Filter

   

Publications
Klimešová J. & Klimeš L. 2008: Clonal growth diversity and bud banks in the Czech flora: an evaluation using the CLO-PLA3 database. Preslia 40, 255 - 275
Klimešová J., Klimeš L. & Latzel V. 2008: Růstové formy lučních rostlin. (Growth forms of meadow plants.) In: Jongepierová I. (ed.), Louky Bílých Karpat, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou., 95 - 100
Klimešová J., Kociánová A. & Martínková J. 2008: Weeds that can do both tricks: vegetative versus generative regeneration of short-lived root-sprouting herbs Rorippa palustris and Barbarea vulgaris. Weed Research 48, 131 - 135
Klimešová J., Latzel V., de Bello F. & van Groenendael J.M. 2008: Plant functional traits in studies of vegetation changes under grazing and mowing: towards a use of more specific traits. Preslia 80, 245 - 253
Kňažková, D., Kováčik, L., Elster J. 2008: Porovnanie morfólogie dvou kmeňov kultúr vláknitej zelenej riasy Klebsormidium v podmienkach skrížených gradientov svetla a teploty. (Comparison of 12 filamentous greeen algae genus Klebsormidium under various temperature and light demands.) Študentska vedecká konferencia. Zborník príspevkov., IRIS, Bratislava, 156 - 158
Kočár P., Sůvová Z., Kočárová R. & Jankovská V. 2008: Lštění - bioarcheologický výzkum středověké tvrze. (Lštění - bioarchaeological research of the medieval fortress.) Castellologica bohemica 11, 419 - 435
Kočár P., Šlézar P., Jankovská V. & Kočárová R. 2008: Environmentální a archeologický výzkum příkopu kostela sv.Marka v Litovli - vztah nivy řeky Moravy a vrcholně středověkého města. (Environmental and archaeological excavatoin of a ditch of the church of St.Marek in Litovel - relationship of alluvium of the river Morava and high medieval town.) Ve službách archeologie 2008, 157 - 170
Kohoutek J., Babica P., Blaha L. & Marsalek B. 2008: A novel approach for monitoring of cyanobacterial toxins: development and evaluation of the passive sampler for microcystins. Analytical and Bioanalytical Chemistry 390, 1167 - 1172
Kohoutek J., Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2008: Nový přístup ke sledování microcystinů ve vodě - vývoj a optimalizace pasivního vzorkovače. (New approach for monitoring of MCs in water - development of passive sampler.) In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 67 - 70
Kochánková J. & Mandák B. 2008: Biological flora of Central Europe: Atriplex tatarica L. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 10, 217 - 229
Kolář F., Kubešová M., Těšitel J., Koutecký P. 2008: Květena vesnic v CHKO Blanský les. (Synanthropic flora of villages in the Blanský les Protected Landscape Area.) Zprávy ČBS 42, 89 - 104
Kolbek J. 2008: Orchideje na zahradě. (Orchids in garden.) Zprávy České Botanické Společnosti, Sekerka P., Obdržálek J & Ponert J. 43, 65 - 66
Kolbek J. & Alves R. J. V. 2008: Impacts of cattle, fire and wind in rocky savannas, Southeastern Brazil. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 22, 111 - 130
Kolbek J. & Bukovská Z. eds 2008: Academy of Sciences of the Czech Republic. knižní publikace, 1 - 91
Kolbek J. & Jarolimek I. 2008: Man-influenced vegetation of North Korea. Linzer Biol. Beitr. 40, 381 - 404
Komárek J. 2008: Antarktické vegetační oázy 6. Sinice a řasy. (Antarctic vegetation oasis 6. Cyanobacteria and algae.) Živa 56, 260 - 264
Komárek J. 2008: The cyanobacterial genus Macrospermum. Fottea 8, 79 - 86
Komárek J. & Elster J. 2008: Ecological background of cyanobacterial assemblages of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polish Polar Research 29, 17 - 32
Komárek J., Elster J. & Komárek O. 2008: Diversity of the cyanobacterial microflora of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polar Biology 31, 853 - 865
Komárek J. & Komárková J. 2008: Výskyt a šíření planktoních sinic v ČR. (Distribution and expansion of planctic cyanobacteria in Czech Republic.) In: Marsalek B., Vinklarkova D., Marsalkova E. (eds.), Sbornik Cyanobakterie 2008, Botanicky ustav AV CR, Pruhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 13 - 17