Filter

   

Publications
Pašková V. & Hilscherová K. 2007: Embryotoxicita a indukce oxidativního stresu po exposici herbicidu paraquatu na modelovém necílovém organismu drápatce vodní (Xenopus laevis). (Embryotoxicity and induction of oxidative stress after exposure to herbicide paraquat on the model non-target organism African clawed frog (Xenopus laevis).) Bulletin VÚRH Vodňany 43, 107 - 112
Peksa O., Bouda F., Halda J., Kocourková J., Liška J., Malíček J., Müller A., Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D. & Vondrák J. 2007: Lišejníky zaznamenané během 19. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku. (Lichens recorded during the 19th Bryological-Lichenological Days in Kokořínsko Protected Landscape Area.) Bryonora 39, 12 - 20
Pergl J., Hüls J., Perglová I., Eckstein R.L., Pyšek P. & Otte A. 2007: Population dynamics of Heracleum mantegazzianum. In:Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum. CAB International, Wallingford., 92 - 111
Perglová I., Pergl J. & Pyšek P. 2007: Reproductive ecology of Heracleum mantegazzianum. In:Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum. CAB International, Wallingford., 55 - 73
Perglová I., Pergl J., Pyšek P. & Moravcová L. 2007: Bolševník velkolepý - mýty a fakta o ekologii invazního druhu. (Heracleum mantegazzianum - fictions and facts about invasive species ecology.) Živa 55, 153 - 157
Petřík P. 2007: Asplenium adulterinum Milde. (Asplenium adulterinum Milde.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 251 - 251
Petřík P. 2007: Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. (Flora and vegetation of the Karlovské bučiny National Nature Resrve (Northern Bohemia) and a comparison after 30 years.) Sborník Severočeského Muzea 25, 3 - 35
Petřík P. 2007: Juncus capitatus Weigel. (Juncus capitatus Weigel.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 308 - 309
Petřík P. 2007: [Recenze knihy:] H. Haeupler & T. Muer: Bildatlas der Farn- und Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands; Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 2007, 789 pp. Folia Geobotanica 42, 237 - 239
Petřík P. 2007: [Recenze knihy:] T. J. Stohlgren: Measuring plant diversity: lessons from the field; Oxford University Press, Oxford, 390 pp. Folia Geobotanica 42, 438 - 439
Petřík P. 2007: Salix myrsinifolia Salisb. (Salix myrsinifolia Salisb.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 325 - 325
Petřík P. & Boublík K. 2007: Erechtites hieraciifolia (L.) DC. (Erechtites hieraciifolia (L.) DC.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 292 - 293
Petřík P., Černý T. & Kolbek J. 2007: Geranium divaricatum Ehrh. (Geranium divaricatum Ehrh.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 297 - 298
Petřík P., Košulič M. ml., Košulič M. st., Hédl R., Svoboda M., Hruška J., Zatloukal V., Boublík K. & Poštulka Z. 2007: Přírodě blízké postupy hospodaření v lesích z pohledu České Bioplatformy. (Close-to-nature forestry from the point of view of the Czech Bioplatform.) In: Podrázský V. (ed.) Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu produkční a mimoprodukční funkce. Sborník příspěvků z vědecké konference. Kostelec nad Černými lesy., 65 - 74
Pišút I., Lackovičová A., Guttová A. & Palice Z. 2007: New lichen records from Bukovské vrchy Mts (NE Slovakia). Acta Mycologica 42, 267 - 280
Plinski M. & Komárek J. 2007: Key for the identification to the genera. In: PLINSKI M. Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk,, 150 - 162
Plinski M. & Komárek J. 2007: Sinice – Cyanobakterie (Cyanoprokaryota) (with the english key for the identification to the genus ). (Cyanobakteria (Cyanoprokaryota).) – In: PLINSKI M. Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk, 1 - 172
Prach K. 2007: Alluvial meadows under changing management: Their degradation and restoration. In: Okruzsko T. et al. (eds.) Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Taylor and Francis, London., 265 - 271
Prach K., Lepš J., Rejmánek M. 2007: Old field succession in central Europe: local and regional patterns. In: Cramer V. A. and Hobbs R. J. eds., Old fields: Dynamics and restoration of abandoned farmland. p. 180-201. Island Press., 180 - 201
Prach K., Marrs R., Pyšek P. & van Diggelen R. 2007: Manipulation of succession. In: Walker L., Hobbs R. J. & Walker J. (eds.), Linking restoration and ecological succession, p. 121–149, Springer Verlag, Berlin & Heidelberg, 121 - 149