Filter

   

Publications
Kaplan Z. 2010: Potamogeton L. - rdest. (Potamogeton L. – rdest.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 330 - 378
Kaplan Z. 2010: Spirodela Schleiden - závitka. (Spirodela Schleiden.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 284 - 286
Kaplan Z. 2010: Stuckenia Börner - rdest, rdestík. (Stuckenia Börner – rdest, rdestík.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 378 - 382
Kaplan Z. 2010: Tiselius´ Potamogeton exsiccates: changes in taxonomy and nomenclature from one-century perspective. Annales Botanici Fennici 47, 373 - 393
Kaplan Z. 2010: Wolffia Schleiden - drobnička. (Wolffia Schleiden.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 292 - 293
Kaplan Z. 2010: Zannichelliaceae Dumort. - šejdračkovité. (Zannichelliaceae Dumort. – šejdračkovité.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 384 - 385
Kaplan Z. 2010: Zannichellia L. - šejdračka. (Zannichellia L. – šejdračka.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 385 - 387
Karlík P., Ešnerová J., Urfus T., Kuneš I., Baláš M., Vítámvás J., Koňasová T., Kubešová M., Fér T. & Vít P. 2010: Problematika určování druhů bříz Betula L. ve světle průtokové cytometrie. (Intricacy of betula species discrimination using flow cytometry.) In: Prknová H. (ed.): Bříza-strom roku 2010. Sborník příspěvků z konference., 51 - 56
Kaštovský J., Hauer T., Komárek J. & Skácelová O. 2010: The list of cyanobacterial species of the Czech Republic to the end of 2009. Fottea 10, 245 - 249
Kaštovský, J., Hauer T., Mareš J., Krautová M., Bešta T., Komárek J., Desortová B., Heteša J., Hindáková A., Houk V., Janeček E., Kopp R., Marvan P., Pumann P., Skácelová O. & Zapomělová E. 2010: A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic. Biological Invasions 12, 3599 - 3625
Keil P., Herben T., Rosindell J. & Storch D. 2010: Predictions of Taylor's power law, density dependence and pink noise from a neutrally modeled time series. Journal of Theoretical Biology 265, 68 - 86
Klimeš L. 2010: Za jednou z nejvzácnějších rostlin indického Transhimaláje. (In search of one of the rarest plants in the Indian Trans-Himalayas.) Živa 58, 22 - 24
Klimeš L. & Doležal J. 2010: An experimental assessment of the upper elevational limit of flowering plants in the western Himalaya. Ecography 33, 590 - 596
Klimeš L., Jongepierová I., Doležal J., Klimešová J. 2010: Restoration of a species-rich meadow on arable land, using a transfer of meadow blocks. Applied Vegetation Science 13, 403 - 411
Klimešová J. 2010: Jak minimalizovat stopy vědeckého výzkumu? (How to reduce scientifit footprint?) Vesmir 89, 680 - 681
Klimešová J. 2010: Jak přiblížit polární krajiny čtenářkám poezie. (How polar regions might be introduced to poetry readers.) Vesmír 89, 127 - 127
Klimešová J. 2010: Koho to táhne k pólům? Přírůstky do polárníkovy knihovničky. (Who is atracted by polar regions?) Vesmír 89, 784 - 785
Klimešová J. 2010: Život na hranici areálu. (The life on the edge of distribution area.) Vesmír 89, 223 - 223
Klimešová J., Janeček Š., Bartušková A., Lanta V.& Doležal J. 2010: How is regeneration of plants after mowing affected by shoot size in two species-rich meadows with different water supply? Folia Geobotanica 45, 225 - 238
Knaap W. O. van der, Leeuwen J. F. N. van, Svitavská-Svobodová H., Pidek I. A., Kvavadze E., Chichinadze M., Giesecke T., Kaszewski B. M., Oberli F., Kalnina L., Pardoe H. S., Tinner W. & Ammann B. 2010: Annual pollen traps reveal the complexity of climatic control on pollen productivity in Europe and the Caucasus. Vegetation History and Archaeobotany 19, 285 - 307