Filter

   

Publications
Klimeš L., Jongepierová I., Doležal J., Klimešová J. 2010: Restoration of a species-rich meadow on arable land, using a transfer of meadow blocks. Applied Vegetation Science 13, 403 - 411
Klimešová J. 2010: Jak minimalizovat stopy vědeckého výzkumu? (How to reduce scientifit footprint?) Vesmir 89, 680 - 681
Klimešová J. 2010: Jak přiblížit polární krajiny čtenářkám poezie. (How polar regions might be introduced to poetry readers.) Vesmír 89, 127 - 127
Klimešová J. 2010: Koho to táhne k pólům? Přírůstky do polárníkovy knihovničky. (Who is atracted by polar regions?) Vesmír 89, 784 - 785
Klimešová J. 2010: Život na hranici areálu. (The life on the edge of distribution area.) Vesmír 89, 223 - 223
Klimešová J., Janeček Š., Bartušková A., Lanta V.& Doležal J. 2010: How is regeneration of plants after mowing affected by shoot size in two species-rich meadows with different water supply? Folia Geobotanica 45, 225 - 238
Knaap W. O. van der, Leeuwen J. F. N. van, Svitavská-Svobodová H., Pidek I. A., Kvavadze E., Chichinadze M., Giesecke T., Kaszewski B. M., Oberli F., Kalnina L., Pardoe H. S., Tinner W. & Ammann B. 2010: Annual pollen traps reveal the complexity of climatic control on pollen productivity in Europe and the Caucasus. Vegetation History and Archaeobotany 19, 285 - 307
Kociánová V., Jankovská V. & Štursová H. 2010: Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších. (Palsas and lithalsas, why yes, why not in past in the Giant Mts.) Opera Corcontica 47, 83 - 110
Kočí M. & Sádlo J. 2010: A6 Acidofilní vegetace alpinských skal a drolin. (Acidophilous vegetation of alpine cliffs and boulder screes.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 155 - 157
Kočí M. & Sádlo J. 2010: M4 Štěrkové říční náplavy. (River gravel banks.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 67 - 74
Kohoutek J., Maršálek B. & Bláha L. 2010: Evaluation of the novel passive sampler for cyanobacterial toxins microcystins under various conditions including field sampling. Analytical and Bioanalytical Chemistry 397, 823 - 828
Kochjarová J. (ed.) & al. 2010: Cievnaté rastliny zaznamenané v záujmovom území Floristického kurzu Tornaľa 2006. (Vascular plants recorded in the study area of the summer school of floristic survey in Tornaľa.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 32, 17 - 68
Kolbek J. 2010: Příspěvek ke květeně východní části Českého středohoří. (Contribution to the flora of eastern České středohoří Mts (North Bohemia).) Muzeum a současnost 25, 87 - 94
Kolbek J. & Husáková J. 2010: Příspěvek ke květeně širší oblasti Milešovského a Lounského středohoří. (Contribution to the flora of wider area of middle and southern part of the České středohoří Mts.) Muzeum a současnost 25, 73 - 86
Kolbek J. & Chytrý M. 2010: L8 Suché bory. (Dry pine forests.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 331 - 340
Kolbek J. & Jarolímek I. 2010: Phragmitetum japonicae in Korean Peninsula and Japan. Biologia 65, 479 - 488
Komárek J. 2010: Modern taxonomic revision of planktic nostocacean cyanobacteria-a short review of genera. Hydrobiologia 639, 231 - 243
Komárek J. 2010: Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. - 80 years. Fottea 10, 1 - 3
Komárek J. 2010: Recent changes (2008) in cyanobacterial taxonomy based on a combination of molecular background with phenotype and ecological consequences (genus and species concept). Hydrobiologia 639, 245 - 259
Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. 2010: Book of Abstracts of 18th symposium of IAC. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J.(eds), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS, Průhonice, 1 - 111