Filter

   

Publications
Petřík P., Černý T. & Kolbek J. 2007: Geranium divaricatum Ehrh. (Geranium divaricatum Ehrh.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 297 - 298
Petřík P., Košulič M. ml., Košulič M. st., Hédl R., Svoboda M., Hruška J., Zatloukal V., Boublík K. & Poštulka Z. 2007: Přírodě blízké postupy hospodaření v lesích z pohledu České Bioplatformy. (Close-to-nature forestry from the point of view of the Czech Bioplatform.) In: Podrázský V. (ed.) Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu produkční a mimoprodukční funkce. Sborník příspěvků z vědecké konference. Kostelec nad Černými lesy., 65 - 74
Pišút I., Lackovičová A., Guttová A. & Palice Z. 2007: New lichen records from Bukovské vrchy Mts (NE Slovakia). Acta Mycologica 42, 267 - 280
Plinski M. & Komárek J. 2007: Key for the identification to the genera. In: PLINSKI M. Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk,, 150 - 162
Plinski M. & Komárek J. 2007: Sinice – Cyanobakterie (Cyanoprokaryota) (with the english key for the identification to the genus ). (Cyanobakteria (Cyanoprokaryota).) – In: PLINSKI M. Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk, 1 - 172
Prach K. 2007: Alluvial meadows under changing management: Their degradation and restoration. In: Okruzsko T. et al. (eds.) Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Taylor and Francis, London., 265 - 271
Prach K., Lepš J., Rejmánek M. 2007: Old field succession in central Europe: local and regional patterns. In: Cramer V. A. and Hobbs R. J. eds., Old fields: Dynamics and restoration of abandoned farmland. p. 180-201. Island Press., 180 - 201
Prach K., Marrs R., Pyšek P. & van Diggelen R. 2007: Manipulation of succession. In: Walker L., Hobbs R. J. & Walker J. (eds.), Linking restoration and ecological succession, p. 121–149, Springer Verlag, Berlin & Heidelberg, 121 - 149
Prach K., Marrs R., Pyšek P., & van Diggelen R. 2007: Manipulation of succession. In: Walker L.R., Walker J., Hobbs R.J. (eds.) Linking Restoration and Succession in Theory and in Practice, Springer, New York etc., 121 - 149
Prach K., Pyšek P. & Jarošík V. 2007: Climate and pH as determinants of vegetation succession in Central-European human-made habitats. Journal of Vegetation Science 18, 701 - 710
Přibyl P. & Cepák V. 2007: Evidence for sexual reproduction and zoospore formation in Botryosphaerella sudetica UTEX 2629, previously assigned to the genus Botryococcus (Chlorophyceae, Chlorophyta). Nova Hedwigia 85, 63 - 71
Püschel D., Rydlová J. & Vosátka M. 2007: Mycorrhiza influences plant community structure in succession on spoil banks. Basic and Applied Ecology 8, 510 - 520
Püschel D., Rydlová J. & Vosátka M. 2007: The development of arbuscular mycorrhiza in two simulated stages of spoil-bank succession. Applied Soil Ecology 35, 363 - 369
Pyšek P., Cock M. J. W., Nentwig W. & Ravn H. P. 2007: Ecology and management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum). CAB International, Wallingford, UK (vii+324 pp), 1 - 331
Pyšek P., Cock M. J. W., Nentwig W. & Ravn. H. P. 2007: Master of all traits: can we successfully fight giant hogweed? In: Pyšek P., Cock M. J. W., Nentwig W. & Ravn H. P. (eds), Ecology and management of giant hogweed (Heracleum mantegazzianum), p. 297–312, CAB International, Wallingford, UK, 297 - 312
Pyšek P., Krinke L., Jarošík V., Perglová I., Pergl J. & Moravcová L. 2007: Timing and extent of tissue removal affect reproduction characteristics of an invasive species Heracleum mantegazzianum. Biological Invasions 9, 335 - 351
Pyšek P., Müllerová J. & Jarošík V. 2007: Hustorical dynamics of Heracleum mantegazzianum invasion on regional and local scales. In: Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. & Ravn H.P. (eds.), Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum), CAB International, Wallingford, UK (vii+324 pp), 42 - 54
Pyšek P., Perglová I., Krinke L., Jarošík V., Pergl J. & Moravcová L. 2007: Regeneration ability of Heracleum mantegazzianum and implication for control. In:Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum. CAB International, Wallingford., 112 - 125
Pyšek P. & Richardson D. M. 2007: Traits associated with invasiveness in alien plants: Where do we stand? In: Nentwig W. (ed.), Biological invasions, Ecological Studies 193, p. 97–125, Springer-Verlag, Berlin & Heidelberg., 97 - 125
Quintana A., Albrechtova J., Griesbach J.R. & Freyre R. 2007: Anatomical and biochemical studies of anthocyanidins in flowers of Annagalis monelli L. (Primulaceae) hybrids. Scientia Horticulturae 112, 413 - 421