Filter

   

Publications
Kolbek J. 2006: Kritické syntaxony xerotermní nelesní vegetace České republiky. (Critical syntaxa of the xerothermic non-forest vegetation of the Czech Republic.) Bulletin Slovenskej Botanickej spoločnosti 28, 49 - 58
Kolbek J. 2006: Lee Yong No, Alpine flowers of Korea. (Alpinské květiny Koreje.) Zprávy České Botanické Společnosti 41, 257 - 258
Kolbek J. 2006: Přírodní poměry a přehled hlavních vegetačních typů Českého středohoří. (Natural characteristics and survey of main vegetation types of České středohoří Mts.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 28, 13 - 24
Kolbek J. 2006: Slovo úvodem. (Introduction.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 28, 3 - 4
Kolbek J. & Boublík K. 2006: Rostlinná společenstva s Helictotrichon desertorum v České republice. (Plant communities with Helictotrichon desertorum in the Czech Republic.) Severočeskou Přírodou 38, 1 - 10
Kolbek J. & Černý T. 2006: Fytocenologická charakteristika nelesní polopřirozené vegetace okolí Budče. (Phytosociological characteristics of non-forest seminatural vegetation from the Budeč environs.) Štorchová H., Dobeš V., Krinke L. & Štorch P. (eds) Budeč 1100 let. II. Příroda-krajina-člověk,Občanské sdružení Budeč, Budeč, 64 - 87
Kolbek J. & Valachovič M. 2006: Xerotermní vegetace středoevropského prostoru. Změny ve vegetaci. (Xerothermic vegetation of the Central Europe. Changes in vegetation.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 28, 1 - 152
Komárek J. 2006: Planktothrix a Aphanizomenon – příklad tradičních cyanobakteriálních rodů s rozdílnou genotypovou diverzitou. (Planktothrix and Aphanizomenon - examle of traditional planktic genera with different infrageneric diversity.) In:Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (ed.) Cyanobakterie 2006 - biologie, toxikologie a management., 1 - 11
Komárek J. & Joosten T. 2006: Cyanophytes determination course. 1 CD Room, ed. RIZA Lelystad, 379 MB, 1 - 132
Komárek J., Taton A., Sulek J., Wilmotte A., Kaštovská K. & Elster J. 2006: Ultrastructure and taxonomic position of two species of the cyanobacterial genus Schizothrix. Cryptogamie Algologie 27, 53 - 62
Kořínkoá D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Silene latifolia subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet, 1982 - silenka širolistá bílá. (Silene latifolia.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 177 - 178
Kořínková D. 2006: Allium sativum L.,1753 - česnek kuchyňský. (Allium sativum L.,1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 41 - 42
Kořínková D. 2006: Avena fatua L., 1753 - oves hluchý. (Avena fatua L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 59 - 60
Kořínková D. 2006: Avena sativa L. group Sativa, 1753 - oves setý. (Avena sativa L. group Sativa, 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 60 - 60
Kořínková D. 2006: Cucumis sativus L., 1753 - okurka setá. (Cucumis sativus L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 79 - 79
Kořínková D. 2006: Fragaria x magna Thuill. - jahodník ananasový. (Fragaria x magna Thuill.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 93 - 93
Kořínková D. 2006: Glycine max (L.) Merrill, 1753 - sója luštinatá. (Glycine max (L.) Merrill, 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 99 - 99
Kořínková D. 2006: Helianthus annuus L., 1753 - slunečnice roční. (Helianthus annuus L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 99 - 100
Kořínková D. 2006: Levisticum officinale Koch, 1753 - libeček lékařský. (Levisticum officinale Koch, 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 119 - 120
Kořínková D. 2006: Linum usitatissimum L., 1753 - len setý. (Linum usitatissimum L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 120 - 120