Filter

   

Publications
Moravcová L. & Gioria M. 2018: Jak může půdní semenná banka ovlivnit invazivnost rostlin? (The role of the soil seed bank in species invasiveness.) Živa 66, 231 - 232
Moravcová L., Pyšek P., Krinke L., Müllerová J., Perglová I. & Pergl J. 2018: Long-term survival in soil of seed of the invasive herbaceous plant Heracleum mantegazzianum. Preslia 90, 225 - 234
Moravec D., Barták V., Puš V. & Wild J. 2018: Wind turbine impact on near-ground air temperature. Renewable Energy 123, 627 - 633
Moser D., Lenzner B., Weigelt P., Dawson W., Kreft H., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Winter M., Capinha C., Cassey P., Dullinger S., Economo E. P., García-Diaz P., Guénard B., Hofhansl F., Mang T., Seebens H. & Essl F. 2018: Remoteness promotes the worldwide invasion of islands. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115, 9270 - 9275
Mosyakin S. L. & Mandák B. 2018: (2658) Proposal to reject the name Atriplex bengalensis (Chenopodium bengalense) (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG). Taxon 67, 1218 - 1219
Mosyakin S. L. & Mandák B. 2018: (2659) Proposal to conserve the name Chenopodium giganteum (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG) with a conserved type. Taxon 67, 1220 - 1221
Moudrý V., Lecours V., Gdulová K., Gábor L., Moudrá L., Kropáček J. & Wild J. 2018: On the use of global DEMs in ecological modelling and the accuracy of new bare-earth DEMs. Ecological Modelling 383, 3 - 9
Mudrák O., Fajmon K., Jongepierová I. & Prach K. 2018: Mass effects, clonality, and phenology but not seed traits predict species success in colonizing restored grasslands. Restoration Ecology 26, 489 - 496
Mudrák O. & Frouz J. 2018: Earthworms increase plant biomass more in soil with no earthworm legacy than in earthworm‐mediated soil, and favour late successional species in competition. Functional Ecology 32, 626 - 635
Mudrák O. & Frouz J. 2018: Obnova ekosystémů na sokolovských výsypkách pomocí sukcesních procesů. (Restoration of the ecosystems at the Sokolov spoil heaps using the spontaneous processes.) In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 174 - 178
Mühlsteinová R., Hauer T., De Ley P. & Pietrasiak N. 2018: Seeking the true Oscillatoria: a quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point. Preslia 90, 151 - 169
Münzbergová Z., Šurinová M., Husáková I. & Brabec J. 2018: Strong fluctuations in aboveground population size do not limit genetic diversity in populations of an endangered biennial species. Oecologia 187, 863 - 872
Nagy D. U., Stranczinger S., Godi A., Weisz A., Rosche C., Suda J., Mariano M. & Pal R. W. 2018: Does higher ploidy level increase the risk of invasion? A case study with two geo-cytotypes of Solidago gigantea Aiton (Asteraceae). Journal of Plant Ecoogy 11, 317 - 327
Navrátilová J. 2018: Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. (Open day in the Collection of wetlands and aquatic plants.) Třeboňský svět 26, 21 - 21
Navrátilová J. 2018: Mokřadní vrbiny. (Lysimachia.) Zahrádkář 50, 14 - 15
Navrátilová J. 2018: Puškvorec. (Acorus.) Zahrádkář 50, 16 - 17
Navrátilová J. 2018: Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického Ústavu AV ČR, v.v.i. Třeboň. (Collection of aquatic and wetland plants Institute Botany CAS in Třeboň.) In: Vodrážková M., Bérec M. (eds), Sborník abstraktů z konference konane 23. -24. 10. 2018 v Českých Budějovicích a Táboře, 29 - 30
Navrátilová J. 2018: Zajímavé vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích. (Open day in the Collection of wetlands and aquatic plants.) Třeboňský svět 26, 19 - 19
Navrátilová J. 2018: Žabníky. (Alisma.) Zahrádkář 50, 24 - 25
Navrátilová J. & Juráň J. 2018: Botanický ústav AV ČR, vědecké pracoviště Třeboň. (Institute Botany CAS in Třeboň.) in: Ročenka města Třeboně 2017, Třeboň 2017, 47 - 47