Filter

   

Publications
Chrtek J. jun. 2010: Veratrum L. - kýchavice. (Veratrum L. - Falde hellebore.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 392 - 397
Chrtek J., Kučera J. & Čejková A. 2010: Výsledky průzkumu jestřábníků v CHKO Orlické hory 2010. (Hawkeeds (Hieracium) in the Orlické hory Mts. - excursion 2010.) Orchis 29, 3 - 6
Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová L., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & Zelený D. 2010: Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science 21, 1125 - 1137
Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí, M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B. & Baisheva E. Z. 2010: Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography 37, 767 - 780
Chytrý M. & Sádlo J. 2010: K4 Nízké xerofilní křoviny. (low xeric scrub.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 261 - 263
Iliev I., Petkov G., Lukavsky J., Furnadzhieva S., Andreeva R. & Bankova, V. 2010: The alga Trachydiscus minutus (Pseudostaurastrum minutum): growth and composition. General and Applied Plant Physiology 36, 222 - 231
Jančula D., Bláhová L., Karásková M. & Maršálek B. 2010: Degradation of natural toxins by phthalocyanines-example of cyanobacterial toxin, microcystin. Water Science and Technology 62, 273 - 278
Jančula D., Bláhová L. & Maršálek 2010: Odstraňování microcystinů s využitím ftalocyaninů. (Cyanobacteria.) In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (ed.) Cyanobakterie 2010, 118 - 122
Jančula D., Gregorová J. & Maršálek B. 2010: Algicidal and cyanocidal effects of selected isoquinoline alkaloids. Aquaculture Research 41, 598 - 601
Jankovská V. 2010: Komořanské jezero-zmizelý archiv paleobotanických, archeologických a historických informací. (Komořany Lake - a lost archive of palaeobotanical, archaeological and historical information.) In: Dašková J., Kvaček J. (eds.) 11. slovensko-polsko-česká konference. Geologický ústav AVČR, v.v.i. ve spolupráci s NM. Praha., 24 - 25
Jankovská V. 2010: Palsas of the boreal areas: natural archive of climatic changes. In: XVII. konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa., 66 - 67
Jankovská V. 2010: When mammoths were migrating through Moravia: Palaeovegetation of Weichselian. In: Křížek M. et al. (eds.) Stav geomorfologických výzkumů v r.2010. Geomorfologický sborník, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 25 - 26
Jankovská V. & Engel Z. 2010: Jizerské hory - Rybí loučky: výsledky pylové analýzy. (Jizerské hory Mts - Rybí loučky Mire: Results of pollen-analysis.) In: Dohnalová A., Uhlířová H. (eds.) 16. Kvartér 2010. Sborník abstraktů, Brno. 16, 9 - 9
Jankovská V. & Kociánová M. 2010: Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu. (Palaeo-reconstruction of vegetation development of the landscape and of origin, development and collapse of a dome-shaped palsa in Abisko in Torneträsk area (northern Sweden) in the Holocene.) Opera Corcontica 47, 111 - 128
Janoušková M. & Pavlíková D. 2010: Cadmium immobilization in the rhizosphere of arbuscular mycorrhizal plants by the fungal extraradical mycelium. Plant and Soil 332, 511 - 520
Jersáková J., Castro S., Sonk N., Milchreit K., Schödelbauerová I., Tolasch T. & Dötterl S. 2010: Absence of pooinator-mediated premating barriers in mixed-ploidy populations of Gymnadenia conopsea s.l. (Orchidaceae). Evolutionary Ecology 24, 1199 - 1218
Jongejans E., Jorritsma-Wienk L. D., Becker U., Dostál P., Mildén M. & de Kroon H. 2010: Region versus site variation in the population dynamics of three short-lived perennials. Journal of Ecology 98, 279 - 289
Jorgensen P. M. & Palice Z. 2010: Additions to the lichen family Pannariaceae in Ecuador. Nordic Journal of Botany 28, 623 - 628
Kaplan Z. 2010: Egeria Planchon - morovinka. (Egeria Planchon.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 312 - 313
Kaplan Z. 2010: Groenlandia Gay - rdest, rdestice. (Groenlandia Gay – rdest, rdestice.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 382 - 384