Filter

   

Publications
Roleček J., Tichý L., Zelený D. & Chytrý M. 2009: Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science 20, 596 - 602
Rybníček K. & Rybníčková E. 2009: Precultural vegetation in the western foothills of the Kremnické vrchy Mts in central Slovakia and its transformations by man. Preslia 81, 423 - 437
Řeháková K., Zapomělová E., Prášil O., Veselá J., Medová H. & Oren A. 2009: Composition changes of phototrophic microbial communities along the salinity gradient in the solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel. Hydrobiologia 636, 77 - 88
Řehořek V., Danihelka J., Chytrý M., Lániková D. & Lososová Z. 2009: Stachys setifera C. A. Mey. (Stachys setifera C. A. Mey.) Zprávy České botanické společnosti 44, 304 - 305
Řezanka T., Nedbalová L., Elster J., Cajthaml T. & Sigler K. 2009: Very-long-chain iso and anteiso branched fatty acids in N-acylphosphatidylethanolamines from a natural cyanobacterial mat of Calothrix sp. Phytochemistry 70, 655 - 663
Sádlo J. 2009: SCA01 Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937. Vegetace bazických osypů s bukovincem vápencovým. (SCA01 Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 452 - 454
Sádlo J. 2009: SCA02 Galeopsietum angustifoliae Büker ex Bornkamm 1960. Vegetace bazických osypů s jednoletými druhy. (SCA02 Galeopsietum angustifoliae Büker ex Bornkamm.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 454 - 457
Sádlo J. 2009: SCB01 Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993. Vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy. (SCB01 Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 459 - 461
Sádlo J. 2009: Suburbie jako domov. (Suburbs as a homeland.) Zlatý řez, 64 - 75
Sádlo J. 2009: Svaz SAC Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938. Štěrbinová vegetace kyselých skal. (The allience Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 423 - 424
Sádlo J. 2009: Svaz SCA Stipion calamagrostis Br.-Bl. et al. 1952. Vegetace vápnitých sutí. (The alliance Stipion calamagrostis Br.-Bl. et al. 1952.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 452 - 452
Sádlo J. 2009: Svaz SCB Galeopsion Oberdorfer 1957. Acidofilní vegetace sutí. (The association Galeopsion Oberdorfer 1957.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 459 - 459
Sádlo J. 2009: Svaz XDC Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina et al. 1993. Nitrofilní bylinná vegetace lesních lemů, světlin a pasek. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 319 - 320
Sádlo J. 2009: Třída SA. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977. (The class SA. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et BR.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 406 - 410
Sádlo J. 2009: Třída SB. Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae Oberdorfer 1969. Nitrofilní vegetace zdí. (The class Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae Oberdorfer 1969.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 441 - 442
Sádlo J. 2009: Třída SC. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948. (The class SC. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 449 - 451
Sádlo J. 2009: XBJ03 Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi Eliáš 1986. Ruderální vegetace s jitrocelem písečným. (Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi Eliáš 1986.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 192 - 194
Sádlo J. 2009: XDC01 Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972. Nitrofilní lemová vegetace s netýkavkou nedůtklivou. (XDC01 Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 320 - 323
Sádlo J. 2009: XDC05 Urtico dioicae-Parietarietum officinalis Klotz 1985. Nitrofilní bylinná vegetace s drnavcem lékařským. (XDC05 Urtico dioicae-Parietarietum officinalis Klotz 1985.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 332 - 334
Sádlo J. 2009: Erythronium dens-canis v Čechách: uvěříme původnosti? (Erythronium dfens-canis in bohemia: can we accept its native origin?) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 1 - 10