Filter

   

Publications
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Chelidonium majus L., 1809 - vlaštovičník větší. (Chelidonium majus L., 1809.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 104 - 105
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Inula helenium L., 1753 - oman pravý. (Inula helenium L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 111 - 111
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Juncus tenuis Willd., 1799 - sítina tenká. (Juncus tenuis Willd., 1799.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 114 - 115
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Kochia scoparia (L.) 'Schrader subsp. scoparia, 1809 - bytel metlatý pravý. (Kochia scoparia (L.) \'Schrader subsp. scoparia, 1809.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 115 - 115
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Lamium album L., 1753 - hluchavka bílá. (Lamium album L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 117 - 117
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Lupinus polyphyllus Lindl., 1827 - lupina mnoholistá. (Lupinus polyphyllus Lindl., 1827.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 122 - 122
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Malva neglecta Wallr., 1824 - sléz přehlížený. (Malva neglecta Wallr., 1824.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 125 - 125
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Matteucia struthiopteris (L.) Tod., 1866 - pérovník pštrosí. (Matteucia struthiopteris (L.) Tod., 1866.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 126 - 126
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Medicago sativa L. subsp. sativa, 1753 - tolice vojtěška pravá. (Medicago sativa L. subsp. sativa, 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 127 - 127
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Mentha arvensis L., 1753 - máta rolní. (Mentha arvensis L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 129 - 129
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Mentha spicata L., 1753 - máta klasnatá. (Mentha spicata L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 129 - 130
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Microrrhinum minus -(L.) Fourr., 1869 - hledíček menší. (Microrrhinum minus -(L.) Fourr., 1869.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 130 - 130
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Myrrhis odorata (L.) Scop., 1772 - čechřice vonná. (Myrrhis odorata.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 131 - 132
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Onobrychis viciifolia Scop. 1722 - vičenec ligrus. (Onobrychis viciifolia.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 133 - 133
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Oxalis fontana Bunge, 1972 - šťavel evropský. (Oxalis fontana.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 135 - 135
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rudbeckia laciniata L., 1800 - třapatka dřípatá. (Rudbeckia laciniata.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 167 - 167
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rumex alpinus L., 1753 - šťovík alpský. (Rumex alpinus.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 168 - 168
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rumex longifolius DC., 1815 - šťovík dlouholistý. (Rumex longifolius.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 168 - 169
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rumex patientia L.subsp. patientia, 1753 - šťovík zahradní pravý. (Rumex patientia.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 169 - 170
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829 - šťovík rozvětvený. (Rumex thyrsiflorus.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 170 - 170