Filter

   

Publications
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Saponaria officinalis L., 1753 - mydlice lékařská. (Saponaria officinalis.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 170 - 171
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Scilla siberica Haw., 1804 - ladoňka sibiřská. (Scilla siberica.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 171 - 171
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Sclerochloa dura (L.) P.B., 1804 - tužanka tvrdá. (Sclerochloa dura.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 171 - 172
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Sedum hispanicum L., 1755 - rozchodník španělský. (Sedum hispanicum.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 173 - 173
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Sedum spurium M. Bieb., 1808 - rozchodník pochybný. (Sedum spurium.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 173 - 174
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Senecio vernalis L., 1800 - starček jarní. (Senecio vernalis.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 175 - 175
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Senecio vulgaris L., 1753 - starček obecný. (Senecio vulgaris.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 175 - 176
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Sisymbrium altissimum L., 1753 - hulevník vysoký. (Sisymbrium altissimum.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 178 - 179
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Smyrnium perfoliatum L., 1753 - tromín prorostlý. (Smyrnium perfoliatum.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 180 - 181
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Solanum nigrum L., 1753 - lilek černý. (Solanum nigrum.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 181 - 182
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Solidago canadensis L., 1753 - zlatobýl kanadský. (Solidago canadensis.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 182 - 183
Kořínková D., Sádlo J.& Mandák B. 2006: Arctium tomentosum Mill., 1768 - lopuch plstnatý. (Arctium tomentosum Mill., 1768.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 50 - 50
Kořínková D., Sádlo J.& Mandák B. 2006: Isatis tinctora L. subsp. tinctora, 1836 - boryt barvířský pravý. (Isatis tinctora L. subsp. tinctora, 1836.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 112 - 112
Kořínková D., Sádlo J.& Mandák B. 2006: Lolium multiflorum Lamk., 1805 - jílek mnohokvětý. (Lolium multiflorum Lamk., 1805.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 120 - 121
Kořínková D, Sádlo J & Mandák B. 2006: Datura stramonium L., 1753 - durman obecný. (Datura stramonium L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 82 - 83
Kořínková D, Sádlo J.& Mandák B. 2006: Conyza canadensis (L.) Cronq.,1943 - turanka kanadská. (Conyza canadensis (L.) Cronq.,1943.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 76 - 77
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák D. 2006: Sisymbrium officinale (l.) Scop., 1772 - hulevník lékařský. (Sisymbrium officinale.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 180 - 180
Koukol O. 2006: Kompetice hub v labyrintu lesního opadu. (Fungal competition in the labyrinth of needle litter.) ŽIVA 4/2006, 153 - 154
Koukol O., Mrnka L., Kulhánková A. & Vosátka M. 2006: Competition of Scleroconidioma sphagnicola with fungi decomposing spruce litter needles. Canadian Journal of Botany 84, 469 - 476
Koukol O., Novák F., Hrabal R. & Vosátka M. 2006: Saprotrophic fungi transform organic phosphorus from spruce needle litter. Soil Biology and Biochemistry 38, 3372 - 3379