Filter

   

Publications
Nováková S., Matula J. & Nedbalová L. 2007: Řasy a sinice. (Algae and cyanobacteria.) In: Krkonoše - příroda, historie, život. Baset. Praha, 179 - 183
Ozinga W.A., Hennekens S.M., Schaminée J.H.J., Smits N.A.C., Bekker R.M., Römermann Ch., Klimeš L., Bakker J.P. & van Groenendael J.M. 2007: Local above-ground persistence of vascular plants: Life-history trade-offs and environmental constraints. Journal of Vegetation Science 18, 489 - 497
Palice Z. 2007: Nová lichenologická literatura XVI. (New lichenological literature, XVI.) Bryonora 39, 71 - 84
Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Peksa O., Svoboda D. & Kučerová L. 2007: The lichen flora of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic). In: Härtel, H., Cílek, V., Herben, T., Jackson, A., Williams, R.B. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 200 - 204
Palikova M., Krejci R., Hilscherova K., Babica P., Navratil S., Kopp R. & Blaha L. 2007: Effect of different cyanobacterial biomasses and their fractions with variable microcystin content on embryonal development of carp (Cyprinus carpio L.). Aquatic Toxicology 81, 312 - 318
Palikova M., Krejci R., Hilscherova K., Buryskova, B., Babica P., Navratil S., Kopp R. & Blaha L. 2007: Effects of different oxygen saturation on activity of complex biomass and aqueous crude extract of cyanobacteria during embryonal development in carp (Cyprinus carpio L.). Acta Veterinaria Brno 76, 291 - 299
Palíková M., Mareš J., Pašková V., Kopp R., Adamovský O., Hilscherová K., Bláha L. & Navrátil S. 2007: Ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny kapra obecného (Cyprinus carpio) a tolstolobika bílého ( Hypophthalmichtys molitrix) cyanobakteriemi. (Intenference in nutritive value of muscle of common carp (Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichtys molitrix) by cyanobacteria.) Bulletin VÚRH Vodňany 43, 99 - 106
Palíková M., Rábová M., Krejčí R., Navrátil S. & Bláha L. 2007: Chromosomal Aberrations in Early Embryos of Weatherfish (Misgurnus fossilis L.) Exposed to Crude Cyanobacterial Extract and Semipurified Compound of Microcystins – a Pilot Study. Acta Veterinaria Brno 76, 55 - 60
Pašková V. & Hilscherová K. 2007: Embryotoxicita a indukce oxidativního stresu po exposici herbicidu paraquatu na modelovém necílovém organismu drápatce vodní (Xenopus laevis). (Embryotoxicity and induction of oxidative stress after exposure to herbicide paraquat on the model non-target organism African clawed frog (Xenopus laevis).) Bulletin VÚRH Vodňany 43, 107 - 112
Peksa O., Bouda F., Halda J., Kocourková J., Liška J., Malíček J., Müller A., Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D. & Vondrák J. 2007: Lišejníky zaznamenané během 19. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku. (Lichens recorded during the 19th Bryological-Lichenological Days in Kokořínsko Protected Landscape Area.) Bryonora 39, 12 - 20
Pergl J., Hüls J., Perglová I., Eckstein R.L., Pyšek P. & Otte A. 2007: Population dynamics of Heracleum mantegazzianum. In:Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum. CAB International, Wallingford., 92 - 111
Perglová I., Pergl J. & Pyšek P. 2007: Reproductive ecology of Heracleum mantegazzianum. In:Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum. CAB International, Wallingford., 55 - 73
Perglová I., Pergl J., Pyšek P. & Moravcová L. 2007: Bolševník velkolepý - mýty a fakta o ekologii invazního druhu. (Heracleum mantegazzianum - fictions and facts about invasive species ecology.) Živa 55, 153 - 157
Petřík P. 2007: Asplenium adulterinum Milde. (Asplenium adulterinum Milde.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 251 - 251
Petřík P. 2007: Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. (Flora and vegetation of the Karlovské bučiny National Nature Resrve (Northern Bohemia) and a comparison after 30 years.) Sborník Severočeského Muzea 25, 3 - 35
Petřík P. 2007: Juncus capitatus Weigel. (Juncus capitatus Weigel.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 308 - 309
Petřík P. 2007: [Recenze knihy:] H. Haeupler & T. Muer: Bildatlas der Farn- und Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands; Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 2007, 789 pp. Folia Geobotanica 42, 237 - 239
Petřík P. 2007: [Recenze knihy:] T. J. Stohlgren: Measuring plant diversity: lessons from the field; Oxford University Press, Oxford, 390 pp. Folia Geobotanica 42, 438 - 439
Petřík P. 2007: Salix myrsinifolia Salisb. (Salix myrsinifolia Salisb.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 325 - 325
Petřík P. & Boublík K. 2007: Erechtites hieraciifolia (L.) DC. (Erechtites hieraciifolia (L.) DC.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 292 - 293