Filter

   

Publications
Doležal J., Dvorský M., Börner A., Wild J. & Schweingruber F. H. 2018: Anatomy, Age and Ecology of High Mountain Plants in Ladakh, the Western Himalaya. Springer International Publishing, 1 - 615
Dostálek J. & Frantík T. 2018: Obnova suchého vřesoviště v Praze: porovnání účinku pastvy a shrnování drnu. (Dry heathland restoration in Prague: An assessment of the effectiveness of grazing and sod-cutting.) In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 111 - 114
Dostálek J. & Frantík T. 2018: Změny druhového složení sekaných porostů travinné a mokřadní vegetace po revitalizaci suchého poldru Čihadla. (Changes in species composition of grassland and wetland vegetation after restoration of the Čihadla dry polder.) Natura Pragensis 24, 61 - 80
Dostálek J., Frantík T., Pospíšková M. & Křížová M. 2018: Population genetic structure and delineation of conservation units in European larch (Larix decidua Mill.) across its native range. Flora 246-247, 26 - 32
Dostálek T., Rokaya M. B. & Münzbergová Z. 2018: Altitude, habitat type and herbivore damage interact in their effects on plant population dynamics. PLOS ONE 13, 1 - 18
Douda J., Havrdová A., Doudová J. & Mandák B. 2018: Legacy of postglacial colonisation affects β-diversity: Insights into local community assembly processes. Journal of Biogeography 45, 1604 - 1615
Drumonde Melo C., Luna S., Krüger C., Walker C., Mendonça D., Fonseca H. M. A. C., Jaizme-Vega M. & Câmara Machado A. 2018: Communities of arbuscular mycorrhizal fungi under Picconia azorica in native forests of Azores. Symbiosis 74, 43 - 54
Dudová L., Hájek M., Petr L. & Jankovská V. 2018: Holocene vegetation history of the Jeseníky Mts: Deepening elevational contrast in pollen assemblages since late prehistory. Journal of Vegetation Science 29, 371 - 381
du Preez B., Dreyer L. L., Schmickl R., Suda J. & Oberlander K. C. 2018: Plastid capture and resultant fitness costs of hybridization in the Hirta clade of southern African Oxalis. South African Journal of Botany 118, 329 - 341
Dvorský M., Klimeš L., Doležal J., Wild J. & Dickoré B. W. 2018: A Field Guide to the Flora of Ladakh. Academia, Praha, 1 - 291
Ellison A. M. & Adamec L. 2018: Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxford, U.K., 1 - 510
Ellison A. M. & Adamec L. 2018: Introduction: what is a carnivorous plant? In: Ellison A. M. & Adamec L. (eds.) Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxford, U.K., 3 - 6
Ellison A. M. & Adamec L. 2018: The future of research with carnivorous plants. In: Ellison A.M. & Adamec L. (eds.) Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxford, U.K., 408 - 409
Endriss S. B., Alba C., Norton A. P., Pyšek P. & Hufbauer R. A. 2018: Breakdown of a geographic cline explains high performance of introduced populations of a weedy invader. Journal of Ecology 106, 699 - 713
Essl F., Bacher S., Genovesi P., Hulme P. E., Jeschke J. M., Katsanevakis S., Kowarik I., Kühn I., Pyšek P., Rabitsch W., Schindler S., van Kleunen M., Vilà M., Wilson J. R. U. & Richardson D. M. 2018: Which taxa are alien? Criteria, applications, and uncertainties. BioScience 68, 496 - 509
Ewald J., Hédl R., Chudomelová M., Petřík P., Šipoš J. & Vild O. 2018: High resilience of plant species composition to coppice restoration - a chronosequence from the oak woodland of Gerolfing (Bavaria). Tuexenia 38, 61 - 78
Ferenc M., Sedláček O., Tropek R., Albrecht T., Altman J., Dančák M., Doležal J., Janeček Š., Maicher V., Majesky L., Motombi F. N., Murkwe M., Sáfián S., Svoboda M. & Hořák, D. 2018: Something is missing at the bottom: Importance of coastal rainforests for conservation of trees, birds and butterflies in the Mount Cameroon area. African Journal of Ecology 3, 679 - 683
Ferenczi L., Laszlovszky J., Pinke Zs., Szabó P. & Vadas A. 2018: Long-term environmental changes in medieval Hungary: Changes in settlement areas and their potential drivers. In: Laszlovszky J., Nagy B., Szabó P. & Vadas A. (eds.) The Economy of Medieval Hungary, Brill, Leiden & Boston., 39 - 47
Fér T. & Schmickl R. 2018: HybPhyloMaker: Target Enrichment Data Analysis From Raw Reads to Species Trees. Evolutionary Bioinformatics 14, 1 - 9
Fišer B., Mayerová H., Adámek M. & Hora J. 2018: Obnova vřesovišť řízeným vypalováním v CHKO Brdy. (The restoration of heathlands by prescribed burning in PLA Brdy.) In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 115 - 118