Filter

   

Publications
Petřík P. & Dušek J. 2019: Východiska a vize lesní a zemědělské krajiny Českosaského Švýcarska. (Starting points and vision of forest and agricultural landscape of Bohemian-Saxony Landscape.) Fórum ochrany přírody 6, 41 - 43
Petřík P. & Fanta J. 2019: Editorial to the monothematic issue of Journal of Landscape Ecology: Forests and climate change – how to take responsibility? Journal of Landscape Ecology 11, 1 - 2
Petřík P., Sádlo J., Hejda M., Štajerová K. & Pyšek P. & Pergl J. 2019: Composition patterns of ornamental flora in the Czech Republic. NeoBiota 52, 87 - 109
Pipek P. 2019: Archa kýlem vzhůru. (Ark keel up.) Vesmír 98, 484 - 485
Pipek P. 2019: Goughův ostrov bez uší. (Gough Island earless.) Vesmír 98, 390 - 391
Pipek P. 2019: Jak vosy dobývají svět. (How wasps are conquering the world.) Vesmír 98, 340 - 343
Pipek P. 2019: Kakapo s boulí. (Kakapo with a bump.) Vesmír 98, 488 - 489
Pipek P. 2019: Má větší dopad článek na Wikipedii, nebo v Science? (What has a larger impact, an article in Wikipedia, or in Science?) Bulletin České společnosti pro ekologii 2018-2019, 24 - 25
Pipek P. 2019: Proč nekopat do vosího hnízda. (Why not to kick the wasp nest.) Vesmír 98, 292 - 295
Pipek P. 2019: Souostroví smrti. (Death archipelago.) Vesmír 98, 393 - 393
Pipek P. 2019: Vaječní rekordmani. (Egg champions.) Vesmír 98, 552 - 553
Pipek P., Blackburn T. M. & Pyšek P. 2019: The ins and outs of acclimatisation: imports versus translocations of skylarks and starlings in 19th century New Zealand. Biological Invasions 21, 1395 - 1413
Pistón N., de Bello F., Dias A. T. C., Götzenberger L., Rosado B. H. P., de Mattos E. A., Salguero-Gómez R. & Carmona C. P. 2019: Multidimensional ecological analyses demonstrate how interactions between functional traits shape fitness and life history strategies. Journal of Ecology 107, 2317 - 2328
Plachno B. J., Swiatek P., Adamec L., Carvalho S. & Miranda V. F. O. 2019: The trap architecture of Utricularia multifida and Utricularia westonii (subg. Polypompholyx). Frontiers in Plant Science 10, 1 - 11
Ponert J., Chumová Z., Mandáková T. & Trávníček P. 2019: A new species of Acianthera (Pleurothallidinae, Orchidaceae) from Brazil. Phytotaxa 402, 29 - 37
Ponert J., Chumová Z. & Trávníček P. 2019: Pleurothallidinae - největší skupina orchidejí. (Pleurothallidinae - the species-richest orchid group.) Botanika 2019, 5 - 8
Popelka O., Trávníček B., Šiková P., Jandová M., & Duchoslav M. 2019: Natural hybridization between diploid Ficaria calthifolia and tetraploid Ficaria verna subsp. verna in central Europe: evidence from morphology, ecology and life-history traits. Preslia 91, 179 - 212
Prach K., Durigan G., Fennessy S., Overbeck G. E., Torezan J. M. & Murphy S. D. 2019: A primer on choosing goals and indicators to evaluate ecological restoration success. Restoration Ecology 27, 917 - 923
Prach K., Chenoweth J. & del Moral R. 2019: Spontaneous and assisted restoration of vegetation on the bottom of a former water reservoir, the Elwha River, Olympic National Park, WA, USA. Restoration Ecology 27, 592 - 599
Prach K. & Walker L. R. 2019: Differences between primary and secondary plant succession among biomes of the world. Journal of Ecology 107, 510 - 516