Filter

   

Publications
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. 2009: Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica 44, 365 - 386
Hájek T. 2009: Habitat and species controls on Sphagnum production and decomposition in a mountain raised bog. Boreal Environment Research 14, 947 - 958
Hájek T. 2009: Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť. (Sphagnum mosses – Ecosystem engineers of bogs.) In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 66 - 69
Hájek T. & Adamec L. 2009: Mineral nutrient economy in competing species of Sphagnum mosses. Ecological Research 24, 291 - 302
Hájek T., Tuittila E. S., Ilomets M. & Laiho R. 2009: Light responses of mire mosses - a key to survival after water-level drawdown? Oikos 118, 240 - 250
Hájková P. & Hájek M. 2009: XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. (Nitrophilous perennial vegetation of wet to mesic habitats.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 329 - 332
Hájková P., Hájek M. & Kintrová K. 2009: How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology 46, 417 - 425
Haluzová I., Modrá H., Mikula P. & Svobodová Z. 2009: Subchronic exposure of the common carp to four herbicide formulations: Effect on the haematological indices. Toxicology Letters 189S
Härtel H. 2009: Management národních parků: ochrana stavu versus ochrana procesů. (Management of national parks: conservation of statuts quo versus protection of processes.) Zprávy České botanické společnosti 44, 25 - 33
Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. 2009: Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. (Habitat mapping in the Czech Republic. Background, results and perspectives.) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 1 - 198
Hauer T. & Pažoutová M. 2009: Epilitické sinice vybraných lokalit v Krkonoších. (Epilithic cyanobacteria in selected localities in Krkonoše Mts.) Opera Corcontica 46, 57 - 66
Hédl R. 2009: O divočině, divokosti a ochraně přírody. (On wilderness, wildness and nature conservation.) Vesmír 88, 511 - 513
Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. 2009: Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. (Declaration of the Czech Botanical Society or ten ideas for Czech forestry policy.) Zprávy České botanické společnosti 44, 3 - 7
Hédl R. & Svátek M. 2009: Biodiverzita a lesy v národních parcích. (Biodiversity and Forests in National Parks.) In: Fanta J. & Křenová Z. (eds.): Management lesů v českých národních parcích, Správa NP a CHKO Šumava, 54 - 61
Hédl R., Svátek M., Dančák M., Rodzay A. W., M. Salleh A. B. & Kamariah A. S. 2009: A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. Blumea 54, 124 - 130
Hédl R. & Szabó P. 2009: Děvínské lesy od středověku do současnosti. (The forests of Děvín from the Middle Ages to the present.) Živa 57, 103 - 106
Hejda M. 2009: Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae, Magnoliophyta). In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, Springer, Berlin, 351 - 351
Hejda M., Pyšek P. & Jarošík V. 2009: Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of Ecology 97, 393 - 403
Hejda M., Pyšek P., Pergl J., Sádlo J., Chytrý M. & Jarošík V. 2009: Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography 18, 372 - 382
Henry P., Lay G. L., Goudet J., Guisan A., Jahodová Š. & Besnard G. 2009: Reduced genetic diversity, increased isolation and multiple introductions of invasive giant hogweed in the western Swiss Alps. Molecular Ecology 18, 2819 - 2831