Filter

   

Publications
Adamec L. 2009: Nové exotické druhy vodních bublinatek v kultuře. (New species of aquatic Utricularia in culture.) Trifid 14, 4 - 7
Adamec L. 2009: Photosynthetic CO2 affinity of the aquatic carnivorous plant Utricularia australis (Lentibulariaceae) and its investment in carnivory. Ecological Research 24, 327 - 333
Adamec L. & Pásek K. 2009: Photosynthetic CO2 affinity of aquatic carnivorous plants growing under nearly-natural conditions and in vitro. Carnivorous Plant Newsletter 38, 107 - 113
Adico G. N. D., Hardege J. D., Komárek J. & Degraft-Johnson K. A. A. 2009: Cyanobacterial diversty and biomass in relation to nutrients regime of four freshwater reservoirs sourced for the production of drinking water in Ghana. Algological Studies 130, 81 - 108
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2009: Summit vascular flora of Serra de Sao José, Minas Gerais, Brazil. Check List 5, 35 - 73
Alves R. J. V., Kolbek J. & Becker J. 2009: Erratum: Vascular epiphyte vegetation in rocky savannas of southeastern Brazil. Nordic Journal of Botany 27, 351 - 352
Bailey J. P., Bímová K. & Mandák B. 2009: Asexual spread versus sexual reproduction and evolution in Japanese Knotweed s.l. sets the stage for the "Battle of the Clones". Biological Invasions 11, 1189 - 1203
Baker R. H. A., Battisti A., Bremmer J., Kenis M., Mumford J., Petter F., Schräder G., Bacher S., De Barro P., Hulme P. E., Karadjova O., Lansink A. O., Pruvost O., Pyšek P., Roques A., Baranchikov Yu. & Sun J.-H. 2009: PRATIQUE: A research project to enhance pest risk analysis techniques in the European Union. EPPO Bulletin 39, 87 - 93
Barták M., Brunnel O., Ellis-Evans C., Elster J., Gomez F., Hourdez S., Kormas K., Kvíderová J., Lee N.M., Mason P., Onofri S., Pearce D., Prieur D., Slenzka K., Tanguy A. & Walter N. 2009: Life in Extreme Enviroments Projects. In: Barták M., Brunnel O., Ellis-Evans C., Elster J., Gomez F., Hourdez S., Kormas K., Kvíderová J., Lee N.M., Mason, P., Onofri S., Pearce D., Prieur D., Slenzka K., Tanguy A. & Walter N. (eds). Life in Extreme Enviroments Projects. Carex Project Office, Strasbourg Cedex, France, 1 - 15
Bártová K., Kohoutek J., Bláhová L., Hilscherová K. & Bláha L. 2009: Neznámé metabolity sinic s potenciálním nádorově promočním účinkem. (Novel cyanobacterial metabolites with tumor promoting properties.) Bulletin VÚRH Vodňany 45, 5 - 10
Bastl M., Štechová T. & Prach K. 2009: Effect of disturbance on the vegetation of peat bogs with Pinus rotundata in the Třeboň Basin, Czech Republic. Preslia 81, 105 - 117
Bláha L., Babica P., Bláhová L. & Maršálek B. 2009: Ekologická a zdravotní rizika znečištění vod živinami. (Ecological and health risks of nutrient contamination.) In: Maršálek B. & Müler B. (eds) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 27 - 38
Bláha L., Babica P. & Maršálek B. 2009: Toxins produced in cyanobacterial water blooms - toxicity and risks. Interdisciplinary Toxicology 2, 36 - 41
Bláha L. & Maršálek B. 2009: Toxiny sinic a jejich účinky na vodní ekosystémy. (Toxins of cyanobacteria and their effects in aquatic ecosystems.) Vodní hospodářství 2009, 100 - 105
Bláha L., Maršálek B., Bláhová L., Kohoutek J., Adamovský O., Babica P., Šejnohová L., Kopp R., Vinklárková D. & Maršálková E. 2009: Monitoring toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR (1993-2008) - tradiční a nové toxiny. (Monitoring of toxic cyanobacteria in drinking water reservoirs in the C.R. (1993-2008) - traditional and new cyanotoxins.) In: Říhová-Ambrožová (ed.) Sborník příspěvků z 25. mezinárodní konference Vodárenská biologie 2009, 78 - 83
Bláhová L., Oravec M., Maršálek B., Šejnohová L., Šimek Z. & Bláha L. 2009: The first occurrence of the cyanobacterial alkaloid toxin cylindrospermopsin in the Czech Republic as determined by immunochemical and LC/MS methods. Toxicon 53, 519 - 524
Blumenthal D., Mitchell C. E., Pyšek P. & Jarošík V. 2009: Synergy between pathogen release and resource availability in plant invasion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106, 7899 - 7904
Boublík K., Hédl R., Roleček J., Douda J. & Svoboda M. 2009: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. (Diversity, dynamics and management of forest vegetation.) Zprávy České botanické společnosti 44, 1 - 151
Boublík K., Lepší M. & Lepší P. 2009: Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. (Vegetation of the Žofínský prales Nature Reserve (Novohradské hory Mts., Czech Republic).) Silva Gabreta 15, 121 - 142
Božková J., Jiroušek M. & Roleček J. 2009: Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther. (Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther.) Zprávy České botanické společnosti 44, 227 - 227