Filter

   

Publications
Hédl R. & Szabó P. 2009: Děvínské lesy od středověku do současnosti. (The forests of Děvín from the Middle Ages to the present.) Živa 57, 103 - 106
Hejda M. 2009: Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae, Magnoliophyta). In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, Springer, Berlin, 351 - 351
Hejda M., Pyšek P. & Jarošík V. 2009: Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of Ecology 97, 393 - 403
Hejda M., Pyšek P., Pergl J., Sádlo J., Chytrý M. & Jarošík V. 2009: Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography 18, 372 - 382
Henry P., Lay G. L., Goudet J., Guisan A., Jahodová Š. & Besnard G. 2009: Reduced genetic diversity, increased isolation and multiple introductions of invasive giant hogweed in the western Swiss Alps. Molecular Ecology 18, 2819 - 2831
Hroudová Z. 2009: Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní okraj Prahy). (Flora and vegetation of emerged bottom of Martiňák fishpond.) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 177 - 184
Hroudová Z. 2009: Vysazovat nebo nevysazovat? (To introduce or not?) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 325 - 326
Hroudová Z., Gregor T. & Zákravský P. 2009: Die Verbreitung von Bolboschoenus-Arten in Deutschland. Kochia 4, 1 - 22
Hroudová Z., Hrivnák R. & Chytrý M. 2009: Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe. Phytocoenologia 39, 205 - 215
Hroudová Z. & Lustyk P. 2009: Crypsis aculeata (L.) Ait. (Crypsis aculeata (L.) Ait.) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 227 - 228
Hroudová Z. & Zákravský P. 2009: Alisma gramineum Lej. (Alisma gramineum Lej.) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 192 - 192
Hülber K., Sonnleitner M., Flatscher R., Berger A., Dobrovsky R., Niessner S., Nigl T., Schneeweiss G. M., Kubešová M., Rauchová J., Suda J. & Schönswetter P. 2009: Ecological segregation drives fine-scale cytotype distribution of Senecio carniolicus in the Eastern Alps. Preslia 81, 309 - 319
Hulme P. E., Nentwig W., Pyšek P. & Vilà M. 2009: The Editors: an end has a start. In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, Springer, Berlin., 13 - 17
Hulme P. E., Nentwig W., Pyšek P. & Vilà M. 2009: A standardized response to biological invasions. Response. Science 325, 146 - 147
Hulme P. E., Nentwig W., Pyšek P. & Vilà M. 2009: Biological invasions: benefits versus risks. Response. Science 324, 1015 - 1016
Hulme P. E., Nentwig W., Pyšek P. & Vilà M. 2009: Common market, shared problems: time for a coordinated response to biological invasions in Europe? Neobiota 8, 3 - 19
Hulme P., Pyšek P., Nentwig W. & Vilà M. 2009: Will threat of biological invasions unite the European Union? Science 324, 40 - 41
Husák Š. 2009: Předmluva k českému vydání. (Orchids of Europe and surrounding lands.) In: Baumann H. et al. (eds). Orchideje Evropy a přilehlých oblastí, Academia, Praha, 7 - 7
Husák Š. & Květ J. 2009: Obhospodařování rybníků blízké přírodě. (Nature - friendly fishpond management.) - In: Kröpfelová L. & Šulcová J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 97 - 99
Husák Š., Květ J. & Adamec L. 2009: Dagmar Dykyjová oslavila 95 let. (Anniversary (95) of PhD. Dagmar Dykyjová, Czech Rep., (Třeboň - Česká Bělá).) Živa 67