Filter

   

Publications
Kaplan Z. 2010: Hybridization of Potamogeton species in the Czech Republic: diversity, distribution, temporal trends and habitat preferences. Preslia 82, 261 - 287
Kaplan Z. 2010: Lemnaceae S. F. Gray - okřehkovité. (Lemnaceae S. F. Gray.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 283 - 284
Kaplan Z. 2010: Lemna L. - okřehek. (Lemna L.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 286 - 292
Kaplan Z. 2010: Najadaceae Juss. - řečankovité. (Najadaceae Juss.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 317 - 317
Kaplan Z. 2010: Najas L. - řečanka. (Najas L.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 317 - 321
Kaplan Z. 2010: Nové druhy vodních rostlin pro flóru Slovenska. (New species of aquatic plants for Slovakia.) Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 32, 53 - 58
Kaplan Z. 2010: Potamogetonaceae Dumort. - rdestovité. (Potamogetonaceae Dumort.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 329 - 330
Kaplan Z. 2010: Potamogeton L. - rdest. (Potamogeton L. – rdest.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 330 - 378
Kaplan Z. 2010: Spirodela Schleiden - závitka. (Spirodela Schleiden.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 284 - 286
Kaplan Z. 2010: Stuckenia Börner - rdest, rdestík. (Stuckenia Börner – rdest, rdestík.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 378 - 382
Kaplan Z. 2010: Tiselius´ Potamogeton exsiccates: changes in taxonomy and nomenclature from one-century perspective. Annales Botanici Fennici 47, 373 - 393
Kaplan Z. 2010: Wolffia Schleiden - drobnička. (Wolffia Schleiden.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 292 - 293
Kaplan Z. 2010: Zannichelliaceae Dumort. - šejdračkovité. (Zannichelliaceae Dumort. – šejdračkovité.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 384 - 385
Kaplan Z. 2010: Zannichellia L. - šejdračka. (Zannichellia L. – šejdračka.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 385 - 387
Karlík P., Ešnerová J., Urfus T., Kuneš I., Baláš M., Vítámvás J., Koňasová T., Kubešová M., Fér T. & Vít P. 2010: Problematika určování druhů bříz Betula L. ve světle průtokové cytometrie. (Intricacy of betula species discrimination using flow cytometry.) In: Prknová H. (ed.): Bříza-strom roku 2010. Sborník příspěvků z konference., 51 - 56
Kaštovský J., Hauer T., Komárek J. & Skácelová O. 2010: The list of cyanobacterial species of the Czech Republic to the end of 2009. Fottea 10, 245 - 249
Kaštovský, J., Hauer T., Mareš J., Krautová M., Bešta T., Komárek J., Desortová B., Heteša J., Hindáková A., Houk V., Janeček E., Kopp R., Marvan P., Pumann P., Skácelová O. & Zapomělová E. 2010: A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic. Biological Invasions 12, 3599 - 3625
Keil P., Herben T., Rosindell J. & Storch D. 2010: Predictions of Taylor's power law, density dependence and pink noise from a neutrally modeled time series. Journal of Theoretical Biology 265, 68 - 86
Klimeš L. 2010: Za jednou z nejvzácnějších rostlin indického Transhimaláje. (In search of one of the rarest plants in the Indian Trans-Himalayas.) Živa 58, 22 - 24
Klimeš L. & Doležal J. 2010: An experimental assessment of the upper elevational limit of flowering plants in the western Himalaya. Ecography 33, 590 - 596