Filter

   

Publications
Husák Š., Kaplan Z. & Chrtek J. jun. 2010: Hydrocharitaceae Juss. - voďankovité. (Hydrocharitaceae Juss.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 307 - 308
Husák Š., Kaplan Z. & Chrtek J. jun. 2010: Vallisneria L. - zákruticha (valisnérie). (Vallisneria L.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 316 - 317
Husák Š., Kaplan Z., Chrtek J. jun. & Dočkalová Z. 2010: Elodea Michx. - vodní mor (douška). (Elodea Michx.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 313 - 316
Husák Š., Kaplan Z., Chrtek J. jun. & Dočkalová Z. 2010: Hydrocharis L. - voďanka. (Hydrocharis L.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 308 - 310
Husák Š., Kaplan Z., Chrtek J. jun. & Dočkalová Z. 2010: Stratiotes L. - řezan. (Stratiotes L.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 310 - 312
Husák Š. & Šumberová K. 2010: V5 Vegetace parožnatek. (Charophyceae vegetation.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 29 - 31
Husák Š. (za přispění J. Klimenta a F. Krahulce) 2010: Hejný Slavomil. (Osobnosti botaniky na Slovensku.) In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.) Osobnosti botaniky na Slovensku. Biografický slovník osobností, ktoré sa podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009. Veda, Bratislava, 197 - 199
Chatchawan T., Peerapornpisal Y. & Komárek J. 2010: Diversity of algae in man-made solar salterns, Petchabury Province, Thailand. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. (eds.), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS CR, Průhonice, 51 - 51
Chrastný V., Komárek M. & Hájek T. 2010: Lead contamination of an agricultural soil in the vicinity of a shooting range. Environmental Monitoring and Assessment 162, 137 - 146
Chrtek J. jun. 2010: Crocus L. - šafrán. (Crocus L. - crocus.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 556 - 559
Chrtek J. jun. 2010: Gladiolus L. - mečík. (Gladiolus L. - Corn-flag.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 562 - 565
Chrtek J. jun. 2010: Iridaceae Juss. - kosatcovité. (Iridaceae Juss. - Iris Family.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 555 - 556
Chrtek J. jun. 2010: Narthecium Hudson - liliovec. (Narthecium Hudson - Bog-asphodel.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 391 - 391
Chrtek J. jun. 2010: Sisyrinchium L. - badil. (Sisyrinchium L. - Blue-eyed grass.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 559 - 562
Chrtek J. jun. 2010: Veratrum L. - kýchavice. (Veratrum L. - Falde hellebore.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 392 - 397
Chrtek J., Kučera J. & Čejková A. 2010: Výsledky průzkumu jestřábníků v CHKO Orlické hory 2010. (Hawkeeds (Hieracium) in the Orlické hory Mts. - excursion 2010.) Orchis 29, 3 - 6
Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová L., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & Zelený D. 2010: Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science 21, 1125 - 1137
Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí, M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B. & Baisheva E. Z. 2010: Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography 37, 767 - 780
Chytrý M. & Sádlo J. 2010: K4 Nízké xerofilní křoviny. (low xeric scrub.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 261 - 263
Iliev I., Petkov G., Lukavsky J., Furnadzhieva S., Andreeva R. & Bankova, V. 2010: The alga Trachydiscus minutus (Pseudostaurastrum minutum): growth and composition. General and Applied Plant Physiology 36, 222 - 231