Filter

   

Publications
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Rozbrojová Z., Sopotlieva D. & Velev N. 2010: The insecure future of Bulgarian refugial mires: economic progress versus Natura 2000. Oryx 44, 539 - 546
Hájek T. & Adamec L. 2010: Photosynthesis and dark respiration of leaves of terrestrial carnivorous plants. Biologia 65, 69 - 74
Hauer T. 2010: Phototrophic biofilms on the interior walls of concrete Iterson-type cooling towers. Journal of Applied Phycology 22, 733 - 736
Hédl R. 2010: Biodiverzita je v krizi, paní Müllerová…. (Biodiversity in crisis, Mrs. Mullerova...) Veronica 24, 16 - 18
Hédl R. 2010: Horské lesy Jeseníků - mizející nebo vznikající divočina? (Mountain Forests in the Jeseniky Mts. – vanishing or emerging wilderness?) In: Slezák V. (ed.): Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky., 77 - 81
Hédl R. 2010: Milan Chytrý (editor): Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. (Milan Chytrý (editor): Vegetataion of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation.) Živa 58, 59 - 60
Hédl R., Kopecký M. & Komárek J. 2010: Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16, 267 - 276
Hédl R. & Szabó P. 2010: Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví? (Deep forests or crooked bush?) Vesmír 89, 232 - 236
Herben T. & Novoplansky A. 2010: Fight or flight: plastic behavior under self-generated heterogeneity. Evolutionary Ecology 24, 1521 - 1536
Holba M., Maršálek B., Maršálková E. & Plotěný M. 2010: Vhodné technologie recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod. (Appropriate technology for recycling of phosphorus from surface water and wastewater.) In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (eds) Cyanobakterie 2010, Brno, Česká republika, 14 - 20
Holba M., Plotěný K., Polášek P., Uher M. & Tomšů J. 2010: Decentralizované systémy s telemetrickým IS pro malé obce. (Decentralized systems with telemetric information system for rural areas.) In: Městské vody 2010, Velké Bílovice, Česká republika, 265 - 270
Holba M., Plotěný K., Sládek R. & Tomšů J. 2010: Aplikace centralizovaného telemetrického řídícího systému pro decentralizované čištění odpadních vod. (Centralized telemetric control system of decentralized wastewater treatment systems.) Vodní hospodářství 60, 347 - 349
Holba M., Škorvan O., Plotěný K. & Maršálek B. 2010: Nakládání se žlutými vodami a jejich využití v praxi. (Yellow water treatment and full-scale application.) Vodní hospodářství 60, 1 - 4
Holba M., Valdes-Mediavilla N. & Maršálek B. 2010: Technologies for phosphorus recycling from water environment. In: International Symposium on Earth Science and Technology 2010, Fukuoka, Japonsko, 171 - 178
Holub P. & Tůma I. 2010: The effect of enhanced nitrogen on aboveground biomass allocation and nutrient resorption in the fern Athyrium distentifolium. Plant Ecology 207, 373 - 380
Horsák M., Chytrý M., Pokryszko B. M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kintrová K., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B. & Valachovič M. 2010: Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. Journal of Biogeography 37, 1450 - 1462
Houk V. 2010: Morphology and ultrastructure of the freshwater fossil diatom Aulacoseira campylosira (Ehrenberg) comb. nov. from Ehrenberg type material. Diatom Research 25, 307 - 321
Houk V. 2010: Re-examination of a Sphaerotermia and a Gaillonella (Bacillariophyceae) from the Ehrenberg Collection, Berlin (Germany). Diatom Research 25, 293 - 306
Houk, V., Klee, R. & Tanaka, H. 2010: Atlas of freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. Part III, Stephanodiscaceae A: Cyclotella, Tertiarius and Discostella. Fottea 10, 1 - 498
Hroudová Z., Kloubec B. & Zákravský P. 2010: Dojde k obnově rákosin v NPR Velký a Malý Tisý? (Shall reed beds be restored in the Velký and Malý Tisý fishponds National Nature Reserve?) Ochrana přírody 65, 12 - 15