Filter

   

Publications
Maršálek B., Bláha L., Babica P., Adamovský O., Kohoutek J., Bláhová L., Maršálková E., Sukačová K. & Feldmannová M. 2006: The system for complex monitoring of toxic cyanobacteria in the czech Republic reservoirs. In: BooK of abstract, Reservoir Limnology And Water Quality, ISBN 80-86188-23-X, 109 - 112
Maršálek B., Drábková M., Maršálková E., Feldmannová M. & Jančula D. 2006: Omezení masového rozvoje plantkonních sinic: sumarizace metod. (Reduction of planktonic cynobacterial blooms: summarization of methods.) Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 114 - 131
Maršálek B. & Feldmannová M. 2006: Techniky pro ošetření sedimentů v nádržích. (Methods of sediments treatment in reservoirs.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 139 - 143
Maršálek B. & Gregor J. 2006: Přehled metod pro kvantifikaci biomasy planktonních cyanobakterií (sinic). (Overview of methods for the determination of planktonic cyanobacteria.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (eds.) Cyanobakterie 2006 - biologie, toxikologie, management, 80 - 85
Maršálek B., Hořanská L., Maršálková E. & Feldmanová M. 2006: Metody hodnocení účinnosti korekčních zásahů pro omezení masového rozvoje planktoních sinic. (Methods of evaluation cyanobacterial water bloom management.) In: Maršálek B., Feldmanová M., Maršálková E. (Eds.) Cyanobakterie 2006, Brno, Česká republika, 96 - 98
Maršálek B., Jedličková B., Feldmannová M., Jančula D., Maršálková E. & Drábková M. 2006: Databáze metod, technik a prostředků pro omezení masového rozvoje planktonních sinic. (Database of methods, techniques and compouns for reduction of cyanobacterial blooms.) Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 165 - 167
Maršálek B., Maršálková E. & Feldmannová M. 2006: Plánování korekčních zásahů pro omezení masového rozvoje planktonních sinic,. (Planning of legal interference to cyanobacterial blooms.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 161 - 164
Maršálek B., Maršálková E. & Feldmannová M. 2006: Základní principy omezení masového rozvoje cyanobakterií. (Basic methods for reduction of cyanobacterial water blooms.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 111 - 113
Maršálková E. & Maršálek B. 2006: Technologie pro odstraňování cyanotoxinů ve vodárenských procesech. (Technolofies for cyanotoxin removal in drinking water.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 105 - 108
Martínková J., Klimešová J. & Mihulka S. 2006: Vegetative regeneration of biennial Oenothera species after disturbance: field observations and experiment. Flora 201, 287 - 297
Mertanová S., Smatanová J. et al. 2006: Zoznam taxónov zaznamenaných na Floristickom kurze Pruské 2003. (List of taxa recorded during the Floristic course Pruské 2003.) Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 28, 31 - 102
Mihulka S., Pyšek P., Martínková J. & Jarošík V. 2006: Invasiveness of Oenothera congeners alien to Europe: Jack of all trades, master of invasion? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 8, 83 - 96
Mildén M., Münzbergová Z., Herben T. & Ehrlén J. 2006: Metapopulation dynamics of a perennial plant, Succisa pratensis, in an agricultural landscape. Ecological Modelling 199, 464 - 475
Moravcová A., Nedbalová L., Lukavský J. & Rauch O. 2006: Diatom species composition in mountain streams under impact of anthropogenic pollution (Bohemian Forest, Giant Mountains). In: Ács É., Kiss K.T., Padisák J. & Szabó K.É. (eds.): 6th International Symposium Use of algae for Monitoring Rivers. Hungarian Algological Society., 95 - 95
Moravcová L., Pyšek P., Pergl J., Perglová I. & Jarošík V. 2006: Seasonal pattern of germination and seed longevity in the invasive species Heracleum mantegazzianum. Preslia 78, 287 - 301
Münzbergová Z. 2006: Effect of population size on prospect of species survival. Folia Geobotanica 41, 137 - 150
Münzbergová Z. 2006: Ploidy level interacts with population size and habitat conditions to determine degree of herbivory damage in plant populations. Oikos 115, 443 - 452
Münzbergová Z. & Rybka V. 2006: Změny biodiversity vyšších rostlin. (Changes in biodiversity of vascular plants.) In: Vačkář D. [ed.] Ukazatele změn biodiversity. – Academia, Praha. pp.147-170., 147 - 170
Navrátilová J., Kučerová A. & Navrátil J. 2006: Problematika mapování rašelinných borů v České republice. (Mapping of the Pine mire forests (priority habitat) in the Czech Republic.) In: Kučera T. et Navrátilová J., Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha, 77 - 90
Navrátilová J., Navrátil J. & Hájek M. 2006: Relationships between environmental factors and vegetation in nutrient-enriched fens at fishpond margins. Folia Geobotanica 41, 353 - 376