513