Filter

   

Publications
Janoušková M., Seddas P., Mrnka L., van Tuinen D., Dvořáčková A., Tollot M., Gianinazzi-Pearson V., Vosátka M. & Gollotte A. 2009: Development and activity of Glomus intraradices as affected by co-existence with Glomus claroideum in one root system. Mycorrhiza 19, 393 - 402
Kadlec J., Grygar T., Světlík I., Ettler V., Mihaljevič M., Diehl J. F., Beske-Diehl S. & Svitavská-Svobodová H. 2009: Morava River flood plain development during the last millennium (Strážnické Pomoraví, Czech Republic). Holocene 19, 499 - 509
Kadlec T., Kotela M. A., Novák I., Konvička M. & Jarošík V. 2009: Effect of land use and climate on the diversity of moth guilds with different habitat specialization. Community Ecology 10, 152 - 158
Kaplan Z. 2009: Brunnera macrophylla (Adam) I. M. Johnston. (Brunnera macrophylla (Adam) I. M. Johnston.) Zprávy České botanické společnosti 44, 206 - 207
Kaplan Z. 2009: Carex lepidocarpa Tausch. (Carex lepidocarpa Tausch.) Zprávy České botanické společnosti 44, 213 - 214
Kaplan Z. 2009: Ceratophyllum submersum L. (Ceratophyllum submersum L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 219 - 222
Kaplan Z. 2009: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.) Zprávy České botanické společnosti 44, 239 - 241
Kaplan Z. 2009: Erigeron muralis Lapeyr. (Erigeron muralis Lapeyr.) Zprávy České botanické společnosti 44, 243 - 244
Kaplan Z. 2009: Galega officinalis L. (Galega officinalis L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 249 - 249
Kaplan Z. 2009: Leersia oryzoides Sw. (Leersia oryzoides Sw.) Zprávy České botanické společnosti 44, 269 - 269
Kaplan Z. 2009: Najas marina L. (Najas marina L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 275 - 279
Kaplan Z. 2009: Orobanche. (Orobanche.) Severočeskou přírodou 40, 96 - 96
Kaplan Z. 2009: Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.) Zprávy České botanické společnosti 44, 286 - 287
Kaplan Z. 2009: Pontederia cordata L. (Pontederia cordata L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 294 - 295
Kaplan Z. 2009: Rizika spojená s vysazováním rostlin do přírody. Cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly. (Risks of transplanting plants.) Vesmír 88, 54 - 54
Kaplan Z. 2009: Vicia lathyroides L. (Vicia lathyroides L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 313 - 314
Kaplan Z. 2009: Vicia lutea L. (Vicia lutea L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314
Kaplan Z. 2009: Vicia pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman. (Vicia pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman.) Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314
Kaplan Z. & Fehrer J. 2009: An orphaned clone of Potamogeton ×schreberi in the Czech Republic. Preslia 81, 387 - 397
Kaplan Z., Fehrer J. & Hellquist C. B. 2009: New hybrid combinations revealed by molecular analysis: The unknown side of North American pondweed diversity (Potamogeton). Systematic Botany 34, 625 - 642