Filter

   

Publications
Duchoslav M., Bártová V. & Krahulec F. 2007: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. 2. Druhy sekce Rhizirideum (A. angulosum, A. senescens subsp. montanum). (Geographical distribution of Allium species in the Czech Republic. 2. Species of sect. Rhizirideum (A. angulosum, A. senescens subsp. montanum).) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 25 - 64
Eidesen P. B., Alsos I. G., Popp M., Stensrud Ø., Suda J. & Brochmann C. 2007: Nuclear vs. plastid data: complex Pleistocene history of a circumpolar key species. Molecular Ecology 16, 3902 - 3925
Ekrt L., Lepší M., Boublík K. & Lepší P. 2007: Dryopteris remota rediscovered for the flora of the Czech Republic. Preslia 79, 69 - 82
Elster J. 2007: Arktida. Nejrychleji se měnící část naší planety. (Arctic under climate changes.) Vesmír 86(137), 292 - 303
Elster J., Delmas R.J., Pettit J.R. & Řeháková K. 2007: Composition of microbial communities in aerosol, snow and ice samples from remote glaciated areas (Antarctica, Alps, Andes). Biogeosciences Discussions 4 (3), 1779 - 1813
Engel Z., Jankovská V., Křížek M. & Treml V. 2007: Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu. (Sedimentary evidence of Late Glacial/Holocene development of the Labský důl Valley.) Opera Corcontica 44, 89 - 93
Exnerová A., Štys P., Fučíková E., Veselá S., Svádová K., Prokopová M., Jarošík V., Fuchs R. & Landová E. 2007: Avoidance of aposematic prey in european tits (Paridae): learned or innate? Behavioral Ecology 18, 148 - 156
Fajmon K. & Petřík P. 2007: Bromus lanceolathus Roth. (Bromus lanceolathus Roth.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 254 - 256
Fehrer J., Gemeinholzer B., Chrtek J. Jr & Bräutigam S. 2007: Incongruent plastid and nuclear DNA phylogenies reveal ancient intergeneric hybridization in Pilosella hawkweeds (Hieracium, Cichorieae, Asteraceae). Molecular Phylogenetics and Evolution 42, 347 - 361
Fehrer J., Krahulcová A., Krahulec F., Chrtek J. Jr., Rosenbaumová R. & Bräutigam S. 2007: Evolutionary aspects in Hieracium subgenus Pilosella. In: Grossniklaus U., Hörandl E., Sharbel T., van Dijk P. (eds.) Apomixis: Evolution, Mechanisms and Perspectives. Regnum Vegetabile, Koeltz, Königstein. 147, 359 - 390
Fér T., Hroudová Z. & Pfosser M. 2007: Molekulární přístupy ke studiu šíření rostlin v řekách. (Molecular approaches in the study of plant dispersal in river corridors.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, Mater. 22, 67 - 84
Fiala K. 2007: Vliv ekologických faktorů na podzemní rostlinnou biomasu travinných ekosystémů. (Effect of ecological factors on belowground plant biomass of grassland ecosystems.) In: Krajčovič V. (ed.) Ekológia trávného porastu VII, mezinárodní vědecká konference, Banská Bystrica, 28.-30.11.2007, Zborník príspevkov, ISBN 978-80-88872-69-6, 55 - 62
Fiala K. & Tůma I. 2007: Root growth and belowground dry mass in the Beskydy mountain grassland affected by various amounts of precipitation in 2006. Comparison with highland and lowland grasslands. Beskydy, MZLU Brno 20/2007, 77 - 82
Fiala K., Tůma I. & Holub P. 2007: Porosty trav na odlesněných plochách - nežádoucí buřeň? (Grass swards on deforested sites - undesirable bracken?) Živa 55 (93), 203 - 205
Fiore M.F., Komárek J., Kaštovský J., Santanna C.L., Azevedo M.T.P., Lorenzi A.S. & Aguiar R. 2007: Phylogenetic evaluation of Brasilonema species. In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida,, 29 - 29
FIORE M.F., SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., SULEK J. & LORENZI A.S. 2007: The cyanobacterial genus Brasilonema - molecular and phenotype evaluation. Journal of Phycology 43, 789 - 798
Fránková-Kozáková M., Marvan P., Geriš R. 2007: Halophilous diatoms in Czech running waters: Pleurosira laevis and Bacillaria paxillifera. Proceedings of the 1st Central European Diatom Meeting 2007, 39 - 44
Gómez S., Latzel V., Verhulst Y.M. & Stuefer J. 2007: Costs and benefits of induced resistance in a clonal plant network. Oecologia 153, 921 - 930
Gregor J., Maršálek B., Šípková H. 2007: Detection and estimation of potentially toxic cyanobacteria in raw water at the drinking water treatment plant by in vivo fluorescence method. Water Research 41, 228 - 234
Gregor J., Maršálková E., Maršálek B., Trtílek M. 2007: Představení dvou systémů pro detekci cyanobakterií a jejich toxinů v surové vodě. (Introduction of two systems for detection of cyanobacteria and their toxins in raw water.) In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Vodárenská biologie 2007, Praha, 30.-31. 1. 2007, 159 - 162