Filter

   

Publications
Kolář F., Kubešová M., Těšitel J., Koutecký P. 2008: Květena vesnic v CHKO Blanský les. (Synanthropic flora of villages in the Blanský les Protected Landscape Area.) Zprávy ČBS 42, 89 - 104
Kolbek J. 2008: Orchideje na zahradě. (Orchids in garden.) Zprávy České Botanické Společnosti, Sekerka P., Obdržálek J & Ponert J. 43, 65 - 66
Kolbek J. & Alves R. J. V. 2008: Impacts of cattle, fire and wind in rocky savannas, Southeastern Brazil. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 22, 111 - 130
Kolbek J. & Bukovská Z. eds 2008: Academy of Sciences of the Czech Republic. knižní publikace, 1 - 91
Kolbek J. & Jarolimek I. 2008: Man-influenced vegetation of North Korea. Linzer Biol. Beitr. 40, 381 - 404
Komárek J. 2008: Antarktické vegetační oázy 6. Sinice a řasy. (Antarctic vegetation oasis 6. Cyanobacteria and algae.) Živa 56, 260 - 264
Komárek J. 2008: The cyanobacterial genus Macrospermum. Fottea 8, 79 - 86
Komárek J. & Elster J. 2008: Ecological background of cyanobacterial assemblages of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polish Polar Research 29, 17 - 32
Komárek J., Elster J. & Komárek O. 2008: Diversity of the cyanobacterial microflora of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polar Biology 31, 853 - 865
Komárek J. & Komárková J. 2008: Výskyt a šíření planktoních sinic v ČR. (Distribution and expansion of planctic cyanobacteria in Czech Republic.) In: Marsalek B., Vinklarkova D., Marsalkova E. (eds.), Sbornik Cyanobakterie 2008, Botanicky ustav AV CR, Pruhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 13 - 17
Komárek J. & Zapomělová E. 2008: Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 2. part: straight types. Fottea 8, 1 - 14
Kopp R. 2008: Toxiny sinic v rybách - realita ČR. (Cyanobacterial toxins in fish - reality CR.) Veronica 12, 11 - 13
Kopp R., Adamovský O., Hilscherová K., Ziková A., Mareš J., Navrátil S., Palíková M., Hlávková J., Babica P., Maršálek B. & Bláha L. 2008: Akumulace microcystinů v rybách a potravních řetězcích. (Accumulation of MCs in fish and food webs.) In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 34 - 40
Kopp R., Lang Š., Ziková A. & Mareš J. 2008: Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v závislosti na množství proteinu v krmivu. (The influence of feed protein intake on Nile tilapia ammonia production and consumption of oxygen.) In: Sborník XI. Česká ichtyologická konference, 121 - 125
Kopp R., Ziková A., Adamovský O., Brabec T., Straková L. & Mareš J. 2008: Modulace sinic vodního květu a obsah microcystinů v rybnících jižní Moravy v závislosti na intenzitě hospodaření. (Diversity and microcystins content of cyanobacteria in fish ponds (South Moravia, Czech Republic) related to fishery management intensity.) In: Sborník XI. Česká ichtyologická konference, 11 - 13
Kopp R., Ziková A., Mareš J., Navrátil S., Adamovský O. & Palíková M. 2008: Diversity and toxin content of cyanobacteria in fish ponds (South Moravia, Czech Republic) related to fishery management intensity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 56, 111 - 117
Koubek T. & Herben T. 2008: Effect of systemic diseases on clonal integration: modelling approach. Evolutionary Ecology 22, 449 - 460
Koukol O., Beňová B., Vosmanská M., Frantík T., Vosátka M. & Kovářová M. 2008: Decomposition of spruce litter needles of different quality by Setulipes androsaceus and Thysanophora penicillioides. Plant and Soil 311, 151 - 159
Koukol O., Novák F. & Hrabal R. 2008: Composition of the organic phosphorus fraction in basidiocarps of saprotrophic and mycorrhizal fungi. Soil Biology and Biochemistry 40, 2464 - 2467
Krahulec F. 2008: Problematika hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin při uvolňování do prostředí. (Problematics of the risk assessment studies during the proces of the release of genetically modified plants into the environment.) Roudná M. (ed.), Genetické modifikace - možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 24 - 29