Filter

   

Publications
Koubek T. & Herben T. 2008: Effect of systemic diseases on clonal integration: modelling approach. Evolutionary Ecology 22, 449 - 460
Koukol O., Beňová B., Vosmanská M., Frantík T., Vosátka M. & Kovářová M. 2008: Decomposition of spruce litter needles of different quality by Setulipes androsaceus and Thysanophora penicillioides. Plant and Soil 311, 151 - 159
Koukol O., Novák F. & Hrabal R. 2008: Composition of the organic phosphorus fraction in basidiocarps of saprotrophic and mycorrhizal fungi. Soil Biology and Biochemistry 40, 2464 - 2467
Krahulec F. 2008: Problematika hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin při uvolňování do prostředí. (Problematics of the risk assessment studies during the proces of the release of genetically modified plants into the environment.) Roudná M. (ed.), Genetické modifikace - možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 24 - 29
Krahulec F. 2008: Rostlinné invaze a problematika geneticky modifikovaných rostlin. (Genetically modified plants: what can we learn from plant invasions?) Zprávy České Botanické Společnosti 43, 193 - 198
Krahulec F. & Chrtek J. 2008: Krkonošské jestřábníky. (Hawkweeds (Hieracium) in the Krkonoše Mts.) In: Petříková H. & Štrojsová A. (ed.), Současný vědecký výzkum v Krkonoších, Výběr toho nejzajímavějšího, Sdružení Člověk a Krkonoše, Vrchlabí, 12 - 13
Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. 2008: The structure of the agamic complex of Hieracium subgen. Pilosella in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. Preslia 80, 1 - 26
Krak K.& Mráz P. 2008: Trichomes in the tribe Lactuceae (Asteraceae) - taxonomic implications. Biologia 63, 616 - 630
Křivánek M. & Pyšek P. 2008: Forestry and horticulture as pathways of plant invasions: a database of alien woody plants in the Czech Republic. In: Tokarska-Guzik B., Brock J. H., Brundu G., Child L., Daehler C. C. & Pyšek P. (eds), Plant invasions: Human perception, ecological impacts and management, p. 21–38, Backhuys Publisher, Leiden, 21 - 38
Kubala L., Bláhová L., Kordačová L., Okénková K., Bártová K. & Bláha L. 2008: Lipopolysacharidy sinic, jejich stanovení a související toxicita. (LPS from cyanobacteria and toxicity.) In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 51 - 56
Kubátová B., Trávníček P., Bastlová D., Čurn V., Jarolímová V. & Suda J. 2008: DNA-ploidy level variation in native and invasive populations of Lythrum salicaria L. (Lythraceae) at large geographic scale. Journal of Biogeography 35, 167 - 176
Kubinyi A., Laszlovszky J. & Szabó P. 2008: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. (Economy in medieval Hungary: economic history, material culture, archaeology.) Martin Opitz Kiadó, Budapest, 1 - 468
Kučerová A., Rektoris L., Štechová T. & Bastl M. 2008: Disturbances on a wooded raised bog - How windthrow, bark beetle and fire affect vegetation and soil water quality? Folia Geobotanica 43, 49 - 67
Kukwa M., Schiefelbein U., Czarnota P., Halda J., Kubiak D., Palice Z. & Naczk A. 2008: Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieza primeval forest in Poland. Bryonora 41, 1 - 11
Kuneš P., Pelánková B., Chytrý M., Jankovská V., Pokorný P. & Petr L. 2008: Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography 35, 2223 - 2236
Kúr P., Štech M. & Šumberová K. 2008: Spergularia echinosperma (Čelak.) A. & Gr.- kuřinka ostnosemenná. (Spergularia echinosperma (Čelak.) A. & Gr. – bristleseed sandspurry.) Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 48, 99 - 102
Lambdon P. W., Pyšek P., Basnou C., Hejda M., Arianoutsou M., Essl F., Jarošík V., Pergl J., Winter M., Anastasiu P., Andriopoulos P., Bazos I., Brundu G., Celesti-Grapow L., Chassot P., Delipetrou P., Josefsson M., Kark S., Klotz S., Kokkoris Y., Kühn I., Marchante H., Perglová I., Pino J., Vila M., Zikos A., Roy D. & Hulme P. 2008: Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. Preslia 80, 101 - 149
Lanta, V., Janeček, S. & Doležal, J. 2008: Radial growth and ring formation process in clonal plant Eriophorum angustifolium on postmined peatland in the Šumava Mts., Czech Republic. Annales Botanici Fennici 45, 44 - 54
Lanta V. & Lepš J. 2008: Effect of plant species richness on weed invasion in experimental plant communities. Plant Ecology 198, 253 - 263
La Sorte F. A., McKinney M. L., Pyšek P., Klotz S., Rapson G. J., Celesti-Grapow L. & Thompson K. 2008: Distance decay of similarity among European urban floras: the impact of anthropogenic activities on beta diversity. Global Ecology and Biogeography 17, 363 - 371