Filter

   

Publications
Filipová L., Hédl R. & Covachevich N. C. 2010: Variability of soil types in wetland meadows in the south of the Chilean Patagonia. Chilean Journal of Agricultural Research 70, 266 - 277
Foxcroft L. C., Jarošík V., Pyšek P., Richardson D. M. & Rouget M. 2010: Protected-area boundaries as filters of plant invasions. Conservation Biology 25, 400 - 405
Foxcroft L. C., Richardson D. M., Rejmánek M. & Pyšek P. 2010: Alien plant invasions in tropical and sub-tropical savannas: patterns, processes and prospects. Biological Invasions 12, 3913 - 3933
Gams W., Jaklitsch W. M., Kirschner R. & Réblová M. 2010: Teleotypification of fungal names and its limitations. Taxon 59, 1197 - 1200
Gams W., Jaklitsch W. M., Kirschner R. & Réblová M. 2010: (172-174) Three proposals to amend Article 59 of the Code concerning teleotypification of fungal names. Taxon 59, 1297 - 1297
Gassó N., Pyšek P., Vilà M. & Williamson M. 2010: Spreading to a limit: the time required for a neophyte to reach its maximum range. Diversity and Distributions 16, 310 - 311
Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Polesňák M. & Holba M. 2010: Zkušenosti z provozu doposud největší membránové čistírny domovních odpadních vod v České republice. (Operational experiences from the largest membrane wastewater treatment plant in Czech Republic.) In: 6. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2010, Štrbské Pleso, Slovensko, 171 - 175
Gordon D. R., Mitterdorfer B., Pheloung P., Ansari S., Buddenhagen C., Chimera C., Daehler C. C., Dawson W., Denslow J. S., LaRosa A., Nishida T., Onderdonk D. A., Panetta F. D., Pyšek P., Randall R. P., Richardson D. M., Tshidada N. J., Virtue J. G. & Williams P. A. 2010: Guidance for addressing the Australian Weed Risk Assessment questions. Plant Protection Quarterly 25, 56 - 74
Greilhuber J., Doležel J., Leitch I. J., Loureiro J. & Suda J. 2010: Genome size. Journal of Botany 2010, 1 - 157
Greilhuber J., Doležel J., Leitch I. J., Loureiro J. & Suda J. 2010: Genome size. Journal of Botany 2010, 1 - 4
Gryndler M., Bukovská P., Sýkorová Z. & Havránková M. 2010: Hodnocení mikrobiální diverzity antropogenních substrátů metodou využívající polymorfismu terminálních restrikčních fragmentů DNA. (The evaluation of the microbial diversity in anthropogenic subtrates using a method analyzing the polymorphism of the terminal restriction fragments of DNA.) -, 1 - 22
Guo Y.-H., Haynes R. R., Hellquist C. B. & Kaplan Z. 2010: Potamogetonaceae. In: Wu Z.-Y., Raven P. H. & Hong D.-Y. (eds), Flora of China, Missouri Botanical Garden Press, St. Louis. 23 (Acoraceae through Cyperaceae), 108 - 115
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Rozbrojová Z., Sopotlieva D. & Velev N. 2010: The insecure future of Bulgarian refugial mires: economic progress versus Natura 2000. Oryx 44, 539 - 546
Hájek T. & Adamec L. 2010: Photosynthesis and dark respiration of leaves of terrestrial carnivorous plants. Biologia 65, 69 - 74
Hauer T. 2010: Phototrophic biofilms on the interior walls of concrete Iterson-type cooling towers. Journal of Applied Phycology 22, 733 - 736
Hédl R. 2010: Biodiverzita je v krizi, paní Müllerová…. (Biodiversity in crisis, Mrs. Mullerova...) Veronica 24, 16 - 18
Hédl R. 2010: Horské lesy Jeseníků - mizející nebo vznikající divočina? (Mountain Forests in the Jeseniky Mts. – vanishing or emerging wilderness?) In: Slezák V. (ed.): Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky., 77 - 81
Hédl R. 2010: Milan Chytrý (editor): Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. (Milan Chytrý (editor): Vegetataion of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation.) Živa 58, 59 - 60
Hédl R., Kopecký M. & Komárek J. 2010: Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16, 267 - 276
Hédl R. & Szabó P. 2010: Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví? (Deep forests or crooked bush?) Vesmír 89, 232 - 236