Filter

   

Publications
Mráz P., Chrtek J. & Šingliarová B. 2009: Geographical parthenogenesis, genome size variation and pollen production in the arctic-alpine species Hieracium alpinum. Botanica Helvetica 119, 41 - 51
Mrnka L., Tokárová H., Vosátka M. & Matějka P. 2009: Interaction of soil filamentous fungi affects needle composition and nutrition of Norway spruce seedlings. Trees - Structure and Function 23, 887 - 897
Münzbergová Z. 2009: The effect of genome size on detailed species traits within closely related species of the same habitat. Botanical Journal of the Linnean Society 160, 290 - 298
Münzbergová Z., Skálová H. & Hadincová V. 2009: Genetic diversity affects productivity in early but not late stages of stand development. Basic and Applied Ecology 10, 411 - 419
Nedbalová L., Elster J., Komárek J. & Nývlt D. 2009: Lake ecosystems of James Ross Island: short characteristics. In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds) Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Masarykova univerzita, Brno, 33 - 34
Neuhäuslová Z. & Petřík P. 2009: XEA02 Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944. (XEA02 Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 386 - 388
Novák P. & Roleček J. 2009: Staphylea pinnata L. (Staphylea pinnata L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 305 - 306
Oren A., Komárek J. & Hoffmann L. 2009: Nomenclature of the Cyanophyta/Cyanoprokaryotes-what has happened since IAC Luxembourg? Algological Studies 130, 17 - 26
Pelánková B. & Chytrý M. 2009: Surface pollen-vegetation relationships in the forest-steppe, taiga and tundra landscapes of the Russian Altai Mountains. Review of Palaeobotany and Palynology 157, 253 - 265
Pergl J., Perglová I. & Pyšek P. 2009: Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, giant hogweed (Apiaceae, Magnoliophyta). In: Handbook of alien species in Europe, Springer, Berlin., 350 - 350
Perglová I., Pergl J., Skálová H., Moravcová L., Jarošík V. & Pyšek P. 2009: Differences in germination and seedling establishment of alien and native Impatiens species. Preslia 81, 357 - 375
Petřík P. 2009: Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. (Changes in the flora of the Natural Monument Milíčovský les a rybníky (the Milíčov forest and fishponds) in Prague after more than 20 years.) Muzeum a Současnost 24, 133 - 152
Petřík P., Černý T., Kolbek J., Boublík K. & Kopecký M. 2009: Změny lesní vegetace v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko. (Changes in forest vegetation induced by game impact in the Křivoklátsko Biosphere Reserve (Czech Republic).) Zprávy České botanické společnosti 44, 121 - 135
Petřík P., Dostálek J. & Neuhäuslová Z. 2009: Combining numerical and traditional approaches to classify Echinops sphaerocephalus invaded communities in the Czech Republic. Phytocoenologia 39, 253 - 264
Petřík P. & Neuhäuslová Z. 2009: XEA04 Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora 1983. (XEA04 Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora 1983.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 395 - 397
Petřík P., Neuhäuslová Z. & Sádlo J. 2009: XEA03 Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae Fajmonová 1986. (XEA03 Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae Fajmonová 1986.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 388 - 390
Petřík P., Neuhäuslová Z. & Sádlo J. 2009: XEA06 Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929. (XEA06 Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 400 - 402
Petřík P. & Sádlo J. 2009: Třída XE. Epilobietea angustifolii Tüxen et Preising ex von Rochow 1951. (Class XE. Epilobietea angustifolii Tüxen et Preising ex von Rochow 1951.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 379 - 382
Petřík P., Sádlo J. & Neuhäuslová Z. 2009: Svaz XEA Fragarion vescae Tüxen ex von Rochow 1951. (Svaz XEA Fragarion vescae Tüxen ex von Rochow 1951.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 382 - 382
Petřík P., Sádlo J. & Neuhäuslová Z. 2009: XEA01 Senecioni-Epilobietum angustifolii Hueck 1931 Vegetace narušovaných stanovišť se starčkem lesním a vrbovkou úzkolistou. (XEA01 Senecioni-Epilobietum angustifolii Hueck 1931.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 383 - 386