Filter

   

Publications
Klimešová J. 2009: Od prvoků k plejtvákům nebo od sinic k sekvojím? (It depends on size.) Vesmír 88, 421 - 423
Klimešová J. 2009: Parazitace plotu ve světle globálních změn. (parazitic plants on a fence.) Zprávy České Parazitologické Společnosti 17, 22 - 23
Klimešová J. 2009: Plastoflóra a jiné zajímavosti za našimi okny. (Plastic plants and other rarities.) Vesmír 88, 189 - 190
Klimešová J. & de Bello F. 2009: CLO-PLA: the database of clonal and bud bank traits of Central European flora. Journal of Vegetation Science 20, 511 - 516
Klimešová J. & Květ J. 2009: Jan Jeník inspirující. (Jan Jeník inspiring.) Živa 57, 3 - 3
Klimešová J., Pokorná A. & Klimeš L. 2009: Establishment growth and bud bank formation in Epilobium angustifolium: the effects of nutrient availability, plant injury and environmental heterogeneity. Botany-Botanique 87, 195 - 201
Kočár P., Sůvová Z. & Jankovská V. 2009: Co prozradila pylová zrnka a ostatní přírodniny. (What does pollen grains and other natural objects reveal.) In: Juřina P. (ed.) Náměstí Republiky. Výzkum staletí., 142 - 145
Kochánková J. & Mandák B. 2009: How do population genetic parameters affect germination of the heterocarpic species Atriplex tatarica (Amaranthaceae)? Annals of Botany 103, 1303 - 1313
Kolář F., Boublík K. & Lepší P. 2009: Epipactis purpurata Sm. - kruštík modrofialový. (Epipactis purpurata.) Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přír. vědy 49, 61 - 63
Kolář F., Štech M., Trávníček P., Rauchová J., Urfus T., Vít P., Kubešová M. & Suda J. 2009: Towards resolving the Knautia arvensis agg. (Dipsacaceae) puzzle: primary and secondary contact zones and ploidy segregation at landscape and microgeographic scales. Annals of Botany 103, 963 - 974
Kolbek J. 2009: Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. (Species composition of the Červená louka Nature Reserve near Rakovník (Central Bohemia) over the 45 years.) Muzeum a současnost 24, 55 - 67
Komárek J. 2009: Polyphasic delimitation of genera from the complex Cyanothece (Cyanobacteria). Phycologia 48, 64 - 64
Komárek J., Kaštovský J., Ventura S., Turicchia S. & Šmarda J. 2009: The cyanobacterial genus Phormidesmis. Algological Studies 129, 41 - 59
Komárek J. & Komárek O. 2009: Specificity of cyanobacterial microflora in Antarctica. In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds) Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Masarykova univerzita, Brno, 23 - 28
Komárková J., Jezberová J., Komárek O. & Zapomělová E. 2009: Genera Chroococcus and Limnococcus (Cyanobacteria) on the basis of 16S rRNA sequences and strains morphology. Phycologia 48, 64 - 64
Kopalová A., Elster J., Nedbalová L. & Van de Vijver B 2009: Three new terrestrial diatom species from seepage areas on James Ross Island (Antarctic Peninsula Region). Diatom Research 24, 113 - 122
Kopecký M. & Vojta J. 2009: Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic. Applied Vegetation Science 12, 251 - 260
Kopp R., Mareš J., Palíková M., Navrátil S., Kubíček Z., Ziková A., Hlávková J. & Bláha L. 2009: Biochemical parameters of blood plasma and content of microcystins in tissues of common carp (Cyprinus carpio L.) from hypertrophic pond with cyanobacterial water bloom. Aquaculture Research 40, 1683 - 1693
Korelusová J, Kaštovský J. & Komárek J. 2009: Heterogeneity of the cyanobacterial genus Synechocystis and description of a new genus, Geminocystis. Journal of Phycology 45, 928 - 937
Koutecká E. & Lepš J. 2009: Effect of light and moisture conditions and seed age on Germination of three closely related Myosotis species. Folia Geobotanica 44, 109 - 130