Filter

   

Publications
Sádlo J. 2009: XDC01 Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972. Nitrofilní lemová vegetace s netýkavkou nedůtklivou. (XDC01 Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 320 - 323
Sádlo J. 2009: XDC05 Urtico dioicae-Parietarietum officinalis Klotz 1985. Nitrofilní bylinná vegetace s drnavcem lékařským. (XDC05 Urtico dioicae-Parietarietum officinalis Klotz 1985.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 332 - 334
Sádlo J. 2009: Erythronium dens-canis v Čechách: uvěříme původnosti? (Erythronium dfens-canis in bohemia: can we accept its native origin?) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 1 - 10
Sádlo J. 2009: Trvale udržitelná suburbie. (Sustainable Suburbia.) Era 21 9, 14 - 18
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAA01 Cystopteridetum fragilis Oberdorfer 1938. Vegetace stinných vápencových skal s puchýřníkem křehkým a sleziníkem zeleným. (Cystopteridetum fragilis Oberdorfer 1938.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 411 - 414
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAA02 Asplenietum rutae-murario-trichomanis Kuhn 1937. Vegetace výslunných vápencových skal se sleziníkem routičkou. (SAA02 Asplenietum rutae-murario-trichomanis Kuhn 1973.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 414 - 417
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAC01 Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Br.-Bl. ex Tüxen 1973. Vegetace výslunných silikátových skal se sleziníkem severním a kapradinkou skalní. (SAC01 Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Br.-Bl. ex Tüxen.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 424 - 426
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAC02 Festuco pallentis-Saxifragetum rosaceae Stöcker 1962. Vegetace skal a sutí s lomikamenem trsnatým. (SAC02 Festuco pallentis-Saxifragetum rosaceae Stöcker 1962.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 426 - 429
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAC03 Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924. Vegetace stinných silikátových skal s osladičem obecným. (SAC03 Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 429 - 432
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAD01 Cryptogrammetum crispae Oberdorfer 1957. Vegetace subalpinských a alpinských silikátových sutí s jinořadcem kadeřavým. (SAD01 Cryptogrammetum crispae Oberdorfer 1957.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 433 - 434
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: Svaz SAA Cystopteridion Richard 1972. Štěrbinová vegetace bazických skal. (The alliance SAA Cystopteridion Richard 1972.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 410 - 411
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: Svaz SAD Androsacion alpine Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926. Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni. (The association Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 432 - 432
Sádlo J. & Láníková D. 2009: Svaz SBA Cymbalario muralis-Asplenion Segal 1969. Nitrofilní vegetace zdí. (The alliance SBA Cymbalario muralis-Asplenion Segal 1969.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 442 - 444
Sádlo J. & Petřík P. 2009: XDC03 Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009 ass. nova. (Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009 ass. nova.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 327 - 329
Sádlo J. & Petřík P. 2009: XEA07 Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae Sádlo et et Petřík in Chytrý 2009 ass. nova. (XEA07 Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae Sádlo et et Petřík in Chytrý 2009 ass. nova.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 402 - 405
Sekulová L. & Hájek M. 2009: Diversity of subalpine and alpine vegetation of the eastern part of the Nízke Tatry Mts in Slovakia: major types and environmental gradients. Biologia 64, 908 - 918
Sirová D., Borovec J., Černá B., Rejmánková E., Adamec L. & Vrba J. 2009: Microbial community development in the traps of aquatic Utricularia species. Aquatic Botany 90, 129 - 136
Skálová H. & Pyšek P. 2009: Germination and establishment of invasive and native Impatiens species in species-specific microsites. In: Pyšek P. & Pergl J. (eds), Biological Invasions: Towards a Synthesis, Neobiota 8, 101 - 109
Slovák M., Urfus T., Vít P. & Marhold K. 2009: The Balkan endemic Picris hispidissima (Compositae): morphology, nuclear DNA content and relationship to the polymorphic P. hieracioides. Plant Systematics and Evolution 278, 187 - 201
Slovák M., Vít P., Urfus T. & Suda J. 2009: Complex pattern of genome size variation in a polymorphic member of the Asteraceae. Journal of Biogeography 36, 372 - 384