Filter

   

Publications
Sádlo J. 2010: A5 Skalní vegetace sudetských karů. (Cliff vegetation in the Sudeten cirques.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 153 - 154
Sádlo J. 2010: S Skály, sutě a jeskyně. (Cliffs, screes and caves.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 117 - 133
Sádlo J. 2010: K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. (tall mesic and xeric scrub.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 258 - 260
Sádlo J. 2010: T6 Vegetace efemér a sukulentů. (vegetation of vernal therophytes and succulents.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 234 - 240
Sádlo J. 2010: T7 Slaniska. (inland salt marshes.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 240 - 242
Sádlo J., Abraham V., Bernardová A., Meduna P., Novák J., Petr L., Petřík P. & Svitavská H. 2010: Is there a lowland taiga in Central Europe? In: Book of Abstracts, 19th international workshop of European Vegetation Survey 2010, 93 - 93
Sádlo J. & Chytrý M. 2010: T5 Trávníky písčin a mělkých půd. (sand and shallow soil grasslands.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 222 - 231
Sant Anna C.L., Azevedo T.M.P., Kaštovský J. & Komárek J. 2010: Two form-genera of aerophytic heterocytous cyanobacteria from Brasilian rainy forest Mata Atlântica. Fottea 10, 217 - 228
Sant Anna C.L., Gama W.A., Azevedo M.T.P. & Komárek J. 2010: New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from the Atlantic forest, Sao Paulo State, Brazil. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. (eds.), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS CR, PrůhoniceI, 82 - 82
Sekerka P. 2010: Mahónie - kvetoucí královny zimy. (Mahonia - queen of winter flowering.) Zahradnictví 8, 40 - 42
Sekerka P. 2010: Skimmie potěší květy i plody. (Skimmia gladden you by flowers and fruit.) Zahradnictví 9, 34 - 36
Sekerka P. 2010: Zimostráz - dřevina zámeckých zahrad. (Boxwood - woody plant of castle gardens.) Zahradnictví 9, 45 - 47
Serçe S., Ekbiç E., Suda J., Gündüz K. & Kiyga Y. 2010: Karyological features of wild and cultivated forms of myrtle (Myrtus communis, Myrtaceae). Genetics and Molecular Research 9, 429 - 433
Schweiger O., Biesmeijer J. C., Bommarco R., Hickler T., Hulme P. E., Klotz S., Kühn I., Moora M., Nielsen A., Ohlemüller R., Petanidou T., Potts S. G., Pyšek P., Stout J. C., Sykes M. T., Tscheulin T., Vilà M., Walther G.-R., Westphal C., Winter M., Zobel M. & Settele J. 2010: Multiple stressors on biotic interactions: how climate change and alien species interact to affect pollination. Biological Reviews 85, 777 - 795
Singh S.M., Elster J., Sharma P.K., Kumaran K.P.N. & Ravindra R. 2010: Biomarkers and their Application in Palaeoecological Study of Lake Ecosystem of Schirmacher Oasis, Antarctica. Srinivasan Jayaram(ed.) Scientific report of twenty third Indian Antarctic expedition, National Centre for Antarctic & Ocean Research, Ministry of Earth Sciences, Goa(India), 213 - 227
Sirová D., Borovec J., Šantrůčková H., Šantrůček J., Vrba J. & Adamec L. 2010: Utricularia carnivory revisited: plants supply photosynthetic carbon to traps. Journal of Experimental Botany 61, 99 - 103
Skálová H. 2010: Potential and constraints for grasses to cope with spatially heterogeneous radiation environments. Plant Ecology 206, 115 - 125
Sklenář P., Kučerová A., Macek P. & Macková J. 2010: Does plant height determine the freezing resistance in the páramo plants? Austral Ecology 35, 929 - 934
Slavík B. & Hroudová Z. 2010: Butomus L. - šmel. (Butomus.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. et Kaplan Z. [eds.] (2010): Květena České republiky. [Flora of the Czech Republic.] - Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo color. 8, 293 - 296
Slavík B. & Hroudová Z. 2010: Butomaceae Mirbel - šmelovité. (Butomaceae Mirbel.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. et Kaplan Z. [eds.] (2010): Květena České republiky. [Flora of the Czech Republic.] - Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo color. 8, 293 - 293