Filter

   

Publications
Babica P., Bláha L., Kohoutek J., Adamovský O., Bláhová L. & Maršálek B. 2006: Microcystiny v pitných vodách v České republice. (Microcystins in drinking water in the Czech Republic.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 54 - 61
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Pokyny pro zájemce o analýzy microcystinů ve vodě, biomase sinic, rostlin a živočichů. (Information for customers: analyses of microcystins in water, cyanobacterial biomass, plants and animal tissues.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 62 - 63
Babica P., Bláha L. & Maršálek, B. 2006: Exploring the natural role of microcystins - a review of effects on photoautotrophic organisms. Journal of Phycology 42, 9 - 20
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Doporučené metodiky kvantifikace cyanotoxinů. (Recommended methods for cyanotoxin analyses.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 76 - 79
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Praktické zkušenosti s detekcí a odstraňováním microcystinů ve vodárenství. (Practical experience of detection and removal of microcystins in drinking water treatment plants.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 109 - 110
Babica P., Kohoutek J., Bláha L., Adamovský O. & Maršálek B 2006: Evaluation of extraction approaches linked to ELISA and HPLC for analyses of microcystin-LR, -RR and -YR in freshwater sediments with different organic material content. Analytical and Bioanalytical Chemistry 385, 1545 - 1551
Babica P., Kohoutek J., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Přehled metod stanovení microcystinů v různých matricích. (Methods of microcystin analysis in different matrices: a review.) In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 67 - 75
Becker U., Colling G., Dostál P., Jakobsson A., Matthies D. 2006: Local adaptation in the monocarpic perennial Carlina vulgaris at different spatial scales across Europe. Oecologia 150, 506 - 518
Bischoff A., Crémieux L., Smilauerova M., Lawson C.S. & Mortimer S.R., Doležal J., Lanta V., Edwards A.R., Brook A.J., Macel M., Leps J., Steinger T., Müller-Schärer H. 2006: Detecting local adaptation in widespread grassland species – the importance of scale and local plant community. Journal of Ecology 94, 1130 - 1142
Bláha L., Babica P., Kohoutek J., Bláhová L., Adamovský O. & Maršálek B. 2006: Koncentrace mikrocystinů v ČR - dlouhodobé trendy a sezónní variabilita. (Concentrations of microcystins in the Czech Republic - longterm trends and seasonal variability.) In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR., 37 - 43
Blažková D. 2006: Co popisuje fytocenologie - odpověď. (What is described by phytosociology? A reply.) Zprávy Čes.Bot.Společ. 41, 129 - 132
Blockeel, T.L., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Hájková P., Hájek M., Kučera J., Kürchner H., Müller F., Olivián G., Parolly G., Porley, R.D., Rams S., Seneca A., Sergio C., Townsend C.C., Tyschenko O. & Vieira C. 2006: New national and regional bryophyte records, 13. Journal of Bryology 28, 151 - 155
Blockeel T.L., Chlebicki A., Hájková P., Hájek M., Hradílek Z., Kürschner H., Ochyra R., Parolly G., Plášek V., Quandt D., Townsend D., Townsend TOWNSEND, C.C. & Vanderpoorten A. 2006: New national and regional bryophyte records, 12. Journal of Bryology 28, 68 - 70
Boenke N., Chytráček M., Jankovská V., Kuneš P., Nováková K., Pokorný P., Sádlo J. & Veselý J. 2006: Insight into the environment of a pre-Roman Iron Age hillfort at Vladař, Czech Republic, using a multi-proxy approach. Vegetation History and Archaeobotany 15, 419 - 433
Boucníková E., Prach K., Fanta J. & Zemek F. 2006: EUROLAN, Projekt Evropské unie 2003-2006. (EUROLAN, Projekt of European Union.), 1 - 12
Bragazza L., Freeman C., Jones T., Rydin H., Limpens J., Fenner N., Ellis T., Gerdol R., Hájek M., Hájek T., Iacumin P., Kutnar L., Tahvanainen T. & Toberman H. 2006: Atmospheric nitrogen deposition promotes carbon loss from peat bogs. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 51, 19386 - 19389
Branco L.H.Z., Azevedo M.T.P., Santanna C.L. & Komárek J. 2006: New morphospecies of Symplocastrum (Phormidiaceae, Oscillatoriales) from aerophytic habitats in Brazil. Archiv fur Hydrobiology/Algological Studies 121, 23 - 33
Branco L.H.Z., Komárek J., Azevedo M.T.P., Sant\'Anna C.L. & Watanabe M. 2006: The cyanobacterial genus Cyanoarbor Wang (Chroococcales, Entophysalidaceae) and its occurrence in Brazil. Nova Hedwigia 82, 365 - 380
Březina S., Koubek T., Münzbergová Z. & Herben T. 2006: Ecological benefits of integration of Calamagrostis epigejos ramets under field conditions. Flora 201, 461 - 467
Buryskova B., Blaha L., Vrskova D., Simkova K. & Maršálek B. 2006: Sublethal toxic effects and induction of glutathione S-transferase by short chain chlorinated paraffins (SCCPs) and C-12 alkane (dodecane) in Xenopus laevis frog embryos. Acta Veterinaria Brno 75, 115 - 124