Filter

   

Publications
Rocha I., Ma Y., Carvalho M. F., Magalhães C., Janoušková M., Vosátka M., Freitas H. & Oliveira R. S. 2019: Seed coating with inocula of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria for nutritional enhancement of maize under different fertilisation regimes. Archives of Agronomy and Soil Science 65, 31 - 43
Roleček J. 2019: Dva starší nepublikované nálezy pabourovců (Lemonia spp.) (Brahmaeidae, Lepidoptera) na česko-moravském pomezí. (Two older unpublished records of Lemonia spp. (Brahmaeidae, Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian borderland (Czech Republic).) Acta rerum naturalium 22, 37 - 38
Roleček J. & Dřevojan P. 2019: New data on distribution of the endangered species Viola jooi (Violaceae) in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 76, 526 - 532
Roleček J., Dřevojan P., Hájková P. & Hájek M. 2019: Report of new maxima of fine-scale vascular plant species richness recorded in East-Central European semi-dry grasslands. Tuexenia 39, 423 - 431
Roleček J., Dřevojan P. & Šmarda P. 2019: First record of Festuca amethystina L. from the Transylvanian Basin (Romania). Contributii Botanice 54, 91 - 97
Roleček J. & Hájek M. 2019: Comeback středoevropské lesostepi. (Comeback of the Central European forest-steppe.) Vesmír 98, 424 - 427
Roleček J., Hájek M., Dřevojan P., Prokešová H., Fajmon K., Těšitel J., Daněk P., Hájková P., Jongepierová I., Novák P., Poluyanov A. V., Shumska N. V. & Chorney I. I. 2019: Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine). Phytocoenologia 49, 349 - 367
Roy H. E. & al. 2019: Developing a list of invasive alien species likely to threaten biodiversity and ecosystems in the European Union. Global Change Biology 25, 1032 - 1048
Rutegwa M., Potužák J., Hejzlar J. & Drozd B. 2019: Carbon metabolism and nutrient balance in a hypereutrophic semi-intensive fishpond. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 420, 1 - 12
Řeháková K., Čapková K., Hrouzek P., Koblížek M. & Doležal J. 2019: Microbial photosynthetic and photoprotective pigments in Himalayan soils originating from different elevations and successional stages. Soil Biology & Biochemistry 132, 153 - 164
Řezanka T., Vítová M., Lukavský J., Nedbalová L. & Kolouchová I. 2019: Rapid screening of very long-chain fatty acids from microorganisms. Journal of Chromatography A 1605, 1 - 10
Santana-Cordeo A. M. & Szabó P. 2019: Exploring qualitative methods of historical ecology and their links with qualitative research. International Journal of Qualitative Methods 18, 1 - 11
Santruckova M., Demkova K., Dostalek J. & Frantik T. 2019: The potential of manor gardens for natural habitats conservation. Journal of Landscape ecology 12, 59 - 72
Seelen L. M. S., Flaim G., Keuskamp J., Teurlincx S., Font R. A., Tolunay D., Fránková M., Šumberová K., Temponeras M., Lenhardt M., Jennings E. & de Senerpont Domis L. N. 2019: An affordable and reliable assessment of aquatic decomposition: Tailoring the Tea Bag Index to surface waters. Water Research 151, 31 - 43
Sekerka P. 2019: Pivoňka keřovitá v čínských zahradách. (Tree Peony in Chinese gardens.) Botanika 2019, 20 - 22
Sekerka P. 2019: Plané druhy pivoněk v zahradní kultuře. (Wild species of peonies in garden culture.) Akademie věd ČR, Strategie AV 21, 1 - 90
Sekerka P. 2019: Současnost botanických zahrad ČR - I. díl. (The present of botanical gardens in the Czech Republic - Part I.) Zahradnictví 2019, 14 - 16
Sekerka P. 2019: Současnost botanických zahrad ČR - II. díl. (The present of botanical gardens in the Czech Republic - Part II.) Zahradnictví 2019, 3 - 4
Sekerka P. 2019: Současnost botanických zahrad ČR - III. díl. (The present of botanical gardens in the Czech Republic - Part III.) Zahradnictví 2019, 35 - 37
Sekerka P., Caspers Z. , Macháčková M. , Papoušková L. & Koudela M. 2019: Příprava nových klasifikátorů pro pivoňky, denivky a bezkartáčkaté kosatce v Průhonické botanické zahradě. (Designing of new classifiers for peony, daylilies and non-bearded irises in the Průhonice botanic garden.) In: Papoušková L. (ed.) Současné poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 47 - 53