Filter

   

Publications
Řehounková K., Řehounek J. & Prach K. 2011: Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 1 - 111
Řezanka T., Lukavský J., Nedbalová L. & Sigler K. 2011: Effect of nitrogen and phospohorus starvation on the polyunsaturated triacylglycerol composition, including positional isomer distribution, in the alga Trachydiscus minutus. Phytochemistry 72, 2342 - 2351
Sádlo J., Meduna P., Pokorný P. & Daňhel J. 2011: Tajga bezdězskaja. Studijní mapa. Botanický ústav AVČR, Archeologický ústav AVČR, 1 - 36
Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. 2011: Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. (Habitats, vegetation and flora of the Hradčanské stěny rocks (Doksy region, northern Bohemia): causes of diversity.) Zprávy České botanické společnosti 46, 17 - 38
Sant´Anna C.L., Azevedo M.T.P., Fiore M.F., Lorenzi A.S., Kaštovský J. & Komárek J. 2011: Subgeneric diversity of Brasilonema (Cyanobacteria, Scytonemataceae). Revista Brasileira Botanica 34, 51 - 62
Sant´Anna C.L., Gama W.A., Azevedo M.T.P. & Komárek J. 2011: New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from Atlantic rainforest, Brazil. Fottea 11, 25 - 30
Seastedt T. S. & Pyšek P. 2011: Mechanisms of plant invasions of North American and European grasslands. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 42, 133 - 153
Segečová J., Elster J. & Kováčik Ľ. 2011: Študium dormancie na kmeňových kultúrach vláknitej zelenej riasy z rodu Klebsormidium izolovaných z polárnych oblastí a zo Slovenska. (Dormant research filamentous green algae Klebsormidium isolated from polar areas and Slovakia.) Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 682 - 688
Sejnohová L., Pumann P., Zapomelova E., Strakova L., Babica P., Komarek J. & Marsalek B. 2011: Interaktivni klic k urcovani sinic vodnich kvetu. (Interactive key for identification of cyanobacterial blooms.) 2. vydani (reedice)
Sekerka P. 2011: Aukuba - zahradní novinka z 19. století. (Aucuba - new garden plant from the 19th c.) Zahradnictví 9, 40 - 42
Sekerka P. 2011: Rostliny s květy věznícími hmyz. Árónovité mírného pásma 1. (Temperate plants of Araceae Family 1.) Živa 59, 161 - 163
Sekerka P. 2011: Rostliny s květy věznícími hmyz 2. Hlíznaté árónovité mírného pásu v Evropě a Středomoří. (Tuberous aroids of the temperate zone in Europe and the Mediterranean.) Živa 59, 266 - 269
Sekerka P. & Horáček P. 2011: An Illustrated Overview of the Broad-leaved Woody Plants Grown in the Prague Botanical Garden. Botanická zahrada hl. m. Prahy & Grada Publishing a.s., Praha 2011, 7 - 272
Sekerka P., Komčinská M. & Blažek M. 2011: Kosatce významné pro zahrady VI. - vodní kosatce. (Significant Garden Irises VI. - Water Irises.) Zahradnictví 9, 30 - 32
Sekerka P., Končinská M. & Blažek M. 2011: Kosatce významné pro zahrady IV. - Aril hybridy a hřebínkaté kosatce. (Significant Garden Irises IV. - Aril hybrids and Crested Irises.) Zahradnictví 9, 24 - 26
Sekerka P., Končinská M., Caspers Z. & Blažek M. 2011: Kosatce významné pro zahrady VII. - cibulové kosatce. (Significant garden irises VII. - Bulbous Irises.) Zahradnictví 10, 36 - 39
Sekulová L., Hájek M., Hájková P., Mikulášková E. & Fajmonová Z. 2011: Alpine wetlands in the West Carpathians: vegetation survey and vegetation - environment relationships. Preslia 83, 1 - 24
Shi Z., Ge X. J., Kilian N., Kirschner J., Štěpánek J., Sukhorukov A. P., Mavrodiev E. V. & Gottschlich G. 2011: Cichorieae. In: Wu, Z. Y., Raven, P. H. & Hong, D. Y. (eds.) Flora of China Volume 20–21 (Asteraceae). Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis), 195 - 353
Shukla S. P., Kvíderová J. & Elster J. 2011: Nutrient requirements of polar Chlorella-like species. Czech Polar Reports 1, 1 - 10
Schamp B., Hettenbergerová E. & Hájek M. 2011: Testing community assembly predictions for nominal and continuous plant traits in species-rich grasslands. Preslia 83, 329 - 346