Filter

   

Publications
Latzel V., Dospělová L. & Klimešová J. 2009: Annuals sprouting adventitiously from the hypocotyl: their compensatory growth and implications for weed management. Biologia 64, 923 - 929
Latzel V., Hájek T., Klimešová J. & Gómez S. 2009: Nutrients and disturbance history in two Plantago species: maternal effects as a clue for observed dichotomy between resprouting and seeding strategies. Oikos 118, 1669 - 1678
Latzel V. & Klimešová J. 2009: Fitness of resprouters versus seeders in relation to nutrient availability in two Plantago species. Acta Oecologica 35, 541 - 547
Leitch I.J., Kahandawala I., Suda J., Hanson L., Ingrouille M.J., Chase M.W. & Fay M.F. 2009: Genome size diversity in orchids - consequences and evolution. Annals of Botany 104, 469 - 481
Lepší M., Kaplan Z. & Lepší P. 2009: Sorbus gemella Kovanda. (Sorbus gemella Kovanda.) Severočeskou přírodou 40, 122 - 126
Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Kolář F. 2009: Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica. Preslia 81, 63 - 89
Lisická E. & Liška J. 2009: RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (26.7.1949) - obzretie sa v plnej práci. (RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (26.7.1949) – looking back in midway.) Bryonora 43, 17 - 18
Liška J. 2009: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXII.) Bryonora 44, 46 - 48
Liška J. 2009: Houby po česku. (Fungi in Czech.) Vesmír 88, 64 - 65
Liška J., Lisická E. & Lackovičová A. 2009: Typification of Physcia aipolioides (Physciaceae, lichenized fungi). Mycotaxon 107, 335 - 338
Lososová Z. & Láníková D. 2009: XBK04 Cynodontetum dyctyli Gams 1927. (XBK04 Cynodontetum dyctyli Gams 1927.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 202 - 205
Lukavsky J. 2009: Algae, cyanobacteria and Chytridiales of Černé lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic). Silva Gabreta 15, 1 - 48
Lukavský J., Furnadzhieva S. & Nedbalová, L. 2009: First record of cryoseston in the Vitosha Mountains (Bulgaria). Nova Hedwigia 88, 97 - 109
Macek P., Macková J. & de Bello F. 2009: Morphological and ecophysiological traits shaping altitudinal distribution of three Polylepis treeline species in the dry tropical Andes. Acta Oecologica 35, 778 - 785
Macek P., Rejmánková E. & Fuchs R. 2009: Biological activities as patchiness driving forces in wetlands of northern Belize. Oikos 118, 1687 - 1694
Mandák B. & Plačková I. 2009: How does population genetic diversity change over time? An experimental seed bank study of Atriplex tatarica (Chenopodiaceae). Flora 204, 423 - 433
Mandák B., Zákravský P., Kořínková D., Dostál P. & Plačková I. 2009: Low population differentiation and high genetic diversity in the invasive species Carduus acanthoides L. (Asteraceae) within its native range in the Czech Republic. Biological Journal of the Linnean Society 98, 596 - 607
Maršálek B. 2009: Trofie a trofizace: Příčiny, důsledky a terminologie - úvod do problematiky. (Trophy and trophisation: Causes, consequences and terminology - Introduction.) In: Maršálek B., Müler B. (eds.) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 7 - 18
Maršálková E. & Malá J. 2009: Vliv solidifikace na vyluhovatelnost těžkých kovů z popílků a ekotoxicitu výluhů. (Effect of Solidification on Leachability of Trace Metals from Ashes and Ecotoxicity of Leachates.) Chemické Listy 103, 595 - 598
Maršálková E. & Maršálek B. 2009: Nanotechnologie a aletrnativní technologie pro odstraňování fosforu. (Nanotechnology and alternative technology for phosphorus reduction.) In: Maršálek B. & Müler B. (eds) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 113 - 120