Filter

   

Publications
Petřík P. 2010: Mezinárodní rok biodiverzity v ČR - rok jako každý jiný. (International Year of Biodiversity.) Akademický bulletin 2010, 10 - 13
Petřík P., Pergl J. & Wild J. 2010: Recording effort biases the species richness cited in plant distribution atlases. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 12, 57 - 65
Phillips M. L., Murray B. R., Pyšek P., Pergl J., Jarošík V., Chytrý M. & Kühn I. 2010: Plants species of the Central European flora as aliens in Australia. Preslia 82, 465 - 482
Pidek I. A., Svitavská-Svobodová H., Van der Knaap W.O., Noryskiewicz A.M., Filbrandt-Czaja A., Noryskiewicz B., Latałowa M., Zimny M., Swieta-Musznicka J., Bozilova E., Tonkov S., Filipova-Marinova M., Poska A. , Giesecke T. & Gikov A. 2010: Variation in annual pollen accumulation rates of Fagus along a N-S transect in Europe based on pollen traps. Vegetation History and Archaeobotany 19, 259 - 270
Plotěný M., Maršálková E., Maršálek B. & Holba M. 2010: Příklad využití elektrokoagulace na odtoku z ČOV. (Example use of electrocoagulation in outflow from wastewater treatment plant.) In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (eds) Cyanobakterie 2010, 16.-17. června 2010, Brno, Česká republika, 25 - 29
Pokorný P., Sádlo J. & Bernardová A. 2010: Holocene history of Cladium mariscus (L.) Pohl in the Czech Republic. Implications for species population dynamics and palaeoecology. Acta Palaeobotanica 50, 65 - 76
Pourová K., Svobodová A., Krahulec F. 2010: Dlouhodobý vliv mulčování na horskou louku v Krkonošském národním parku. (Long-term influence of mulching on the plant species composition: the experiment on grasslands in the Krkonoše National Park.) Opera Corcontica 47, 139 - 152
Prach K. 2010: Ekologie obnovy ukazuje možnosti obnovy cenných biotopů. (restoration ecology shows possibilities to restore valuable habitats.) In: Řehounek J., Řehounková K. & Prach K. (eds.), Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi, Calla, České Budějovice, 7 - 9
Prach K., Košnar J., Klimešová J. & Hais M. 2010: High arctic vegetation after 70 years: a repeated analysis from Svalbard. Polar Biology 33, 635 - 639
Prach K., Řehounková K. & Řehounek J. 2010: Obnova míst narušených těžbou a průmyslovými dponiemi v České republice - souhrnné porovnání. (Restoration of sites disturbed by mining and industrial deposits - general comparison.) In: Řehounek J., Řehounková K. & Prach K. (eds.), Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi, Calla, České Budějovice, 163 - 167
Prach K., Ujházy K. & Fanta J. 2010: Vegetation succession in the Hulshorst drift-sand area, central Netherlands. In: Fanta J., Siepel H. (eds.), Inland drift sand landscapes, KNNV Publishing, Zeist, NL, 191 - 216
Pyšek P., Bacher S., Chytrý M., Jarošík V., Wild J., Celesti-Grapow L., Gassó N., Kenis M., Lambdon P. W., Nentwig W., Pergl J., Roques A., Sádlo J., Solarz W., Vila M. & Hulme P. E. 2010: Contrasting patterns in the invasions of European terrestrial and freshwater habitats by alien plants, insects and vertebrates. Global Ecology and Biogeography 19, 317 - 331
Pyšek P., Chytrý M. & Jarošík V. 2010: Habitats and land-use as determinants of plant invasions in the temperate zone of Europe. In: Perrings C., Mooney H. A. & Willimason M. (eds.), Bioinvasions and globalization: ecology, economics, management and policy, Oxford University Press, Oxford., 66 - 79
Pyšek P., Chytrý M., Wild J., Pino J., Maskell L. C. & Vila M. 2010: Mapping invasion by alien plants in Europe. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M. & Kühn I. (eds), Atlas of biodiversity risk, p. 146-147, Pensoft, Sofia & Moscow., 146 - 147
Pyšek P., Jarošík V., Hulme P.E., Kühn I., Wild J., Arianoutsou M., Bacher S., Chiron F., Didžiulis V., Essl F., Genovesi P., Gherardi F., Hejda M., Kark S., Lambdon P.W., Desprez-Loustau A.-M., Nentwig W., Pergl J., Poboljšaj K., Rabitsch W., Roques A., Roy D.B., Shirley S., Solarz W., Vila M. & Winter M. 2010: Disentangling the role of environmental and human pressures on biological invasions across Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107, 12157 - 12162
Pyšek P., Pergl J., Jahodová Š., Moravcová L., Müllerová J., Perglová I. & Wild J. 2010: The hogweed story: invasion of Europe by large Heracleum species. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M. & Kühn I. (eds), Atlas of biodiversity risk, p. 150-151, Pensoft, Sofia & Moscow., 150 - 151
Pyšek P. & Richardson D. M. 2010: Invasive species, environmental change and management, and health. Annual Review of Environment and Resources 35, 25 - 57
Qin Q., McCallum E. J, Kaas Q., Suda J., Saska I., Craik D. J. & Mylne J. S. 2010: Identification of candidates for cyclotide biosynthesis and cyclisation by expressed sequence tag analysis of Oldenlandia affinis. BMC Genomics 11, 1 - 11
Réblová M., Fournier J. & Hyde K.D. 2010: Achroceratosphaeria, a new ascomycete genus and re-evaluation of Ceratosphaeria incolorata. Fungal Diversity 43, 75 - 84
Richardson D. M., Daehler C. C., Leishman M. R., Pauchard A. & Pyšek P. 2010: Plant invasions: theoretical and practical challenges. Richardson D. M., Daehler C. C., Leishman M. R., Pauchard A. & Pyšek P. (eds) Plant invasions: theoretical and practical challenges. Biological Invasions 12 12, 3907 - 4124