Filter

   

Publications
Rozbrojová Z. & Hájek M. 2010: Can tissue element concentration patterns at the individual-species level indicate the factors underlying vegetation gradients in wetlands? Journal of Vegetation science 21, 355 - 363
Rozbrojová Z., Hájek M. & Hájek O. 2010: Vegetation diversity of mesic meadows and pastures in the West Carpathians. Preslia 82, 307 - 332
Řeháková K., Stibal M., Šabacká M. & Řehák J. 2010: Survival and colonisation potential of photoautotrophic microorganisms within a glacierised catchment on Svalbard, High Arctic. Polar Biology 33, 737 - 745
Řehounek J., Řehounková K. & Prach K. 2010: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. (Ecological restoration of sites disturbed by mining and industrial deposits.) Calla, České Budějovice, 1 - 176
Řehounková K. & Prach K. 2010: Life-history traits and habitat preferences of colonizing plant species in long-term spontaneous succession in abandoned gravel-sand pits. Basic and Applied Ecology 11, 45 - 53
Řezanka T., Petránková M., Cepák V., Přibyl P., Singler K. & Cajthaml T. 2010: Trachydiscus minutus, a New Biotechnological Source of Eicosapentaenoic acid. Folia Microbiologica 55, 265 - 269
Sádlo J. 2010: A5 Skalní vegetace sudetských karů. (Cliff vegetation in the Sudeten cirques.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 153 - 154
Sádlo J. 2010: S Skály, sutě a jeskyně. (Cliffs, screes and caves.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 117 - 133
Sádlo J. 2010: K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. (tall mesic and xeric scrub.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 258 - 260
Sádlo J. 2010: T6 Vegetace efemér a sukulentů. (vegetation of vernal therophytes and succulents.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 234 - 240
Sádlo J. 2010: T7 Slaniska. (inland salt marshes.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 240 - 242
Sádlo J., Abraham V., Bernardová A., Meduna P., Novák J., Petr L., Petřík P. & Svitavská H. 2010: Is there a lowland taiga in Central Europe? In: Book of Abstracts, 19th international workshop of European Vegetation Survey 2010, 93 - 93
Sádlo J. & Chytrý M. 2010: T5 Trávníky písčin a mělkých půd. (sand and shallow soil grasslands.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 222 - 231
Sant Anna C.L., Azevedo T.M.P., Kaštovský J. & Komárek J. 2010: Two form-genera of aerophytic heterocytous cyanobacteria from Brasilian rainy forest Mata Atlântica. Fottea 10, 217 - 228
Sant Anna C.L., Gama W.A., Azevedo M.T.P. & Komárek J. 2010: New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from the Atlantic forest, Sao Paulo State, Brazil. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. (eds.), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS CR, PrůhoniceI, 82 - 82
Sekerka P. 2010: Mahónie - kvetoucí královny zimy. (Mahonia - queen of winter flowering.) Zahradnictví 8, 40 - 42
Sekerka P. 2010: Skimmie potěší květy i plody. (Skimmia gladden you by flowers and fruit.) Zahradnictví 9, 34 - 36
Sekerka P. 2010: Zimostráz - dřevina zámeckých zahrad. (Boxwood - woody plant of castle gardens.) Zahradnictví 9, 45 - 47
Serçe S., Ekbiç E., Suda J., Gündüz K. & Kiyga Y. 2010: Karyological features of wild and cultivated forms of myrtle (Myrtus communis, Myrtaceae). Genetics and Molecular Research 9, 429 - 433
Schweiger O., Biesmeijer J. C., Bommarco R., Hickler T., Hulme P. E., Klotz S., Kühn I., Moora M., Nielsen A., Ohlemüller R., Petanidou T., Potts S. G., Pyšek P., Stout J. C., Sykes M. T., Tscheulin T., Vilà M., Walther G.-R., Westphal C., Winter M., Zobel M. & Settele J. 2010: Multiple stressors on biotic interactions: how climate change and alien species interact to affect pollination. Biological Reviews 85, 777 - 795