Filter

   

Publications
Maršálková E. & Malá J. 2009: Vliv solidifikace na vyluhovatelnost těžkých kovů z popílků a ekotoxicitu výluhů. (Effect of Solidification on Leachability of Trace Metals from Ashes and Ecotoxicity of Leachates.) Chemické Listy 103, 595 - 598
Maršálková E. & Maršálek B. 2009: Nanotechnologie a aletrnativní technologie pro odstraňování fosforu. (Nanotechnology and alternative technology for phosphorus reduction.) In: Maršálek B. & Müler B. (eds) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 113 - 120
Mašková Z., Doležal J., Květ J. & Zemek F. 2009: Long-term functioning of a species-rich mountain meadow under different management regime. Agriculture Ecosystems and Environment 132, 192 - 202
Meduna P. & Sádlo J. 2009: Bezdězsko - Dokesko. Krajina mezi odolností a stagnací. (The region of Bezděz and Doksy. The landscape between resistance and stanation.) Historická geografie 35, 147 - 160
Mráz P., Chrtek J. & Šingliarová B. 2009: Geographical parthenogenesis, genome size variation and pollen production in the arctic-alpine species Hieracium alpinum. Botanica Helvetica 119, 41 - 51
Mrnka L., Tokárová H., Vosátka M. & Matějka P. 2009: Interaction of soil filamentous fungi affects needle composition and nutrition of Norway spruce seedlings. Trees - Structure and Function 23, 887 - 897
Münzbergová Z. 2009: The effect of genome size on detailed species traits within closely related species of the same habitat. Botanical Journal of the Linnean Society 160, 290 - 298
Münzbergová Z., Skálová H. & Hadincová V. 2009: Genetic diversity affects productivity in early but not late stages of stand development. Basic and Applied Ecology 10, 411 - 419
Nedbalová L., Elster J., Komárek J. & Nývlt D. 2009: Lake ecosystems of James Ross Island: short characteristics. In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds) Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Masarykova univerzita, Brno, 33 - 34
Neuhäuslová Z. & Petřík P. 2009: XEA02 Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944. (XEA02 Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 386 - 388
Novák P. & Roleček J. 2009: Staphylea pinnata L. (Staphylea pinnata L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 305 - 306
Oren A., Komárek J. & Hoffmann L. 2009: Nomenclature of the Cyanophyta/Cyanoprokaryotes-what has happened since IAC Luxembourg? Algological Studies 130, 17 - 26
Pelánková B. & Chytrý M. 2009: Surface pollen-vegetation relationships in the forest-steppe, taiga and tundra landscapes of the Russian Altai Mountains. Review of Palaeobotany and Palynology 157, 253 - 265
Pergl J., Perglová I. & Pyšek P. 2009: Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, giant hogweed (Apiaceae, Magnoliophyta). In: Handbook of alien species in Europe, Springer, Berlin., 350 - 350
Perglová I., Pergl J., Skálová H., Moravcová L., Jarošík V. & Pyšek P. 2009: Differences in germination and seedling establishment of alien and native Impatiens species. Preslia 81, 357 - 375
Petřík P. 2009: How can we trust in the distribution databases? In: Grant F., de Jong Y., Kirschner J., Petřík P., Segers H., Sharman M., Tillier S., Watt A., Young J. (eds.) Strategies in Taxonomy: Research in a Changing World. Report of an e-conference., 32 - 33
Petřík P. 2009: Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. (Changes in the flora of the Natural Monument Milíčovský les a rybníky (the Milíčov forest and fishponds) in Prague after more than 20 years.) Muzeum a Současnost 24, 133 - 152
Petřík P., Černý T., Boublík K., Kopecký M., Vítková M. & Kolbek J. 2009: The impact of ungulates varies across forest types - experiences prom 16 years of monitoring. Book of abstracts, 2nd European congress of conservation biology, ČZU, Praha. 2009, 203 - 203
Petřík P., Černý T., Kolbek J., Boublík K. & Kopecký M. 2009: Změny lesní vegetace v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko. (Changes in forest vegetation induced by game impact in the Křivoklátsko Biosphere Reserve (Czech Republic).) Zprávy České botanické společnosti 44, 121 - 135
Petřík P., Dostálek J. & Neuhäuslová Z. 2009: Combining numerical and traditional approaches to classify Echinops sphaerocephalus invaded communities in the Czech Republic. Phytocoenologia 39, 253 - 264