Filter

   

Publications
Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. 2007: New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. Preslia 79, 163 - 184
Vosátka M. 2007: The natural alternative for crop production. eStrategies Projects Science, Technology and Inovation/British Publishers 2007, 70 - 71
Welker M, Sejnohova L., Nemethova D., von Dohren H., Jarkovsky J. & Marsalek B. 2007: Seasonal shifts in chemotype composition of Microcystis sp communities in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir. Limnology and Oceanography 52, 609 - 619
Wildová R., Gough L., Herben T., Hershock Ch. & Goldberg E.D. 2007: Architectural and growth traits differ in effects on performance of clonal plants: an analysis using a field-parameterized simulation model. Oikos 116, 836 - 852
Wildová R., Wild J. & Herben T. 2007: Fine-scale dynamics of rhizomes in a grassland community. Ecography 30, 264 - 276
Zákravský P. & Hroudová Z. 2007: Vliv řízeného rybničního managementu na obnovu rákosin v NPR Velký a Malý Tisý. (The influence of controlled fishpond management on reed-bed restoration in the Velký a Malý Tisý National Nature Reserve.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, Mater. 22, 167 - 196
Zákravský P. & Hroudová Z. 2007: Expanzibilita kamyšníků - jejich rozšíření a výskyt na zemědělské půdě. (Expansibility of Bolboschoenus species - their distribution and habitats on arable land.) In: Mikulka J. & Zákravský P. (eds.): Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. - VÚRV, Praha., 13 - 19
Zounková R., Odráška P., Doležalová L., Hilscherová K., Maršálek B. & Bláha L. 2007: Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytostatic pharmaceuticals. Environmental Toxicology and Chemistry 26, 2208 - 2214
Adamec L. 2006: Respiration and Photosynthesis of Bladders and Leaves of Aquatic Utricularia Species. Plant Biology 8, 765 - 769
Adamec L. 2006: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin 1. Suchozemské druhy. Živa 54 (2), 57 - 59
Adamec L. 2006: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin 2. Vodní druhy. (Peculiarities of nutrition of carnivorous plants. 2. Aquatic species.) Živa 54 (3), 105 - 107
Adamec L. & Kovářová M. 2006: Field growth characteristics of two aquatic carnivorous plants, Aldrovanda vesiculosa and Utricularia australis. Folia Geobotanica 41, 395 - 406
Adamovský O., Bláha L., Hilscherová K., Kopp R., Babica P. & Maršálek B. 2006: Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni. (Bioaccumulation of microcystin-LR in fish tissues.) In: Zborník recenzovaných príspevkov – Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava (ISBN 80-88870-58-5), 197 - 199
Adamovský O., Pašková V., Bláha L., Hilscherová K., Kopp R., Babica P. & Maršálek B. 2006: Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni spojená s účinky na biochemické úrovni. (Bioaccumulation of microcystin-LR in fish tissues accompanied by effects at biochemical level.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 44 - 50
Addico G., Hardege J., Komarek J., Babica P. & de Graft-Johnson K.A.A. 2006: Cyanobacteria species identified in the Weija and Kpong reservoirs, Ghana, and their implications for drinking water quality with respect to microcystin. African Journal of Marine Science 28, 451 - 456
Babica P., Bláha L., Kohoutek J., Adamovský O., Bláhová L. & Maršálek B. 2006: Microcystiny v pitných vodách v České republice. (Microcystins in drinking water in the Czech Republic.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 54 - 61
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Pokyny pro zájemce o analýzy microcystinů ve vodě, biomase sinic, rostlin a živočichů. (Information for customers: analyses of microcystins in water, cyanobacterial biomass, plants and animal tissues.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 62 - 63
Babica P., Bláha L. & Maršálek, B. 2006: Exploring the natural role of microcystins - a review of effects on photoautotrophic organisms. Journal of Phycology 42, 9 - 20
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Doporučené metodiky kvantifikace cyanotoxinů. (Recommended methods for cyanotoxin analyses.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 76 - 79
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Praktické zkušenosti s detekcí a odstraňováním microcystinů ve vodárenství. (Practical experience of detection and removal of microcystins in drinking water treatment plants.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 109 - 110