Filter

   

Publications
Rauchová J. & Suda J. 2009: Zvonek jemný - přehlížená vzácnost naší květeny. (Campanula gentilis – a neglected jewel of the Czech flora.) Živa 57, 160 - 162
Réblová M. 2009: Teleomorph of Rhodoveronaea (Sordariomycetidae) discovered and re-evaluation of Pleurophragmium. Fungal Diversity 36, 129 - 139
Réblová M. & Štěpánek V. 2009: New fungal genera, Tectonidula gen. nov. for Calosphaeria-like fungi with holoblastic-denticulate conidiogenesis and Natantiella gen. nov. for three species segregated from Ceratostomella. Mycological Research 113, 991 - 1002
Ricotta C., La Sorte F. A., Pyšek P., Rapson G. L., Celesti-Grapow L. & Thompson K. 2009: Phyloecology of urban alien floras. Journal of Ecology 97, 1243 - 1251
Roleček J. 2009: Velký Kosíř u Prostějova - významný mezník v rozšíření teplomilných doubrav na Moravě. (The Velký Kosíř Hill Near Prostějov – An Important Landmark in Distribution of Thermophilous Oak Forests in Moravia.) Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 2009, 7 - 14
Roleček J., Tichý L., Zelený D. & Chytrý M. 2009: Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science 20, 596 - 602
Rybníček K. & Rybníčková E. 2009: Precultural vegetation in the western foothills of the Kremnické vrchy Mts in central Slovakia and its transformations by man. Preslia 81, 423 - 437
Řeháková K., Zapomělová E., Prášil O., Veselá J., Medová H. & Oren A. 2009: Composition changes of phototrophic microbial communities along the salinity gradient in the solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel. Hydrobiologia 636, 77 - 88
Řehořek V., Danihelka J., Chytrý M., Lániková D. & Lososová Z. 2009: Stachys setifera C. A. Mey. (Stachys setifera C. A. Mey.) Zprávy České botanické společnosti 44, 304 - 305
Řezanka T., Nedbalová L., Elster J., Cajthaml T. & Sigler K. 2009: Very-long-chain iso and anteiso branched fatty acids in N-acylphosphatidylethanolamines from a natural cyanobacterial mat of Calothrix sp. Phytochemistry 70, 655 - 663
Sádlo J. 2009: SCA01 Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937. Vegetace bazických osypů s bukovincem vápencovým. (SCA01 Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 452 - 454
Sádlo J. 2009: SCA02 Galeopsietum angustifoliae Büker ex Bornkamm 1960. Vegetace bazických osypů s jednoletými druhy. (SCA02 Galeopsietum angustifoliae Büker ex Bornkamm.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 454 - 457
Sádlo J. 2009: SCB01 Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993. Vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy. (SCB01 Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 459 - 461
Sádlo J. 2009: Suburbie jako domov. (Suburbs as a homeland.) Zlatý řez, 64 - 75
Sádlo J. 2009: Svaz SAC Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938. Štěrbinová vegetace kyselých skal. (The allience Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 423 - 424
Sádlo J. 2009: Svaz SCA Stipion calamagrostis Br.-Bl. et al. 1952. Vegetace vápnitých sutí. (The alliance Stipion calamagrostis Br.-Bl. et al. 1952.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 452 - 452
Sádlo J. 2009: Svaz SCB Galeopsion Oberdorfer 1957. Acidofilní vegetace sutí. (The association Galeopsion Oberdorfer 1957.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 459 - 459
Sádlo J. 2009: Svaz XDC Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina et al. 1993. Nitrofilní bylinná vegetace lesních lemů, světlin a pasek. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 319 - 320
Sádlo J. 2009: Třída SA. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977. (The class SA. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et BR.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 406 - 410
Sádlo J. 2009: Třída SB. Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae Oberdorfer 1969. Nitrofilní vegetace zdí. (The class Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae Oberdorfer 1969.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 441 - 442