Filter

   

Publications
Koutecká E. & Lepš J. 2009: Effect of light and moisture conditions and seed age on Germination of three closely related Myosotis species. Folia Geobotanica 44, 109 - 130
Kozáková R., Pokorný P., Havrda J. & Jankovská V. 2009: The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany 18, 477 - 488
Krahulcová A., Rotreklová O., Krahulec F., Rosenbaumová R. & Plačková I. 2009: Enriching ploidy level diversity: the role of apomictic and sexual biotypes of Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae) that coexist in polyploid populations. Folia Geobotanica 44, 281 - 306
Krahulcová A., Vladimirov V., Krahulec F. & Bräutigam S. 2009: The agamic complex of Pilosella (Asteraceae) in Bulgaria and in the southwestern Romania: variation in ploidy level and breeding systems. Phytologia Balcanica 15, 377 - 384
Královec J., Pocová L., Jonášová M., Macek P. & Prach K. 2009: Spontaneous recovery of intensively used grassland after cessation of fertilizing. Applied Vegetation Science 12, 391 - 397
Kubásek J. & Vohník M. 2009: Vyživují dospělé rostliny své semenáčky s pomocí hub? (Is there a nutrient transport from adult trees to their seedlings?) Vesmír 2009, 774 - 775
Kučerová A., Kučera T. & Hájek T. 2009: Mikroklima a kolísání hladiny podzemní vody v centrální části Rokytecké slati. (Microclimate and water table fluctuation in the central part of the Weitfäller peatbogs.) In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 50 - 56
Kuneš P., Abraham V., Kovářík O., Kopecký M. & PALYCZ contributors (Břízová E., Dudová L., Jankovská V., Knipping M., Kozáková R., Nováková K., Petr L., Pokorný P., Roszková A., Rybníčková E., Svobodová-Svitavská H. & Wacnik A.) 2009: Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistic data. Preslia 81, 209 - 238
Květ J. & Husák Š. 2009: Conservation of macrophyte biodiversity in managed fishponds. - In: Kröpfelová L. & Vymazal J. (eds.) 7th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands, ENKI, Třeboň, 54 - 56
Kvíderová J. 2009: Algae living in snow. European Planetary Science Congress 2009 Abstracts & Program - EPSC Abstracts 4, 1 - 2
Kvíderová J. & Elster J. 2009: Evaluation of nutrient limitation and heavy metal inhibition in Antarctic streams by a miniaturized algal bioassay. In: Barták M., Hájek J., Váczi P. (eds.) Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems. Book of abstracts and contributed papers. Masaryk University, Brno., 29 - 29
Láníková D. 2009: Neofyty na zdech v České republice. (Neophytes on walls in the Czech Republic.) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 113 - 123
Láníková D. 2009: SBA01 Cymbalarietum muralis Oberdorfer 1977. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 444 - 446
Láníková D. 2009: SBA02 Corydalidetum luteae Kaiser 1926. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 446 - 448
Láníková D. 2009: Svaz XAA Coronopodo-Polygonion arenastri Sissingh 1969. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, W3eed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 46 - 47
Láníková D. 2009: Svaz XAB Saginion procumbentis Tüxen et Ohba in Géhu et al. 1972. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 60 - 72
Láníková D. 2009: Svaz XCA Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 209 - 219
Láníková D. 2009: Svaz XCB Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 226 - 258
Láníková D. 2009: Svaz XCC Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis Görs 1966. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 258 - 259
Láníková D. 2009: Třída XA. Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 corr.Rivas-Martínez et al. 1991. (-.) In: Chytrý Milan (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 43 - 46